Unity

Naam interventie Unity
Eigenaar Arkin, afdeling Jellinek
Laatst gepubliceerd 03-07-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Unity is een voorlichtingsproject over alcohol en andere drugs dat gebruik maakt van de peer educatiemethode. Bij de uitvoering van de peer methodiek worden leefstijlgenoten ingezet om de doelgroep te bereiken met een preventieboodschap. Unity is voornamelijk een groep getrainde jongeren uit het party- en clubcircuit, die andere leefstijlgenoten voorzien van informatie en advies over (het beperken van risico's van) het gebruik van genotmiddelen. De preventieactiviteiten zelf vinden plaats op party’s en festivals waar de doelgroep te vinden is. De inhoud en de vorm van de voorlichtingsboodschap is samen met de getrainde peer educators ontwikkeld en blijft ook voortdurend in ontwikkeling.

Doel

Het hoofddoel van Unity is dat bezoekers van dance evenementen, die (de intentie hebben om) alcohol en/of andere drugs (te) gebruiken, risico-reducerende maatregelen toepassen om de risico’s die met dit gebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te beperken.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Lokale uitvoeringen van deze interventie
Onderdelen van programma Middelengebruik
Programma omschrijving

Onderzoek, voorlichting, advies en hulpverlening op het gebied van alcohol, drugs, gokken en andere verslavende middelen en activiteiten.

Contactperso(o)n(en)
Naam Jellinek Preventie
Organisatie Arkin, Jellinek
E-mailadres preventie@jelinek.nl
Telefoonnummer organisatie 020-5901330
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 07-06-2018
Oordeel commissie

Unity wordt door de commissie voor de tweede keer erkend op het niveau Goed onderbouwd. De interventie bevat een goede onderbouwing waarin de determinanten en subdoelen aan methodieken zijn gekoppeld.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Uitvoerbaarheid interventie

De opzet en inhoud van de interventie is duidelijk beschreven. Ook is er een goede kwaliteitsbewaking en landelijke monitoring van de uitvoering.

Aanpak in het kort

Unity is een peer educatie interventie, uitgevoerd door 6 regionale instellingen voor verslavingszorg. Peer educators van Unity zijn bezoekers van dance evenementen die geworven en getraind zijn door preventiewerkers van 6 verschillende regionale instellingen van verslavingszorg om vervolgens op die evenementen op vrijwillige basis voorlichting te geven aan hun peers (leefstijlgenoten).

Doelgroep

Unity richt zich met haar interventie op bezoekers van dance evenementen. Het gaat daarbij om volwassen bezoekers, de grootste groep is tussen 18 en 35 jaar oud. De interventie richt zich op dat deel van de bezoekers dat alcohol en/of andere drugs gebruikt of die de intentie hebben op korte termijn te gaan gebruiken

Materiaal in het kort

De beschikbare materialen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Naast het handboek uit 2005 met een stappenplan voor het opzetten van een Unity team worden de handleidingen, draaiboeken en standaard formats voor de werving, training, uitvoer, evaluatie, organisatie en implementatie ieder jaar ge-update. De laatste versies zijn beschikbaar voor regionale instellingen van verslavingszorg die een Unity interventie uitvoeren.

Onderbouwing

Het gebruik van alcohol en andere uitgaansdrugs komt relatief veel voor onder de bezoekers van dance evenementen. Dat gebruik brengt bepaalde risico’s met zich mee en kan tot vervelende klachten en ernstige (zelfs fatale) gezondheidsincidenten leiden. In welke mate deze risico’s optreden en de ernst van de incidenten hangt samen met een combinatie van factoren op verschillende niveaus: het gebruikte middel of de combinatie van middelen, het gedrag en de persoonlijke factoren van de gebruiker en sociale en fysieke omgevingsfactoren. Unity richt zich met haar interventie op het bevorderen van risico reducerende gedragingen op basis van wat er wat er bekend is vanuit de literatuur en bekende theorieën met betrekking tot gedragsverandering (Theory of Planned Behavior; Reasoned Action Approch; Fishbein & Ajzen in Bartolomew et al., 2011). Daarnaast worden regelmatig experts en peer educators geraadpleegd om tot een zo volledig mogelijk overzicht van determinanten en achterliggende beliefs en effectieve methoden om deze te beïnvloeden te komen.

Onderzoek

In 2016 heeft Unity 14770 voorlichtingsgesprekken gevoerd en heeft 85% van de 6932 bezoekers, die tevens een korte vragenlijst hebben ingevuld, aangegeven de voorlichting (heel) betrouwbaar te vinden. Uit afstudeeronderzoeken van studenten onder de doelgroep naar hun tevredenheid en belangrijke eigenschappen van de peer educators blijkt dat de peer educators van Unity hoog scoren. De organistoren van de dance evenementen waar de preventieactiviteiten plaatsvinden zijn zeer tevreden over de samenwerking.

Document(en)
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Verslaving
Leefstijlonderwerpen
 • Alcohol
 • Drugs
Setting
Setting
 • Horeca / recreatie
Doelgroep
Leeftijd 18 tot 35
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Algemeen publiek
 • Peers
 • Uitgaanspubliek, jongeren die potentieel verslavende middelen gebruiken
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Internet / intranet
 • Voor en door voorlichting / peer support
 • Zelfhulp
 • Infostand tijdens evenementen
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Evaluatieverslag
 • Folder / brochure / flyer
 • Gadget
 • Handleiding
 • Projectplan
 • Quiz / test
 • Spel / games
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Gemeenten
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
GGZ-instellingBrijder (Rol: Uitvoerend)
GGZ-instellingNovadic-Kentron (Rol: Uitvoerend)
GGZ-instellingIriszorg (Rol: Uitvoerend)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
 • Cliënttevredenheid
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Provinciaal en/of gemeentelijk
Provincies
 • Noord-Holland
 • Utrecht
Gemeentes
 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Baarn
 • Blaricum
 • Bunnik
 • Bunschoten
 • Bussum (oud)
 • De Bilt
 • De Ronde Venen
 • Eemnes
 • Hilversum
 • Houten
 • Huizen
 • IJsselstein
 • Laren
 • Leusden
 • Lopik
 • Montfoort
 • Muiden (oud)
 • Naarden (oud)
 • Nieuwegein
 • Oudewater
 • Renswoude
 • Rhenen
 • Soest
 • Stichtse Vecht
 • Utrecht
 • Utrechtse Heuvelrug
 • Veenendaal
 • Vianen
 • Weesp
 • Wijk bij Duurstede
 • Woerden
 • Woudenberg
 • Zeist
 • Gooise Meren
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen