Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS)

Naam interventie Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS)
Eigenaar Trimbos-instituut
Laatst gepubliceerd 28-11-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

De interventie Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS) bestaat uit een ouderinterventie en een leerlingeninterventie en heeft als doel het uitstellen van alcoholgebruik onder jongeren.

De ouderinterventie omvat drie onderdelen:

 1. Een korte presentatie (15-20 minuten) op de 1e ouderavond van leerjaar 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs (VO), over de risico's van vroegtijdig alcoholgebruik en de rol van ouders hierin;
 2. De mogelijkheid om samen met ouders afspraken te maken rondom het alcoholgebruik van hun kind;
 3. Ouders ontvangen een folder en een brief met een samenvatting van de ouderavond en de gemaakte afspraken.

De leerlingeninterventie bestaat uit:

 • Vier digitale lessen over alcohol in leerjaar 1 van het VO. In de digitale lessen kunnen leerlingen opdrachten maken, filmpjes en animaties bekijken en vragen beantwoorden. Ook kunnen zij meningen en ervaringen uitwisselen via 'Discuz' (forum);
 • Één herhalingsles op papier in leerjaar 2 van het VO.
Doel

Het doel is het uitstellen van het alcoholgebruik onder jongeren, door ouders te motiveren om regels op te stellen, door zelf-controle en een gezonde attitude ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren te ontwikkelen.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Lokale uitvoeringen van deze interventie
Onderdelen van programma De Gezonde School en Genotmiddelen
Programma omschrijving

De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) is een preventieprogramma over alcohol, roken en drugs.

Contactperso(o)n(en)
Naam Danielle Kriele-Boon
Organisatie Trimbos-instituut
E-mailadres dgsg@trimbos.nl
Telefoonnummer organisatie 030-2971100
Naam Jeroen Lammers
Organisatie Trimbos-instituut
E-mailadres jlammers@trimbos.nl
Telefoonnummer organisatie 030-2971100
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Alcohol
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Setting
Setting
 • Onderwijs: voortgezet onderwijs
 • Thuis / gezin
Doelgroep
Leeftijd 12 tot 16
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Ouders / opvoeders
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Internet / intranet
 • Lezing / presentatie
 • Massamediale voorlichting
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
 • Integrale aanpak
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Nationale overheid
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Onderwijsinstelling (Rol: Ontwikkelaar)
GGD (Rol: Ontwikkelaar)
Instelling voor verslavingszorg (Rol: Ontwikkelaar)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
Succesfactoren van deze interventie
 • PAS kan het beginnen met het uitstellen van (zwaar) wekelijks drinken tot en met 34 maanden (baseline is 12 jaar), als jongeren en ouders worden betrokken in de interventie;
 • Aansluiting bij bestaande ouderavond op school. Integrale aanpak: zowel ouders als leerlingen worden bij de interventie betrokken.
Aandachtspunten van deze interventie

De interventie vindt plaats aan het begin van het jaar. Voor de GGD en/of instelling voor verslavingszorg kan bij hoge deelname van scholen aan PAS een capaciteitsprobleem ontstaan. De tijdsinvestering kan verder bezwaren opleveren.

Toekomstige ontwikkeling

De interventie is in 2014 uitgebreid met het onderwerp Roken.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk