Interventieoverzicht lage SES

Overzicht Aanbevolen interventies voor Lage SES

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
KrachtvoerUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten.Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14GezondheidseducatieIII
Lang Leve de Liefde - OnderbouwSoa Aids NederlandHet doel van de interventie is dat leerlingen een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling doormaken en dat ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting worden voorkómen.Onderwijs: voortgezet onderwijs13-16GezondheidseducatieIII
SLIMMERGGD Noord- en Oost-GelderlandHet hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen) en aan so...Eerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorg; Sportorganisatie18-75Gezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenIII
VoorZorgNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)Het hoofddoel is het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van kinderen in gezinnen in zeer kwetsbare situaties door cumulatie van risicofactoren. Binnen het gezin is een gezond opvoedklimaat en wordt kindermishandeling en huiselijk geweld voork...Thuis / gezin14-25Gezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Problemen signalerenIII
Bewegen WerktBewegen werktHoofddoel: Deelnemers stijgen na deelname aan BW op de participatieladder.Subdoelen: verbeteren van werknemersvaardigheden, fysieke fitheid, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, leefstijl, kennis/regelmogelijkheden rondom leefstijl/gezondheid. Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling21-67OmgevingII
Samen Sportief in BewegingGezonde Leefstijl CompanyHet doel is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon. Dit wordt bereikt door een vergroting van hun bewustzijn ten aanzien van hun beweeg- en eetpatroo...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-80Gezondheidseducatie; OndersteuningII
Sociaal VitaalStichting GALMHet doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de doelgroep. Om dit te realiseren ligt de nadruk op (1) het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen, (2) op het ontwikkelen van veerkracht om de gevol...Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk65-85Gezondheidseducatie; OndersteuningII
Stevig OuderschapNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)Het doel van deze interventie is het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling. Dit doel wordt bereikt door verbetering, versterking en vergroting van: ouderschaps/opvoedings-kennis, -inzicht, -vaardigheden en -a...Thuis / gezin15-65Gezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Problemen signalerenII
SuperFITMaastricht University1. Het bevorderen van gezonde voeding (groenten en fruit, tussendoortjes en drank) bij peuters bij de opvang en thuis door het creëren van een sociale, fysieke en beleidsomgeving die stimuleert tot gezond eten op de opvang en thuis. 2. Het verm...Openbare ruimte / playground; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk2-4Gezondheidseducatie; OmgevingII
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)GGD regio UtrechtHet hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H...Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk0-19Gezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Problemen signalerenI
Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)RutgersJongeren bewust maken van risicosituaties voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en ze laten oefenen.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-18GezondheidseducatieI
CenteringPregnancyTNOHet doel van CenteringPregnancy™ is een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling.Voor intermediairen is het doel dat zij zorg leveren in nauwe samenwerking...Eerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorg-Gezondheidseducatie; Omgeving; OndersteuningI
FitGaaf!FitGaafKinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn...Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Thuis / gezin2-12GezondheidseducatieI
Future positive micro interventieMaastricht UniversityHet primaire doel is het stimuleren van een gezonde leefstijl bij mensen met een lage SEP. Het secundaire doel is het versterken van Psychologisch Kapitaal (hoop, optimisme, veerkracht, vertrouwen in eigen kunnen), alsmede toekomstgericht denken, de ...18-65Gezondheidseducatie; OndersteuningI
Gezond kopen, gezond kokenGGD AmsterdamHet doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren” Tegengaan van overconsumptie: &...Thuiszorg; Wijk / faciliteiten in de wijk25-55Gezondheidseducatie; OmgevingI
Girls TalkRutgersGirls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk14-21Gezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenI
Goedkoop gezonde voedingGGD Zuid-LimburgDeelnemers aan de cursus maken een paar voor hen haalbare en relevante gedragsstapjes richting een gedragspatroon waarbij ze minder of hetzelfde geld uitgeven aan voeding. Tegelijkertijd consumeren ze meer groenten en fruit en/of minder producten met...Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Gezondheidseducatie; OndersteuningI
HappylesTrimbos-instituutVersterking van de mentale fitheid bij alle leerlingen uit de doelgroep. Vermindering van somberheids- of depressieve klachten bij de subdoelgroep. Vroegtijdig signaleren van somberheidsklachten en/of depressie en voorkomen van het ontstaan of vererg...Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs12-25Gezondheidseducatie; OndersteuningI
Ik heb diabetes, wat kan ik doenPharosHet doel van deze interventie is diabeteszelfmanagement bevorderen van patiënten met diabetes type 2 met lage gezondheidsvaardigheden.Eerstelijns zorg; Thuiszorg18-99Gezondheidseducatie; OndersteuningI
Lang Leve de Liefde HerhalingsmoduleSoa Aids NederlandHet doel van de LLL Herhalingsmodule voor bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo, is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren vanuit een positieve insteek voor prettige, veilige en gewenste relaties en seks. Het voorkomen van soa’s e...Onderwijs: voortgezet onderwijs15-16GezondheidseducatieI
Lang leve de liefde. Jij en de MediaRutgersHet doel van Jij en de media is dat jongeren in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar) een kritische houding krijgen ten aanzien van geseksualiseerde en/of geïdealiseerde beelden in diverse media en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke invlo...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-15GezondheidseducatieI
Lekker in je LijfGGD Hollands Midden Deelnemers gaan tijdens en na afloop van Lekker in je Lijf structureel meer bewegen en verbeteren hun gezondheid.  18-99GezondheidseducatieI
Lesbrief Seksuele Diversiteit en genderdiversiteit bij Lang Leve de LiefdeSoa Aids NederlandJongeren hebben respect voor seksuele diversiteit (incl. genderdiversiteit) van leeftijdgenoten en mensen om hen heen.Onderwijs: voortgezet onderwijs13-16GezondheidseducatieI
Liever Bewegen dan MoeIndigo RijnmondHet doel is om het risico op depressie te verminderen door een aanzet te geven tot een structureel meer gezonde leefstijl, in het bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging komen. GGZ / verslavingszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-64Gezondheidseducatie; OndersteuningI
Lovensex.nlSoa Aids NederlandHet doel is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Antillaanse afkomst, door het bevorderen van kennis, houding, eigen effectiviteit en vaardigheden wat betreft het voorkomen van soa’s en ongewenste zwangerschap, en het kunn...Thuis / gezin12-25Gezondheidseducatie; OndersteuningI
Make a MoveRutgersMake a Move heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Met Make a Move wordt beoogd dat jongens binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-17GezondheidseducatieI
Nationale Diabetes ChallengeBas van de Goor FoundationHet doel van de NDC is dat mensen met (een verhoogd risico op) T2DM in 16-20 weken structureel meer gaan bewegen met als doel een bijdrage te leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven en somatische gezondheid.Eerstelijns zorg; Langdurige zorg; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99I
NEW.ROADSErasmus MC - centrumlocatie (Dijkzigt)Het doel van NEW.ROADS is om ouderen van 55 jaar en ouder wonende in lage SES-buurten gaan, bovenop hun bestaande beweegpatroon, meer wandelen. Dat kan zijn door meer recreatief te wandelen, of door meer te voet naar bestemmingen (zoals vrienden, de ...Wijk / faciliteiten in de wijk55-99OmgevingI
Opvoeden & ZoStichting Preventief op MaatOpvoeden & Zo heeft als doel de opvoedingscompetenties van ouders te vergoten. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden. Uiteindelijk wil Opvoeden & Zo daarmee em...Instelling voor jeugd en gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk20-55Gezondheidseducatie; OndersteuningI
Samen Gezond Eten en BewegenGezonde Leefstijl CompanyDeelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden doo...Sportorganisatie; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Gezondheidseducatie; Omgeving; OndersteuningI
Samen Happie! Het stimuleren van gezonde gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken bij ouders van jonge kinderenRadboud University, Behavioural Science InstituteHet hoofddoel van Samen Happie! is om ouders te stimuleren vaker opvoedstrategieën op het gebied van eten, drinken, slapen en bewegen/schermtijd toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen om zodoende een gezonder gewic...Kinderopvang / VVE / BSO; Wijk / faciliteiten in de wijk2-4GezondheidseducatieI
Schooljudo.nlSchooljudo B.V.Door judo in te zetten als middel levert Schooljudo een bijdrage aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Door middel van judo-, stoei- en spelvormen willen wij kinderen Skills for Life meegeven. De volgende subdoelstellingen ...Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs4-18Gezondheidseducatie; OmgevingI
Simpel Fit!GGD Noord- en Oost-GelderlandHet beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie v...Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk0-12GezondheidseducatieI
StapjefitterWelzijn WoerdenNa afloop van het 18 weken durende programma zijn de deelnemers van Stapjefitter minimaal 1 trede gestegen op de participatieladder. De subdoelen zijn het verbeteren van de competenties voor vrijwilligerswerk (zoals het aanbrengen van een dagstructu...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-67OndersteuningI
UP2U (afkorting van Up to You)Centrum Media en GezondheidHet doel van UP2U is het onder jongeren (15-19 jaar) aan de hand van interactieve gedramatiseerde scènes bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang en het laten zien en aanreiken van handelingsalternatieven. De dramali...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs15-19GezondheidseducatieI
Voel je goed!Stichting Lezen & SchrijvenHet doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot...Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Gezondheidseducatie; OndersteuningI
Voel je Vrij! Doorlopende groepstraining Stoppen met RokenMomentum Training & CoachingHet doel is om te stoppen met roken, om in geval van terugval opnieuw te stoppen en om gestopt te blijven.Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Gezondheidseducatie; OndersteuningI
WoWijsHealth-C bvHet doel is een duurzame daling van de BMI., door het ontwikkeling van een gezonde, actieve leefstijl en het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. Het volhouden van een gezonde actieve leefstijl leidt op ...Instelling voor jeugd en gezin; Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Sportaccommodatie; Wijk / faciliteiten in de wijk8-12GezondheidseducatieI
X-Fittt 2.0Formupgrade en Sportbedrijf ArnhemDoel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Minimale resultaten: Afname gewicht Afname buikomvang Verhoging kwaliteit van leven Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk18-65Gezondheidseducatie; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven