Kleur je leven

Naam interventie Kleur je leven
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 15-12-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Kleurjeleven.nl richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar met depressieve klachten.

Doel

Het hoofddoel van Kleurjeleven.nl is depressieve klachten te verhelpen of verminderen en daarmee een toename van klachten dan wel een depressieve stoornis te voorkomen.

Aanpak in het kort

De cursus bestaat uit 8 lessen en 1 opfrisles na 12 weken. De lessen kunnen zelfstandig via het internet worden gevolgd en bevatten schriftelijke en gesproken informatie, korte films van 3 voorbeeldcliënten, animaties en opdrachten. Tijdens de cursus leert de cliënt meer over wat depressieve klachten zijn en wat deze zelf kan doen om de klachten te verminderen.

Uitvoering
Type organisatie

De cliënt doorloopt Kleurjeleven.nl geheel zelfstandig of onder begeleiding van een zorgprofessional het programma. Zie wijze van aanmelding. De begeleidende organisaties zijn huisartsenpraktijken, eerstelijnspsychologenpraktijken en GGZ instellingen (laatste twee; generalistische basis GGZ).

Randvoorwaarden

Ten behoeve van implementatie is er een handleiding met protocol beschikbaar waarin alle technische en organisatorische randvoorwaarden staan voor een goede uitvoering. Er is ook een checklist voor de implementatie met daarin alle punten die belangrijk zijn voor de techniek, training, werving en de continuïteit van Kleurjeleven.nl.

Materialen
  • De website www.kleurjeleven.nl. Op deze website wordt informatie gegeven over de internetcursus en kunnen belangstellenden zich aanmelden via de zelf in te vullen screener. Vervolgens krijgen zij inloggegevens om toegang te krijgen tot de cursus.

  • Daarnaast wordt Kleurjeleven.nl aangeboden via een online platform waarop de behandelaar en cliënt beiden kunnen inloggen (blended aanbod, via huisartsenzorg of generalistische basis GGZ).

  • Folder voor cliënten.

  • Gebruikershandleiding met protocol voor de behandelaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 15-12-2016
Oordeel commissie

Kleur je leven is voor de tweede termijn erkend op het niveau van sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Recente meta-analyses leveren aanvullend bewijs voor het effect van de online interventie op het verminderen van depressieklachten.
Onderzoek naar de uitvoering van Kleur je leven in de veranderde context is ingezet (2016). Hierna is duidelijk in hoeverre de opzet en uitvoering van huidige versie wijzigt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Bewijs voor effectiviteit van Kleurjeleven.nl blijkt uit meerdere onderzoeken. Kleurjeleven.nl is vergeleken onder volwassen en 50+-ers in vergelijking met de groepscursus In de put, uit de put, de internetcursus Alles onder Controle (Problem Solving Therapy), zorg door de huisarts en een combinatie van zorg door de huisarts & Kleurjeleven.nl. In alle gevallen bleek Kleurjeleven.nl net zo effectief te zijn als de andere interventie, en in twee onderzoeken ook effectiever dan de wachtlijst controleconditie.

Daarnaast toont een meta-analyse dat afgeleiden van de cursus Coping with Depression, waaronder Kleurjeleven.nl, effectief zijn om depressies te voorkomen. Onderzoek naar In de Put, uit de put zien dat de groepsinterventie waarop Kleurjeleven.nl is gebaseerd effectief is in het verminderen van depressieve klachten. Tenslotte zijn vier meta-analyses beschreven waarin online interventies effectiever blijken te zijn dan de controlegroepen.

In twee implementatieonderzoeken (één in samenwerking met GGZ-instellingen en één in de huisartsenpraktijk) gaven onderzoeksdeelnemers aan dat depressieve klachten waren verminderd sinds de start van de cursus en dat ze tevreden waren over Kleurjeleven.nl.

Eigenaar en contact
Eigenaar NewHealth Collective
Contactpersoon Frank Koster, frank.koster@newhealthcollective.nl, 070 - 314 2495
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s