In Balans: valpreventie programma voor ouderen

Naam interventie In Balans: valpreventie programma voor ouderen
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 19-05-2022
De interventie in het kort
Doelgroep

In Balans richt zich op zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder die zich onzeker voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen.

Doel

Het voorkomen van valongevallen bij ouderen doormiddel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, spierkracht mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning

Aanpak in het kort

De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

Fase 1: Informatie. In Balans start met een informatiebijeenkomst van anderhalf uur.

Fase 2: Bewustwording. Een voorlichtingstraject van drie maal een cursusbijeenkomst, waarin zowel theorie als praktijk aan bod komt en ook verschillende testen worden uitgevoerd. De cursusbijeenkomsten duren ieder twee uur.

Fase 3: Trainingsprogramma. Het trainingsprogramma van In Balans duurt 10 weken en bestaat uit twee keer in de week trainen. De training duurt, met uitzondering van de twee testdagen, één uur met aansluitend een koffie- en theemoment van ca. een half uur

Fase 4: Voortzetting in bestaande bewegingsgroepen met blijvende aandacht voor balanselementen,

bijvoorbeeld Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), of in nieuwe groepen Tai Chi en/of Thuis Bewegen op basis van de oefeningen in het cursusboek.

Uitvoering
Type organisatie

In Balans wordt uitgevoerd in een ruimte die groot genoeg is om met twaalf personen te bewegen, goed toegankelijk en bereikbaar is voor ouderen. Dat kan bijv zijn in een : wijk-/ buurthuis, kerk/moskee, ziekenhuis/ zorginstelling, fysiotherapiepraktijk, gezondheidscentrum, welzijnsinstelling.

In Balans kan worden uitgevoerd door (individuele) fysiotherapeuten, oefentherapeuten, sport- en bewegingsleiders en MBvO docenten.

Voor het werven van ouderen en het duurzaam organiseren van In Balans werken uitvoerders vaak samen met met organisaties als gemeenten, welzijnsorganisaties (ouderen), consultatiebureau voor ouderen, GGD' en, thuiszorgorganisaties, ouderenbonden, vrouwenorganisaties, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en gezondheidscentra en/of zorgverzekeraars.

Randvoorwaarden

De organisatoren van de cursus(sen) stellen de accommodatie beschikbaar, voeren een promotieplan uit, werven de deelnemers en dragen zorg voor continuïteit

 

Materialen

Het cursusmateriaal voor de einddoelgroep bestaat uit:

  • Cursusboek voor deelnemers met achtergrondinformatie over risicofactoren van vallen en valpreventie, tips hoe om te gaan met risicofactoren en uitleg over de oefeningen.
  • Deelnemerscertificaat

Daarnaast zijn er verschillende materialen beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoerders van In Balans.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 19-05-2022
Oordeel commissie

In Balans bestaat al geruime tijd en is steeds doorontwikkeld. De interventie richt zich op zelfstandig wonende ouderen die bang zijn om te vallen of eerder zijn gevallen. De intensieve groepsaanpak zet in op balans, kracht, coördinatie en bestaat uit voorlichting, training en continuering in beweeggroepen. Onderzoek laat zien dat er eerste aanwijzingen tot effectiviteit zijn. De materialen zien er professioneel uit, en er is veel aandacht voor onderbouwing, kwaliteit en implementatie, ook over implementatie in bredere multifactoriële interventies.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De uitvoerbaarheid en behaalde effecten van in Balans zijn in diverse studies geëvalueerd. Deze studies laten zien dat In Balans goed uitvoerbaar is en positief gewaardeerd wordt door uitvoerders en einddoelgroep. In een RCT uit 2006 werd een verbetering van mobiliteit en afname van het valrisico gemeten. Om de uitvoerbaarheid te vergroten zijn vervolgens aanpassingen doorgevoerd mbt de doelgroep en duur van het programma. Ook voor deze aangepaste versie, uitgevoerd in diverse multifactoriële valpreventie projecten, werden gunstige effecten gevonden met betrekking tot afname van het valrisico en een verbetering van balans, kracht, lenigheid en mobiliteit. Tot slot is er krachtig bewijs uit internationaal onderzoek voor de effectiviteit van beweeginterventies als In Balans.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Elvera Overdevest, e.overdevest@veiligheid.nl, 020-5114511
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s