Club Fit 4

Naam interventie Club Fit 4
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie Club Fit 4 richt zich op kinderen van vier tot en met twaalf jaar met overgewicht. Het gezin staat centraal en ouders zijn hierin de hoofdverantwoordelijken voor het werken aan een gezonde leefstijl.

Doel

Aan het einde van de interventie hebben deelnemende kinderen een gezonde(re) leefstijl op het gebied van voeding, bewegen en een gezond slaappatroon. Gemiddeld is hun BMI gedaald met minimaal 5%.

Aanpak in het kort

Club Fit 4 is een gecombineerde leefstijlinterventie van twee jaar, uitgevoerd door een projectleider, sportdocent en leefstijlcoach. In de eerste maanden vinden plaats een intakegesprek, vier ouderbijeenkomsten en negentiengroepslessen voor kinderen (vijf met hun ouders en vier bij verenigingen). Daarna volgt een vervolgprogramma met zeven terugkombijeenkomsten voor het gezin.

Uitvoering
Type organisatie

Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren gaat de interventie-eigenaar van Club Fit 4 primair een samenwerking aan met gemeenten. Van belang is dat in de betreffende gemeente een ketenaanpak gehanteerd wordt. Voor een succesvolle uitvoering van de interventie zijn diverse verwijzers en professionals nodig. De gemeente heeft verbindingen met verschillende partners (zie onderstaand figuur) of moet deze gaan leggen. Om de doelstellingen te kunnen behalen, is het van belang om de juiste contacten te hebben/maken en deze warm te houden.

Locatie:

De gemeente geeft aan in welke wijk of gebied het probleem aanwezig is en de interventie ingezet kan worden. De interventie-eigenaar gaat samen met de buurtsportcoach (projectleider) op zoek naar een passende locatie. Het is prettig een ruimte met privacy en een internetverbinding te hebben voor het voeren van de gesprekken. De beweeglessen vinden plaats in een sporthal of gymzaal. Voor de ouderbijeenkomsten is een klein zaaltje, kantine of vergaderruimte voldoende. Deze vinden plaats tijdens de beweeglessen van de kinderen. Daarom moeten beide locaties op loopafstand van elkaar zijn. De sportverenigingen waar kinderen de sporten uit gaan proberen, moeten op fietsafstand liggen. In fase 2, vinden de terugkombijeenkomsten plaats. Sommige bijeenkomsten vinden plaats in de sporthal en een aantal in een klein zaaltje, kantine of vergaderruimte. Daarnaast zullen er ook bijeenkomsten plaatsvinden in een speeltuin, keuken in de wijk (bijvoorbeeld buurthuis) en supermarkt.

Randvoorwaarden

- De gemeente werkt met een model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en diabetes. Zij heeft verbindingen met verschillende partners of moet deze gaan leggen.

- Het projectteam moet zorgvuldig samengesteld zijn met professionals met de juiste competenties en opleiding.

- Draagvlak bij verwijzers. Denk hierbij niet alleen aan de uitvoerende verwijzers, maar ook aan de directie en managers etc.

- De projectleider moet voldoende tijd krijgen om de financiering en andere randvoorwaarden voor het project goed te regelen. Hiervoor is minimaal 44 uur beschikbaar.

- De dagopleiding is verplicht voor de projectleider/buurtsportcoach.

Materialen

De totale interventie Club Fit 4 is beschreven in een handleiding. Daarin staan vier ouderbijeenkomsten, negentien lessen en zeven terugkombijeenkomsten tot in detail uitgewerkt. Daarnaast wordt er gewerkt met een paspoort voor kinderen en een werkboek voor ouders. Deelnemers ontvangen aan het eind van de interventie een certificaat.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
Oordeel commissie

ClubFit4 is volgens de commissie een goed uitvoerbare interventie met een gedegen en gedetailleerde handleiding. ClubFit4 heeft aandacht voor een ketenaanpak in de vorm van een doorverwijsstructuur binnen de gemeente. De interventie is ook geschikt voor gezinnen met een lage SES. Ouders worden bij de interventie betrokken. ClubFit4 is aangesloten bij de bredere Landelijke Aanpak Overgewicht. De procesevaluaties zijn tot nu toe vrij beperkt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Sportservice provincie Utrecht
Contactpersoon Elzemieke van Empel, evanempel@teamsportservice.nl, 030-209 99 98
Verwijzingen
Themapagina’s