Lang Leve de Liefde - Onderbouw

Naam interventie Lang Leve de Liefde - Onderbouw
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 15-04-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen, 13-15 jaar oud, in de tweede klas van het voortgezet onderwijs - vmbo, havo en vwo.

Doel

Leerlingen een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling doormaken en dat ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting worden voorkómen.

Aanpak in het kort

Lang Leve de Liefde Onderbouw, is een lespakket van zes op elkaar volgende en aansluitende lessen:

Les 1 - Wat gebeurt er met jou? Over de puberteit, verliefdheid, seksuele diversiteit, invloed van ouders en vrienden op relatievorming.

Les 2 - Waar ben jij aan toe? Over versieren, verkering, uitmaken en liefdesverdriet, vormen van intimiteit.

Les 3 - Wat zijn jouw grenzen? Over wensen & grenzen, weerbaarheid, online veiligheid, sexting en loverboys.

Les 4 - Hoe maak je seks leuk? Over de eerste keer, omgaan met seksuele problemen en hulp zoeken.

Les 5 - Veilig vrijen: wat is dat? Over veilig vrijen, voorkomen van soa’s en zwangerschap.

Les 6 - Veilig vrijen: hoe doe je dat? Over condoom- en anticonceptiegebruik.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dit zijn vmbo, havo en vwo scholen. De interventie kan eventueel ook in Engelstalig voortgezet onderwijs uitgevoerd worden.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

Doordat de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit zijn opgenomen in de kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, worden scholen gestimuleerd structureel aandacht te besteden aan het thema.

Wenselijk is dat scholen de interventie voor de doelgroep niet eenmalig uitvoeren, maar structureel inbedden en opnemen in het curriculum. Dit is mogelijk door ook de Lang Leve de Liefde herhalingsmodule (voor bovenbouw vmbo en praktijkonderwijs) of de Lang Leve de Liefde bovenbouwmodule (voor havo en vwo) toe te voegen aan het curriculum.

Voor de uitvoering van de lessen dienen verschillende materialen in de school aanwezig te zijn:

  • Een digibord of beamer met scherm om films klassikaal af te kunnen spelen.
  • Een digibord of flipover waarop geschreven en getekend kan worden voor klassikale opdrachten.

Contextuele randvoorwaarden

Voor het geven van de lessen Lang Leve de Liefde onderbouw is een veilige sfeer in de klas belangrijk. In de docentenhandleiding staat uitleg hoe een docent dit kan creëren. Daarnaast hoort er bij les één het werkblad: ’10 gouden regels’. Dit werkblad kan worden gebruikt om met elkaar in de klas regels op te stellen over hoe leerlingen met elkaar omgaan tijdens de lessen van Lang Leve de Liefde. Ook kan de website www.lesgevenindeliefde.nl docenten online ondersteunen met uitdagingen en lastige situaties, zoals homonegatief gedrag, ervaringsverschillen en lastige vragen.

Materialen

Iedere leerling krijgt een mooi vormgegeven leerlingenmagazine met informatie, illustraties, ervaringen en meningen van jongeren, en invuloefeningen. Daarnaast wordt er per les een film getoond over het onderwerp, met docudrama en interviews met jongeren over hun ervaringen en hun meningen.

De docenten gebruiken een handleiding met de lesaanpak en hoe discussie kan worden ingezet om het thema en de films te behandelen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 15-04-2021
Oordeel commissie

De erkenningscommissie Jeugd vindt Lang Leve de Liefde - Onderbouw een relevante interventie die goed past in het schoolcurriculum. Er zijn veel en duidelijke ondersteunende materialen en het bereik is groot. De interventie is de afgelopen jaren doorontwikkeld op basis van evaluaties en heeft een sterke en actuele wetenschappelijke onderbouwing.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Het lespakket is onderzocht op effectiviteit. In een gerandomiseerde effectevaluatie met een controlegroep zijn de determinanten gemeten met een voormeting, directe nameting en een follow-up 6-8 maanden na afloop. Multilevel regressieanalyses zijn uitgevoerd. Er zijn significante positieve interventie-effecten ten opzichte van de controleconditie gevonden op 8 van de 16 primaire uitkomstmaten: (1) kennis over seksuele gezondheid; (2) soa risicoperceptie; (3) attitude t.a.v. condoomgebruik; (4) subjectieve norm t.o.v. condoomgebruik; (5) eigeneffectiviteit t.o.v. condoomgebruik; (6) intentie t.o.v. condoomgebruik; (7) attitude t.o.v. pilgebruik en (8) subjectieve norm t.o.v. pilgebruik. Het positieve effect op condoom-intentie op de langere termijn is bemoedigend, aangezien langetermijneffecten zelden worden gevonden bij dit soort interventies en de intentie de beste voorspeller van gedrag is.

Uit de procesevaluaties met docenten, GGD-medewerkers en leerlingen blijkt dat zij over het algemeen tevreden zijn met de lesmodule. Daarnaast wordt de lesmodule merendeels uitgevoerd zoals bedoeld.

Eigenaar en contact
Eigenaar Soa Aids Nederland
Contactpersoon Lisette Schutte, lschutte@soaaids.nl, 0206262669
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s