Rookvrij! Ook jij?

Naam interventie Rookvrij! Ook jij?
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-03-2022
De interventie in het kort
Doelgroep

Alle rokers die willen stoppen met roken. Op voorhand worden er geen rokers uitgesloten. Wel is voldoende beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de groepstraining. Bij minderjarigen is toestemming van ouders of voogd nodig. De interventie is eveneens geschikt voor rokers met een lagere sociaaleconomische positie (SEP)

Doel

75% van de deelnemers is gestopt met roken voor 4 weken na de stopdatum (aan het einde van de interventie) en een succespercentage na 1 jaar van 35%. 

Aanpak in het kort

De groepsinterventie (online en op locatie) bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Er wordt gewerkt met een vast programma. Bijeenkomsten 1 en 2 zijn voorbereidend, de 3e samenkomst is de gezamenlijke stopdag, de laatste 4 contactmomenten zijn gericht op het rookvrij zijn en blijven; het voorkomen van terugval.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is landelijk inzetbaar. Door succesvolle lokale en regionale samenwerkingen is SineFuma in staat om landelijk dekkend te werken. De fysieke training vindt plaats op een goed bereikbare en laagdrempelige plaats in de wijk of op de werklocatie. De locaties, waar de trainingen gegeven worden, zijn toegankelijk, ook voor minder validen en biedt een rustige/stille en veilige sfeer met sanitaire voorzieningen.

Bij de online training wordt gebruik gemaakt van MS teams. De online training vereist dat deelnemers beschikken over een stabiele internetverbinding en apparatuur, zoals een laptop, mobiele telefoon of een tablet. Dit maakt de online training wat minder geschikt voor sommige mensen met een lagere SEP.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden die het succes van de interventie verhogen:

  • Een belangrijke randvoorwaarde is voldoende en goed opgeleide trainers die door het hele land beschikbaar zijn. Door succesvolle lokale en regionale samenwerkingen is SineFuma in staat om landelijk dekkend te werken. Alle trainers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister stoppen met roken van KABIZ.
  • Deelnemers krijgen onze groepstraining inclusief medicatie of nicotinevervangers vergoed vanuit de Basisverzekering.
  • De fysieke training vindt plaats op een goed bereikbare en laagdrempelige plaats in de wijk of op de werklocatie. De locaties waar de trainingen gegeven worden zijn toegankelijk, ook voor minder validen, en biedt een rustige/stille en veilige sfeer met sanitaire voorzieningen. Ook zijn ze centraal gelegen in de stad/regio, bereikbaar met het OV, op meerdere plaatsen in het land of op het werk. Met laagdrempelig bedoelen we dat wij (en veel van onze deelnemers) de voorkeur hebben voor bijvoorbeeld kleine wijkgebouwen waar je gemakkelijk naar binnen kan lopen in plaats van grote behandelcentra. Uit kwalitatief onderzoek onder stoppen-met-rokenprofessionals (SMR-professionals) uit Nederland blijkt ook het belang van laagdrempeligheid (Troelstra et al., 2020), wat in dat onderzoek werd geoperationaliseerd als gratis, dichtbij en met een makkelijke manier van aanmelden.

 Het succes van de interventie wordt ook verhoogd als het groepsgevoel, de sfeer, het onderlinge vertrouwen en het gezamenlijke commitment van deelnemers en trainer optimaal is. Deelnemers worden in bijeenkomst 1 gewezen op de geldende privacyregels, omgangsvormen, de benodigde commitment en hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de groep. De trainer probeert het groepsgevoel en een positieve sfeer te stimuleren.

Materialen

De trainers volgen een handleiding van de interventie. Op locatie gebruiken zij daarnaast een koolmonoxidemeter. Deelnemers krijgen informatie, bestaande uit een werkboek, nicotinemonster, buddy- en motivatiekaartjes, een complimentenkaart en formulieren m.b.t. het aanvragen van een hulpmiddel. Online gebeurt dit per mail (via beveiligd Elektronisch patiëntendossier) en via een online support pagina.

Voor zorgorganisaties die willen verwijzen, zijn patiëntenfolders, posters, verwijskaarten en een online verwijsformulier beschikbaar. Voor bedrijven die hun rokende medewerkers willen laten begeleiden is een brochure met alle mogelijkheden beschikbaar, een communicatieplan en een webpagina waar men folders, posters, video’s en voorbeeldteksten kan downloaden of bestellen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-03-2022
Oordeel commissie

De interventie is goed georganiseerd wat betreft werving, samenwerking, opleiding van trainers, beschikbaarheid van materialen en kwaliteitsbewaking. Door het samen stoppen met roken en de groepsstructuur past de interventie bij de doelgroep. De commissie adviseert voor een volgende keer door te groeien naar een eerste niveau van effectiviteit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

We monitoren doorlopend de ervaringen met onze groepstraining door middel van vragenlijsten voorafgaand en na afloop van de training. Daarnaast bellen we alle deelnemers na een jaar op om te vragen of ze nog steeds gestopt zijn met roken. Uit onze monitoring blijkt dat het succespercentage na afloop van de interventie 79% was in 2020. De interventie is toegankelijk voor alle rokers, qua mate van verslaving, leeftijd en sociaaleconomische positie. De interventie wordt beoordeeld met een 8,7 door de deelnemers en trainers zijn ook tevreden. Vanuit interviews en workshops met trainers zijn verbetersuggesties benoemd, die inmiddels zijn doorgevoerd en aangepast in de interventie.

Kwalitatief onderzoek onder deelnemers aan onze interventie laat de volgende succesfactoren zien: de groepssetting en het ontvangen van sociale steun, het leren van strategieën om met risicovolle situaties om te gaan, het gratis kunnen gebruiken van farmacotherapeutische ondersteuning, het ontvangen van informatie over de risico’s van roken en over hoe verslaving werkt, de CO-metingen en dat de trainer goed in staat is om deelnemers te blijven motiveren.

Eigenaar en contact
Eigenaar SineFuma
Contactpersoon Marcel Clarijs, marcel@rookvrijookjij.nl, 076-8895 195
Nicole Hoogwerf, nicole@rookvrijookjij.nl, 076-8895 195
Verwijzingen
Themapagina’s