Interventieoverzicht ouderen

Aanbevolen interventies
Aanbevolen en goed beschreven interventies

Overzicht Aanbevolen en goed beschreven interventies voor Ouderen

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelThemaSettingBeoordeling
Vallen Verleden TijdSint MaartenskliniekPrimair doel is het verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Secundaire doelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het vermi...Bewegen; Motorische ontwikkeling; Ongevalsletsel; ValpreventieEerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorgIV
Zicht op EvenwichtTrimbos-instituutZicht op Evenwicht (ZoE) is een cursus met een individuele en groepsvariant voor zelfstandig wonende ouderen. Primaire doelen zijn het verminderen van bezorgdheid om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag (door het vergroten van de valgerelateerd...Angst(stoornissen); Bewegen; Participatie / empowerment; ValpreventieEerstelijns zorg; Thuis / gezin; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingIV
Actief PlusOpen UniversiteitFysieke activiteit van vijftigplussers verbeteren en behouden en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren, en zorgkosten verlagen.Algemene gezondheid; Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale bindingThuis / gezinIII
Coach2MoveRadboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences, IQ healthcareDuurzaam vergroten van lichamelijke activiteit en zelfredzaamheid, om kwetsbaarheid en kwaliteit van leven van de zeventigplussers met mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken te verbeteren.Bewegen; Participatie / empowermentEerstelijns zorgIII
ProMuscle in de PraktijkWageningen URHet overstijgende doel is het doorbreken van de neerwaartse spiraal in fysiek functioneren van ouderen door het succesvol implementeren van ProMuscle in de Praktijk, een innovatieve combinatie van voeding en beweging, in de dagelijkse praktijk en hie...Bewegen; Bewegingsstelsel / reuma; Ouder worden; VoedingEerstelijns zorg; Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingIII
Sociaal VitaalStichting GALMHet doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de doelgroep. Om dit te realiseren ligt de nadruk op (1) het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen, (2) op het ontwikkelen van veerkracht om de gevol...Algemene gezondheid; Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Ouder worden; Participatie / empowermentEerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijkII
TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel)VeiligheidNLHet verminderen van het aantal valincidenten bij zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico.Bewegen; Ongevalsletsel; Valpreventie; VoedingEerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijkII
Denken en DoenNederlandse Bridge BondOuderen (60+) krijgen door deelname aan Denken en Doen meer sociale contacten en vergroten daardoor hun sociale netwerk, waardoor eenzaamheid vermindert of wordt voorkomen. Hierbij wordt bridge ingezet als middel om mensen met elkaar in contact te br...Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Relaties / vriendschapSportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingI
Goed Gevoed Ouder WordenStuurgroep OndervoedingDe bewustwording vergroten met betrekking tot de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder, hoe men (verhoogd risico op) ondervoeding herkent en hoe (verhoogd risico...Algemene gezondheid; Ouder worden; VoedingEerstelijns zorg; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingI
GoldenSports, samen buiten sporten in de buurt voor 65+Stichting GoldenSportsHoofddoel De deelnemers bewegen vaker en verbeteren hun fysieke, sociale en emotionele welzijn. Subdoelen Bij 60 % van de deelnemers aan GoldenSports neemt coördinatie toe. Bij 60 % van de deelnemers aan GOldenSports neemt spierkracht toe....Algemene gezondheid; Bewegen; Gezonde leefstijl; Openbare ruimte; Ouder worden; Participatie / empowermentOpenbare ruimte / playground; Sportaccommodatie; Sportorganisatie; Wijk / faciliteiten in de wijkI
Het Otago oefenprogrammaVeiligheidNLHet voorkomen van valincidenten bij zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico, door verbetering van balans, spierkracht en mobiliteit.Bewegen; Ouder worden; ValpreventieEerstelijns zorg; Thuis / gezinI
In Balans: valpreventie programma voor ouderenVeiligheidNLHet doel van In Balans is het voorkomen van valongevallen bij ouderen door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.Angst(stoornissen); Bewegen; Bewegingsstelsel / reuma; ValpreventieNiet-eerstelijns zorg; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingI
Moti-55MondriaanHet verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers die participeren in het traject Moti-55.Alcohol; Gezonde leefstijl; Ouder worden; VerslavingEerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingI
NEW.ROADSErasmus MC - centrumlocatie (Dijkzigt)Het doel van NEW.ROADS is om ouderen van 55 jaar en ouder wonende in lage SES-buurten gaan, bovenop hun bestaande beweegpatroon, meer wandelen. Dat kan zijn door meer recreatief te wandelen, of door meer te voet naar bestemmingen (zoals vrienden, de ...Bewegen; Gezonde leefstijl; Gezondheidsverschillen; Ouder wordenWijk / faciliteiten in de wijkI
Valanalyse 65+VeiligheidNLHet hoofddoel van de Valanalyse 65+ is: betere opsporing van ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico en advies op maat aan deze ouderen zodat meer zelfstandig wonende ouderen voor hen relevante valpreventieve maatregelen nemen en daar...Bewegen; Ongevalsletsel; Ouder worden; ValpreventieEerstelijns zorg; Thuiszorg; Wijk / faciliteiten in de wijkI
ZekerBewegenJudo Bond Nederland Hoofddoel van ZekerBewegen is het verminderen van valangst. Dit leidt tot vermindering van inactiviteit en verbetering van de bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid wil zeggen dat de senior zich gemakkelijker kan en durft te bewegen, waardoor de vrijhe...Bewegen; ValpreventieEerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingI
Beweegpret 55+ aan zetHuis voor BewegingSenioren bewegen meer met recreatieve beweegactiviteiten, waardoor het plezier in bewegen toeneemt.  Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Gezonde leefstijl; Ouder wordenEerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingO
Body-Mind Fit met aikidoAikido NederlandBody-MindFit (BMF) is een fysieke training vanuit Aikido gericht op het verminderen van (ervaren) kwetsbaarheid van ouderen. .Algemene psychische gezondheid; Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Ouder worden; Participatie / empowerment; Weerbaarheid / sociale competentiesSportorganisatie; WelzijnsinstellingO
Elke stap teltSportZeelandNa afloop van de interventie hebben de deelnemers een actievere leefstijl door wekelijkse beweegactiviteiten zoals wandelen uit te voeren en hebben zij tijdens de interventie één of meerdere nieuwe sociale contacten opgedaan waarmee ze ...Algemene gezondheid; Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Gezonde leefstijl; Ouder worden; Participatie / empowermentEerstelijns zorg; Sportorganisatie; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingO
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)VML NederlandHet doel van MBvO is het optimaliseren van het lichamelijk en psychosociaal functioneren van senioren al dan niet met een lichamelijke beperking door middel van regelmatige deelname aan groepsgebonden bewegingsactiviteiten onder deskundige leiding wa...Bewegen; Gezonde leefstijl; Motorische ontwikkeling; Ouder worden; Participatie / empowermentNiet-eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; WoonzorginstellingO
OldStars SportNationaal OuderenfondsHet doel van OldStars Sport is het vergroten van sportparticipatie onder mannen en vrouwen van 55+, om een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl en uitbreiding van hun sociale netwerk door aangepaste sportvormen te bieden op sportvereniging...Bewegen; SportSportaccommodatieO
Ouderenzorg in BewegingSportief AdviesHet hoofddoel van de interventie is het structureel in beweging krijgen en houden van de doelgroep. Daarnaast is het voor een verzorgings- of verpleegtehuis noodzakelijk het beleid van de organisatie te laten aansluiten op de IGZ bouwstenen. Tot ...Algemene gezondheid; Bewegen; Gezonde leefstijlWoonzorginstellingO

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven