Boys R Us

Naam interventie Boys R Us
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Boys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.

Doel

Boys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.

Aanpak in het kort

Boys R Us is een interactief bordspel dat in groepsverband wordt gespeeld. In het spel komen vier thema’s aan bod: veilige seks, grensoverschrijdend gedrag, seksuele diversiteit en genderopvattingen. Spelers voeren verschillende soorten opdrachten uit waarbij ze fiches kunnen verzamelen. De speler die de meeste fiches heeft behaald én die minimaal één fiche van elke soort heeft verzameld, is de winnaar. Het spel is grotendeels gelijk voor de twee leeftijdsgroepen. Wel zijn de opdrachten per groep afgestemd op leeftijd, kennis en ervaring.

Uitvoering
Type organisatie

Boys R Us is ontwikkeld door Rutgers en Soa Aids Nederland. Het spel wordt vanuit Rutgers verkocht aan verschillende uitvoerende organisaties. Rutgers is verantwoordelijk voor het trainen van de afnemers van het spel middels de e-learning. Het spel kan worden gespeeld door het jongeren- en jeugdwerk, door het welzijnswerk, door scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs en door ggd-en Het spel kan in het onderwijs op ieder moment worden ingezet, maar voor het basisonderwijs biedt onder andere de Week van de Lentekriebels een mooi moment om het spel te gebruiken naast het bredere lespakket ‘Kriebels in je buik’. Op het voortgezet onderwijs wordt het spel voornamelijk gebruikt bij het vak biologie, maar soms ook tijdens mentoruren of maatschappijleer. Ook kunnen scholen het spel tijdens de Week van de Liefde spelen, naast het bredere lespakket ‘Lang Leve de Liefde’. Daarnaast is het spel geschikt om uit te voeren binnen het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk. Het kan dan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens themawerken rondom relaties en seksualiteit. Ggd-en zijn een belangrijke schakel richting scholen en jongerenwerk als het gaat om seksuele gezondheidsbevordering. Sommige ’ggd-en hebben een documentatiecentrum dat Boys R Us uitleent aan scholen. Het spel is dan vaak onderdeel van een leskist waarin ook andere lesmaterialen zijn toegevoegd. Ggd-medewerkers voeren het spel soms uit op scholen in hun regio. Voor meiden kan het spel Girls’ Choice gespeeld worden.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

  • Beschikking over een (zo mogelijk afgesloten) ruimte om het spel te spelen.
  • Voldoende draagvlak binnen de instelling of organisatie om aandacht te besteden aan de thema’s relaties en seksualiteit, om tijd hiervoor vrij te maken in het programma en om het spel aan te schaffen.
  • Voldoende draagvlak onder de spelbegeleiders om voorafgaand aan het spel de handleiding, spelregels en achtergrondinformatie te lezen en daarnaast de e-learning ‘seksuele vorming’ te volgen.

Contextuele randvoorwaarden:

  • De spelbegeleider heeft ervaring heeft in het begeleiden van groepen.
  • De spelbegeleider is bekend met de doelgroep.
  • De spelbegeleider kan makkelijk praten over het onderwerp seksualiteit en relaties.
  • De spelbegeleider heeft enige kennis van de seksuele risico’s die jongens (en meisjes) op dit terrein kunnen lopen en van huidige denkbeelden, opvattingen, verwachtingen, wensen en ervaringen.

Materialen

Boys R Us bestaat uit een spelbord met vijf pionnen, opdrachtkaarten, afbeeldingskaarten, meningskaarten, fiches in vier kleuren, een instructieblad voor de spelbegeleider, een spelregelblad, een antwoordboekje met antwoorden op kennisvragen en een handleiding voor de spelbegeleider met daarin achtergrondinformatie, adviezen voor de begeleiding en een link naar een voorbereidende e-learning ‘seksuele vorming’.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De onderbouwing richt zich op relevante determinanten en past met name bij de leeftijdsgroep 13-15 jaar. Voor de leeftijdsgroep 10-12 jaar vindt de commissie zowel de onderbouwing als het inzicht in de uitvoerbaarheid te mager. Het oordeel Goed onderbouwd betreft daarom uitsluitend de leeftijdsgroep 13-15 jaar

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In 2008 is evaluatieonderzoek uitgevoerd naar Boys R Us. Twaalf professionals die het spel recent hadden afgenomen, zijn telefonisch geïnterviewd over het gebruik en de waardering van het spel. Uit het onderzoek bleek dat professionals het spel positief waardeerden. Aandachtspunt was de implementatie van het spel: er kan meer aandacht worden besteed aan verdere bekendheid en verspreiding van het spel. In de herziening van het spel in 2018 zijn inhoudelijke aandachtspunten uit het evaluatieonderzoek meegenomen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Manouk Vermeulen, m.vermeulen@rutgers.nl, 0642026205
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s