EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Naam interventie EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
Eigenaar Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
Laatst gepubliceerd 23-01-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een laagdrempelig stimulansprogramma om het eten van fruit en groente op de basisschool te bevorderen. Scholen ontvangen gedurende twintig weken voor elke leerling iedere week drie stuks gratis fruit en groente. Een voorwaarde voor deelname is het geven van educatieve lessen. De lessen bestaan uit een lesboekje, digibordmodules en korte lesideeën voor bij het eetmoment. Daarnaast worden scholen gestimuleerd om dit aan te vullen met Smaaklessen. De thema’s uit Smaaklessen (smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en koken) komen voort uit de leerlijn Voeding uit het leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. Een andere voorwaarde voor deelname is dat scholen na de gratis periode zelf verder moeten met het stimuleren van fruit en groente op school, bijvoorbeeld door het maken van een Schoolfruit- en groentebeleid (hierna Schoolfruitbeleid). Scholen ontvangen hiervoor materialen ter ondersteuning en kunnen ook ondersteuning krijgen via het Steunpunt EU-Schoolfruit en GGD’en.

Doel

Tussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht door die kinderen.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Website(s)
Lokale uitvoeringen van deze interventie
Contactperso(o)n(en)
Naam Els van Coeverden
Organisatie Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit, Wageningen University & Research
E-mailadres euschoolfruit@wur.nl
Telefoonnummer organisatie 0317-485966
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 29-11-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt het een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Uitvoerbaarheid interventie

De interventie is substantieel doorontwikkeld sinds de vorige erkenning (februari 2013). Er is een duidelijke website met stappenplan en materialen.

Aanpak in het kort

Scholen ontvangen wekelijks gedurende twintig weken gratis drie stuks fruit en groente voor elke leerling. In verplichte lessen leren kinderen over groente, fruit en gezonde voeding. Daarnaast is een voorwaarde dat scholen na de gratis periode zelf verder gaan met het stimuleren van fruit en groente, bijvoorbeeld met een Schoolfruitbeleid.

Doelgroep

Leerlingen (4-12 jaar) van groep 1 t/m 8 van Nederlandse basisscholen. Intermediaire doelgroepen zijn leerkrachten, ouders, het netwerk van GGD’en, JOGG-regisseurs, Natuur- en Milieu educatiecentra, makelaars Jong Leren Eten en leveranciers.

Materiaal in het kort

De materialen bestaan uit een wekelijkse levering van fruit en groente, lesmateriaal (gericht op het lesprogramma Smaaklessen), een startpakket met informatie over het programma en ondersteunend materiaal, zoals het online stappenplan voor het Schoolfruitbeleid, diverse posters en ouderbrochures. Ook ontvangen scholen én ouders wekelijks een nieuwsbrief.

Onderbouwing

EU-Schoolfruit draagt bij aan een gezond eetpatroon door het gratis aanbieden van groente en fruit, het aanbieden van voedseleducatie en het ondersteunen in het opstellen van een Schoolfruitbeleid.

Uit onderzoek blijkt dat beschikbaarheid van fruit en groente op school de consumptie kan verhogen. Ook het klassikaal eten, het scheppen van een positieve context, het herhaaldelijk aanbieden en bekendheid met de smaak kunnen positieve associaties opwekken, waardoor kinderen sneller bereid zijn fruit en groente te eten. Uit onderzoek blijkt dat de school een geschikte omgeving is voor het geven van voedseleducatie. De educatie richt zich op het vormen van positieve attitudes en een toename in kennis t.o.v. fruit, groente en gezonde voeding. Met het ondersteunen in het maken van een Schoolfruitbeleid wordt er getracht om van het eten van fruit en groente een gewoonte te maken. Gewoonte is een sterke indicator voor het eten van fruit en groente.

Onderzoek

In jaarlijkse procesevaluaties beamen scholen dat het EU-Schoolfruitprogramma een goed initiatief is om kinderen kennis te laten maken met gezonde voeding en om hiermee de houding en het gedrag ten aanzien van het eten van fruit en groente positief te beïnvloeden. Scholen merken dat het programma ervoor zorgt dat leerlingen meer en vaker fruit en groente meenemen naar school. Daarnaast zijn scholen van mening dat het EU-Schoolfruitprogramma zorgt voor meer kennis over groente en fruit en bijdraagt aan het bewust zijn van het belang van gezonde voeding.

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Overgewicht
 • Voeding
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 15
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Voorlichtingsmateriaal
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Beleidsontwikkeling / (beleids)sessies
 • Draagvlak creĆ«ren
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Poster
 • Quiz / test
Weblinks
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Nationale overheid
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Overheid / gemeenteRijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rol: Uitvoerend)
Universiteit / hboWageningen University & Research (Rol: Ontwikkelaar)
Thema-instituutStichting Voedingscentrum Nederland (Rol: Ondersteunend)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Op laagdrempelige wijze nieuwe smaken leren kennen; goede basis voor continueren van groente/fruit-dagen.

Aandachtspunten van deze interventie

Betrokkenheid ouders.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen