MIM (Moeders informeren moeders)

Naam interventie MIM (Moeders informeren moeders)
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 31-10-2014
De interventie in het kort
Doel

Het doel van MIM is het zelfvertrouwen (als opvoeder) van moeders met een eerste kind te vergroten en de ervaren steun uit hun sociale netwerk te versterken, zodat zij zich beter in staat en gesteund voelen om voor hun baby te zorgen en minder afhankelijk zijn van deskundigen voor de pvoeding en verzorging van de baby.

Uitvoering
Type organisatie

-

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 31-10-2014
Oordeel commissie

De interventie komt tegemoet aan belangrijke basisbehoeften van de doelgroep (laagdrempelig, lotgenotencontact, sociale steun). De materialen zien er goed uit. Door de onderbouwing is duidelijk gemaakt dat met deze aanpak de doelen worden behaald.

 

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Contactpersoon Nederlands Jeugdinstituut (NJi), info@nji.nl, 030 - 230 63 44