Rookvrij! Ook jij?

Naam interventie Rookvrij! Ook jij?
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Deze interventie is bedoeld voor alle rokers die willen stoppen met roken (meestal zullen deze mensen al meerdere stoppogingen hebben ondernomen). Het is geschikt voor lage SES, en kan ingezet worden voor individuen in een publiekstraining of werknemers binnen een bedrijf.

Doel

Het hoofddoel is dat minimaal 80% van de deelnemers aan het einde van de interventie succesvol (volgens Russell criterium) zijn gestopt met roken.

Het succes (de rookstatus) wordt bevestigd in de laatste bijeenkomst middels een CO meting.

Aanpak in het kort

De groepstraining bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. De bijeenkomsten worden door een ervaren trainer begeleid en er is een vast programma van onderwerpen die besproken worden.

Bijeenkomsten 1-2 zijn voorbereidend, de derde bijeenkomst is de stopdag en bijeenkomst 4-7 betreffen het volhouden van het niet roken.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd door heel Nederland en wordt altijd uitgevoerd door gecertificeerde trainers opgeleid door SineFuma. Alle trainers staan geregistreerd in het kwaliteits register stoppen met roken.

In 2016 hebben 1496 mensen deelgenomen aan de interventie en heeft de interventie 141 keer plaats gevonden.
Met een landelijke dekking proberen wij via een regionale integrale aanpak de gehele preventieketen voor stoppen met roken op 1 lijn te krijgen en zoeken daarbij voortdurend naar samenwerkingspartners. Huidige samenwerkingspartners zijn o.a.:

 • GGD-en (o.a. GGD Hollands Midden, GGD Zuid Limburg, GGD Hart voor Brabant)
 • Thuiszorgorganisaties (o.a. Marente, Activite, Icare Emmen, Meander Zorg, Envida Maastricht)
 • Zorggroepen (o.a. PoZoB, ELZHA, DOH, HKN, SGZ Zoetermeer, ZGWA, ROHMH)
 • Ziekenhuizen (o.a. HAGA ziekenhuis (Den Haag), Erasmus MC (Rotterdam), Catharina (Eindhoven), Groene Hart (Gouda), Instituut Verbeeten (Tilburg), UMC (Maastricht, Ter Gooi (Hilversum), ETZ (Tilburg), Beatrix Ziekenhuis (Gorinchem)
 • Arbeid gerelateerd (o.a. Rienks Arbodienst, Fysergo, Menzis werkt Gezond, Vitalics, NU-coaching)
 • Fysio/fitness (o.a. Dynamico (Rucphen), FysioVoorne, Fysio Balanz (Dordrecht), Arendse Health Club (Breda, Tilburg) 
Randvoorwaarden
 • Samenwerking: Wij starten nergens een groepstraining zonder samenwerking met een (zorg)organisatie. Dit doen we door afspraken te maken over hoe de organisaties rokers kunnen doorverwijzen en hoe wij hun terugkoppeling geven over het resultaat. Wij proberen hierin de zorginstellingen te ontzorgen, zodat zij op eenvoudige wijze kwalitatief goede stoppen met roken zorg kunnen aanbieden aan hun cliënten/patiënten. Zo creëren wij draagvlak, betrouwbaarheid en bekendheid.
 • Een overheid die erkent dat roken een dodelijke verslaving is en daarvoor een effectief tabaksbeleid voert, zoals structurele financiering via het vergoeden van kosteneffectieve stopondersteuning vanuit de Basisverzekering
 • Bekendheid: een groepstraining vindt alleen doorgang bij voldoende deelnemers en dat is alleen mogelijk als rokers in de regio’s waar trainingen plaatsvinden ervan op de hoogte zijn.
 • Communicatie: alle betrokken partijen moeten hetzelfde transparant duidelijk en compleet
 • Geschikte ruimtes voor groepsbijeenkomsten
 • 1+1 =3: alle samenwerkende partijen hebben hun eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar door in de organisatie en financiering samen te werken wordt veel winst behaald op het gebied van effectiviteit en doelmatigheid.

Materialen

De deelnemers krijgen tijdens de training een werkboekje, brochures over medicijnen, buddy- en motivatiekaartjes, wuppy, evaluatie formulier en certificaat. De trainers gebruiken materiaal zoals de trainingsplannen per bijeenkomst, trainingskit en koolmonoxide meter tijdens de bijeenkomsten. Materialen voor PR, zoals folders en posters, zijn op aanvraag beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Rookvrij! Ook jij?’ ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.
Rookvrij! Ook jij? Is een groepstraining van zeven wekelijkse bijeenkomsten en ondersteunt rokers bij het stoppen met roken. Een sterk punt is de groepsdynamiek. Door het samen stoppen met roken kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen en steun van elkaar krijgen.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Aan het einde van elke groepstraining worden deelnemers uitgenodigd digitaal een evaluatie vragenlijst in te vullen. In 2016 gaven deelnemers de training gemiddeld een 8,7. Verder vinder continue communicatie en evaluatie plaats tussen SineFuma en de trainers die Rookvrij! Ook jij? verzorgen. Mogelijke wijzingen worden 2 keer per jaar in intervisie bijeenkomsten besproken.

Eigenaar en contact
Eigenaar SineFuma
Contactpersoon Marcel Clarijs, marcel@rookvrijookjij.nl, 076-8895 195
Nicole Hoogwerf, nicole@rookvrijookjij.nl, 076-8895 195
Verwijzingen
Themapagina’s