Minder drinken

Naam interventie Minder drinken
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-03-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Volwassen (18+) probleemdrinkers die individueel en in hun eigen tempo het alcoholgebruik willen minderen of stoppen.

Doel

Het doel van MinderDrinken is om op een laagdrempelige wijze te ondersteunen bij het zelfstandig minderen of stoppen van het alcoholgebruik.

Aanpak in het kort

Het zelfhulpprogramma MinderDrinken kent drie stappen met informatie, tests en oefeningen: 1. Voorbereiden, 2. Beslissen en 3. Uitvoeren. Stap 1 en 2 kosten elk 10 minuten. Voor het halen van de doelen via Stap 3 wordt aanbevolen 6 weken uit te trekken. Voor ondersteuning is er een forum en contactfunctie.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is gratis toegankelijk via het internet. Er is geen specifieke organisatie nodig om deze uit te voeren. De moderatie van het forum wordt uitgevoerd door de Alcohol Infolijn van het Trimbos-instituut. Voor vragen m.b.t. alcohol wordt verwezen naar de Alcohol Infolijn. De technische vragen worden beantwoord door een technisch onderlegde webmaster.

Randvoorwaarden

Het betreft zelfhulp zonder therapeutische begeleiding. Er zijn dan ook geen specifieke randvoorwaarden voor de uitvoering en begeleiding van de uitvoerend werkers.

Voor inhoudelijke vragen over alcohol wordt verwezen naar de Alcohol Infolijn waar zij als taak hebben vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Bij het modereren van het forum van MinderDrinken geldt als eis dat de medewerker van de Alcohol Infolijn goed op de hoogte is van het protocol voor het modereren van het forum en daarnaar ook handelt.

 

Materialen

Het zelfhulpprogramma is te vinden via www.minderdrinken.nl.

Een protocol voor het modereren van het forum.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-03-2017
Oordeel commissie

Minderdrinken.nl is erkend voor het niveau Goede aanwijzingen voor effectiviteit in het verminderen van probleemdrinkgedrag voor de korte termijn van 6 maanden. De inhoud van de interventie is aangepast aan de nieuwe richtlijn voor problematisch alcoholgebruik en zit theoretisch goed in elkaar.

Het is een goed opgezette online interventie met een zelfhulpprogramma, een deelnemersforum en een contactfunctie. Het is een duidelijk, laagdrempelig en goedkoop programma. Het bereik van de interventie is hoog en krijgt van de gebruikers een goede beoordeling.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Het effectonderzoek naar MinderDrinken toont aan dat deze online interventie effectiever is dan een informatiebrochure over alcohol en een wachtlijstgroep wat betreft de gemiddelde wekelijkse alcohol consumptie en het drinken volgens de (op dat moment) geldende richtlijn. Ook is het programma geschikt voor een heterogene groep probleemdrinkers.

Na openstelling van MinderDrinken voor het algemeen publiek is een implementatiestudie uitgevoerd. De resultaten van het bijbehorende pre-post onderzoek laten een vermindering van het alcoholgebruik zien die vergelijkbaar is met die in het effectonderzoek. Het programma krijgt van deelnemers een rapportcijfer 7.3 en wordt door 76% aanbevolen aan anderen.

Eigenaar en contact
Eigenaar NewHealth Collective
Contactpersoon Frank Koster, frank.koster@newhealthcollective.nl, 070-3142495
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s