Interventieoverzicht voortgezet onderwijs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Voortgezet onderwijs

Overzicht interventies
NaamEigenaarThemaDoelSpecifieke doelgroepNiveauBeoordeling
KanjertrainingStichting KanjertrainingenAlgemene psychische gezondheid; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Gezonde leefstijl; Opvoeding; Pesten; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesDe Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. In de training gewerkt aan vier voorwa...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; SchoolomgevingIV
VRIENDENErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisAlgemene psychische gezondheid; Angst(stoornissen); Depressie; Weerbaarheid / sociale competentiesVRIENDEN richt zich op het voorkomen en behandelen van angstige en depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studenten; WelzijnsprofessionalsGezondheidseducatie; OndersteuningIV
KrachtvoerUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlGezondheidsverschillen; Overgewicht; VoedingHet doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten.Kinderen / jongeren; Lage ses; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
Lang Leve de Liefde - OnderbouwSoa Aids NederlandRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid en het voorkomen van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting.Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
Moti-4MondriaanAlcohol; Drugs; Gokken; Verslaving; Weerbaarheid / sociale competentiesHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.  Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenIII
Plezier op schoolVincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorgGedragsstoornissen / gedragsproblemen; Pesten; Stressklachten / spanning / werkstress; Weerbaarheid / sociale competenties‘Plezier op school’ heeft tot doel de sociale competenties van de aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en pesterijen verkl...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
Smokefree ChallengeTrimbos-instituutRoken; VerslavingSFC beoogt bij te dragen aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Specifieke doelen zijn het voorkomen dat jongeren in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs beginnen met het experimenteren met roken en dat het beginnen met roken minimaal...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
B-FitGelderse Sport FederatieBewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatieII
LevensvaardighedenHaagse Hogeschool Lectoraat Jeugd en Opvoeding Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Pesten; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesHet algemene doel van Levensvaardigheden is het aanleren van vijf sociale-, emotionele en morele kerncompetenties die jongeren in staat stellen om effectief om te gaan met de sociale, emotionele en morele eisen en uitdagingen in het leven van alledag...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieII
M@ZL op het voNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)Schooluitval; Veiligheid op school; ZiekteverzuimHet doel van M@ZL is het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim. Daarmee kan langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen.Chronisch zieken; Scholieren/studentenProblemen signaleren; Regelgeving; SchoolomgevingII
Wiet-CheckTrimbos-instituutDrugs; VerslavingDe motivatie om te minderen of stoppen met cannabisgebruik onder jongeren die fors blowen, te vergroten, door middel van het vergroten van de bewustwording van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere. M...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signalerenII
Adviesgesprek Alcohol JongerenVerslavingszorg Noord-Nederland (VNN)Alcohol; Opvoeding; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesOp lange termijn: Voorkomen en verminderen van alcoholproblematiek bij jongeren van 12 tot en met 23 waarbij een vermoeden is van risicovol alcoholgebruik. We spreken van risicovol alcoholgebruik als een jongere te veel en te vaak drinkt (binged...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Begrijp me goedRutgersGezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is het verbeteren van de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij jongeren.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Benzies & Batchies +Stichting KikidGezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesPreventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij adolescenten en het bevorderen van hun seksuele weerbaarheid door: een grotere negatieve waardering van grensoverschrijdend gedrag en seksualiserende boodschappen, minder gender-stereotype uitgang...Peers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Bordspel SeCZ TaLK; praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoeningRutgersGezonde leefstijl; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van het bordspel SeCZ TaLK is relaties, intimiteit en seksualiteit op een prettige manier bespreekbaar te maken op plaatsen waar zorg, ondersteuning of onderwijs gegeven wordt aan jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het bord...Chronisch zieken; Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Boys R UsRutgersRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesBoys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)RutgersSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesJongeren bewust maken van risicosituaties voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en ze laten oefenen.Homo- en biseksuelen; Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandOvergewicht; VoedingLeerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Regelgeving; SchoolomgevingI
Gay-Straight Alliances op middelbare scholenCOC Nederland Participatie / empowerment; Pesten; Relaties / vriendschap; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is een positieve norm ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit (LHBT) waardoor het schoolklimaat voor LHBT-leerlingen veiliger is.Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingI
Gedrag: ik doe ertoe!Codename FuturePesten; Weerbaarheid / sociale competentiesGedrag: ik doe ertoe! richt zich op het creëren van een goed samenlevingsklimaat in de klas en daarbuiten en daarmee het voorkomen van antisociaal gedrag bij middelbare scholieren.Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
Girls TalkRutgersRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competentiesGirls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Kinderen / jongeren; Lage ses; TienermoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenI
Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteitRutgersGezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Zwangerschap / bevallingGirls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
HappylesTrimbos-instituutDepressie; Diverse psychische stoornissen; KOPP / KVO; Schooluitval; Weerbaarheid / sociale competenties; ZiekteverzuimHet doel van Happyles is het bevorderen van welbevinden en geluk én om depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het vmbo en mbo te voorkomen of verminderen.Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Head UpTrimbos-instituutDepressie; Relaties / vriendschap; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Head Up is depressieve klachten bij jongeren te verhelpen of verminderen en daarmee depressie te voorkomen.Kinderen / jongerenOndersteuningI
IRun2BFitIRun2BfitBewegenIRun2BFit maakt jongeren (12-16 jaar) op een plezierige manier bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl, wat leidt tot duurzame gedragsverandering. Jongeren die meedoen aan het programma van IRun2BFit voldoen aan de Beweegnorm.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
It's up to youReactifPesten; Relaties / vriendschap; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van It’s up to you is dat onderbouwleerlingen van het vo effectieve gedragingen gaan vertonen, waardoor ze als deelnemer van cyberpesten waargenomen cyberpestgebeurtenissen kunnen laten ophouden of verminderen.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Je lijf, je Lief!MovisieSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van het lesprogramma is jongeren in het praktijkonderwijs beter in staat te stellen de eigen grenzen te herkennen en duidelijk te maken aan anderen én tevens de grenzen van anderen op het gebied van seksualiteit te herkennen en te res...Laaggeletterden; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
JOIN usJoin usPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is om een veilig klimaat in de klas te creëren, de saamhorigheid te vergroten en pesten zoveel mogelijk te voorkomen.Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; SchoolomgevingI
Kracht in ControleTaborcollegePesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesKiC is gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele competenties en daarmee op het voorkomen en verminderen van regelovertredend en overlastgevend gedrag in de klas, waaronder het pesten, bij leerlingen in de onderbouw van het vmbo.Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Lang Leve de Liefde - BovenbouwUniversiteit Maastricht, Faculteit Psychologie, CaInfectieziekten; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Soa; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingLLL-BB heeft als doel het bevorderen van gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele diversiteit.Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Lang leve de liefde. Jij en de MediaRutgersGezondheidsverschillen; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Jij en de media is dat jongeren in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar) een kritische houding krijgen ten aanzien van geseksualiseerde en/of geïdealiseerde beelden in diverse media en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke invlo...Lage ses; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
LeefstijlEdu'Actief Uitgeverij, training en dienstenAlgemene psychische gezondheid; Gezonde leefstijl; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis om hen zo uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Dit wordt gedaan middels het aanleren van ...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
Lesbrief Seksuele Diversiteit bij Lang Leve de LiefdeSoa Aids NederlandRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesJongeren hebben respect voor seksuele diversiteit (incl. genderdiversiteit) van leeftijdgenoten en mensen om hen heen.Homo- en biseksuelen; Lage ses; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Liefde is... voor meisjesQpido (Spirit)Opvoeding; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competentiesHet vergroten van kennis, het aannemen van een positieve attitude en het aanleren van vaardigheden, ten aanzien van prettige, gewenste en veilige relaties en sekualiteit. Hiermee zijn voorwaarden gecreëerd om de seksuele interactiecompetentie va...Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Make a MoveRutgersOpvoeding; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesMake a Move heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Met Make a Move wordt beoogd dat jongens binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en...Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsI
Samen SlagenYouzAlcohol; Drugs; Roken; Schooluitval; VerslavingHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; RegelgevingI
School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)PI ResearchAlgemene psychische gezondheid; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Participatie / empowerment; Pesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van SWPBS is het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingI
Schooljudo.nl2Basics sport en marketingAlgemene gezondheid; Bewegen; Motorische ontwikkeling; Multiculturele problematiek; Sport; Valpreventie; Weerbaarheid / sociale competentiesDoel Hoofddoel: Schooljudo levert een bijdrage aan de sociaal/mentale en fysieke ontwikkeling van een kind. Om deze doelstelling te bereiken zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd: - De doelgroep heeft kennis van verschillende judotechniek...Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
SchoolsOUTGGD Gelderland-ZuidEenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Participatie / empowerment; Pesten; Seksualiteit / seksuele gezondheidHet doel is het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit.Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidI
Sense.infoSoa Aids NederlandRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingSense.info ondersteunt jongeren in een gezonde, prettige en veilige seksuele ontwikkeling, preventie van seksueel risicogedrag, soa’s en zwangerschappen en dwang, en de bevordering van seksuele gezondheid. Het hoofddoel van Sense.info is dat jo...Homo- en biseksuelen; Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Ondersteuning; SchoolomgevingI
Sport HeroesStichting Special Heroes NederlandADHD; Autisme; Bewegen; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Motorische ontwikkeling; SportMeer leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs sporten/bewegen structureel (i.e. tenminste tweemaal per week) en zijn lid van een sport/beweegaanbieder (vereniging).  Chronisch zieken; Mensen met een lichamelijke beperking; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingI
Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefdeSirizRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingHet hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt. Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven