Interventieoverzicht voortgezet onderwijs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Voortgezet onderwijs

Overzicht interventies
NaamEigenaarThemaDoelSpecifieke doelgroepNiveauBeoordeling
KanjertrainingStichting KanjertrainingenPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesDe Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. In de training gewerkt aan vier voorwa...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkersGezondheidseducatie; Omgeving; OndersteuningIV
VRIENDENErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisAlgemene psychische gezondheid; Angst(stoornissen); Depressie; Weerbaarheid / sociale competentiesVRIENDEN richt zich op het voorkomen en behandelen van angstige en depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studenten; WelzijnsprofessionalsGezondheidseducatie; OndersteuningIV
Helder op School: Smokefree ChallengeTrimbos-instituutRoken; VerslavingSFC beoogt bij te dragen aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Specifieke doelen zijn het voorkomen dat jongeren in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs beginnen met het experimenteren met roken en dat het beginnen met roken minimaal...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
KrachtvoerUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlGezondheidsverschillen; Overgewicht; VoedingHet doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten.Kinderen / jongeren; Lage ses; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
Lang Leve de Liefde - OnderbouwSoa Aids NederlandSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; SoaHet doel van de interventie is dat leerlingen een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling doormaken en dat ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting worden voorkómen.Homo- en biseksuelen; Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
Plezier op schoolVincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorgGedragsstoornissen / gedragsproblemen; Pesten; Stressklachten / spanning / werkstress; Weerbaarheid / sociale competenties‘Plezier op school’ heeft tot doel de sociale competenties van de aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en pesterijen verkl...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
B-FitGelderse Sport FederatieBewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Ouderparticipatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidII
LevensvaardighedenHaagse Hogeschool Lectoraat Jeugd en Opvoeding Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Pesten; Weerbaarheid / sociale competentiesHet algemene doel van Levensvaardigheden is het aanleren van vijf sociale-, emotionele en morele kerncompetenties die jongeren in staat stellen om effectief om te gaan met de sociale, emotionele en morele eisen en uitdagingen in het leven van alledag...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieII
M@ZL op het voNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)Relaties / vriendschap; Schooluitval; ZiekteverzuimHet doel van M@ZL is het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim. Daarmee kan langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen.Chronisch zieken; Scholieren/studentenOmgeving; Problemen signaleren; RegelgevingII
Wiet-CheckTrimbos-instituutDrugs; VerslavingDe motivatie om te minderen of stoppen met cannabisgebruik onder jongeren die fors blowen, te vergroten, door middel van het vergroten van de bewustwording van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere. M...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signalerenII
Alcohol AlertUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlAlcohol; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteitHet doel van Alcohol Alert is dat 15- en 16-jarige adolescenten niet gaan binge-drinken, en dat 15- en 16-jarige adolescenten die al binge-drinken hiermee stoppen.Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Be-LovedWeerbaar in SeksualiteitSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; SoaDe leerlingen binnen het voortgezet (orthodox-)christelijk onderwijs hebben meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding over seksualiteit en relaties waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit.Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Benzies & Batchies +Stichting KikidGezondheidsverschillen; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweldPreventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij adolescenten en het bevorderen van hun seksuele weerbaarheid door: een grotere negatieve waardering van grensoverschrijdend gedrag en seksualiserende boodschappen, minder gender-stereotype uitgang...Peers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Bordspel SeCZ TaLK; praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoeningRutgersGezonde leefstijl; Seksualiteit / seksuele gezondheidHet doel van het bordspel SeCZ TaLK is relaties, intimiteit en seksualiteit op een prettige manier bespreekbaar te maken op plaatsen waar zorg, ondersteuning of onderwijs gegeven wordt aan jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het bord...Chronisch zieken; Kinderen / jongeren; Mensen met een lichamelijke beperking; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Boys R UsRutgersSeksualiteit / seksuele gezondheidBoys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)RutgersSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweldJongeren bewust maken van risicosituaties voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en ze laten oefenen.Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandOvergewicht; VoedingHet doel van de interventie De Gezonde Schoolkantine is dat leerlingen en studenten in de leeftijd van 11 tot 20 jaar gezondere voedselkeuzes kunnen maken op v(s)o- en mbo-scholen in Nederland.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Omgeving; RegelgevingI
Futsal ChabbabFC Social WorkAgressie; Bewegen; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Leefbaarheid; Milieu en omgeving; Opvoeding; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Relaties / vriendschap; Schooluitval; Sport; Veilig sportklimaat; Vermaatschappelijking; Weerbaarheid / sociale competentiesFutsal Chabbab bestaat uit drie hoofddoelen. Het verminderen van schooluitval en het daarbij vergroten van kansen van de jongeren, overlast van de jongeren op straat verminderen en/of voorkomen en zelfontplooiing bevorderen d.m.v. sportbeoefening.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; RegelgevingI
Gender & Sexuality Alliances op scholenCOC Nederland Seksualiteit / seksuele gezondheidLhbti+ leerlingen in het vo en lhbti+ studenten in het mbo hebben het gevoel zichzelf te kunnen zijn op school.Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenOmgeving; OndersteuningI
Girls TalkRutgersSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; SoaGirls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Kinderen / jongeren; Lage ses; TienermoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenI
Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteitRutgersGezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweldGirls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
HappylesTrimbos-instituutDepressie; Diverse psychische stoornissen; KOPP / KVO; Weerbaarheid / sociale competenties; ZiekteverzuimVersterking van de mentale fitheid bij alle leerlingen uit de doelgroep. Vermindering van somberheids- of depressieve klachten bij de subdoelgroep. Vroegtijdig signaleren van somberheidsklachten en/of depressie en voorkomen van het ontstaan of vererg...Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Helder op School: Be wise, think twiceTrimbos-instituutAlcohol; Algemene psychische gezondheid; Drugs; Gezonde leefstijlBWTT heeft als doel de leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik en daarmee hun houding ten opzichte van middelengebruik op een gunstige manier te beïnvloeden.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signalerenI
Helder op School: Samen FrisTrimbos-instituutAlcohol; Drugs; RokenHelder op School: Samen Fris heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik om hun houding en de ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik te beïnvloeden. Voor ouders is het doel hen te stimuleren...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatieI
IRun2BFitKenmerk EducatiefBewegen; Gezonde leefstijl; Motorische ontwikkelingIRun2BFit maakt jongeren (12-16 jaar) op een plezierige manier bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl, wat leidt tot duurzame gedragsverandering. Jongeren die meedoen aan het programma van IRun2BFit voldoen aan de Beweegnorm.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
It's up to youReactifMediaopvoeding / mediawijsheid; Pesten; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van It’s up to you is dat onderbouwleerlingen van het vo effectieve gedragingen gaan vertonen, waardoor ze als deelnemer van cyberpesten waargenomen cyberpestgebeurtenissen kunnen laten ophouden of verminderen.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Je Lijf, je Lief!MovisieSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweldHet hoofddoel van Je Lijf, je Lief! is: Jongeren in het praktijkonderwijs zijn na het volgen van het lesprogramma Je Lijf, je Lief! beter dan daarvoor in staat hun eigen grenzen te herkennen en duidelijk te maken aan anderen, én de grenzen van...Laaggeletterden; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
JOIN usJoin usPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is om een veilig klimaat in de klas te creëren, de saamhorigheid te vergroten en pesten zoveel mogelijk te voorkomen.Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Omgeving; OndersteuningI
KIC Kracht in ControleTaborcollegePesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesKiC is gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele competenties en daarmee op het voorkomen en verminderen van regelovertredend en overlastgevend gedrag in de klas, waaronder het pesten, bij leerlingen in de onderbouw van het vmbo.Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Lang Leve de Liefde - BovenbouwSoa Aids NederlandSeksualiteit / seksuele gezondheid; SoaHet doel van LLL-B is het bevorderen en ondersteunen van leerlingen in gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele en genderdiversiteit.Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Lang Leve de Liefde HerhalingsmoduleSoa Aids NederlandSeksualiteit / seksuele gezondheid; SoaHet doel van de LLL Herhalingsmodule voor bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo, is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren vanuit een positieve insteek voor prettige, veilige en gewenste relaties en seks. Het voorkomen van soa’s e...Laaggeletterden; Lage ses; Scholieren/studenten; TienermoedersGezondheidseducatieI
Lang leve de liefde. Jij en de MediaRutgersGezondheidsverschillen; Mediaopvoeding / mediawijsheid; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Jij en de media is dat jongeren in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar) een kritische houding krijgen ten aanzien van geseksualiseerde en/of geïdealiseerde beelden in diverse media en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke invlo...Kinderen / jongeren; Lage ses; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
LeefstijlEdu'Actief Uitgeverij, training en dienstenAlgemene psychische gezondheid; Gezonde leefstijl; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis om hen zo uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Dit wordt gedaan middels het aanleren van ...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingI
Lesbrief Seksuele Diversiteit en genderdiversiteit bij Lang Leve de LiefdeSoa Aids NederlandSeksualiteit / seksuele gezondheidJongeren hebben respect voor seksuele diversiteit (incl. genderdiversiteit) van leeftijdgenoten en mensen om hen heen.Homo- en biseksuelen; Lage ses; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Liefde is... voor jongensQpido (Spirit)Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; SoaDe jongens hebben na de lessen significante vooruitgang geboekt op kennis, vaardigheden, positieve attitudes en intenties, en zelfvertrouwen om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezonde, gewenste, gelijkwaardige en prettige relaties ...Homo- en biseksuelen; Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Liefde is... voor meisjesQpido (Spirit)Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; SoaHet vergroten van kennis, het aannemen van een positieve attitude en het aanleren van vaardigheden, ten aanzien van prettige, gewenste en veilige relaties en sekualiteit. Hiermee zijn voorwaarden gecreëerd om de seksuele interactiecompetentie va...Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Make a MoveRutgersSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweldMake a Move heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Met Make a Move wordt beoogd dat jongens binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en...Kinderen / jongeren; Lage ses; WelzijnsprofessionalsGezondheidseducatieI
Mentorlessen over stressPsiegAlgemene psychische gezondheid; Stressklachten / spanning / werkstress; Weerbaarheid / sociale competentiesLeerlingen leren ongezonde stress bij zichzelf herkennen en weten hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Rookvrij schoolterreinTrimbos-instituutOpenbare ruimte; RokenHet doel van de interventie is dat alle Nederlandse scholen in het PO, VO en MBO het schoolterrein geheel rookvrij maken en houden, met minimale neveneffecten. Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenOmgeving; SchoolbeleidI
Samen SlagenYouzAlcohol; Drugs; Schooluitval; VerslavingHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; RegelgevingI
School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)PI ResearchAlgemene psychische gezondheid; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Participatie / empowerment; Pesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van SWPBS is het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenOmgeving; OndersteuningI
Schooljudo.nlSchooljudo B.V.Algemene gezondheid; Bewegen; Motorische ontwikkeling; Multiculturele problematiek; Opvoeding; Sport; Valpreventie; Veilig sportklimaat; Veiligheid op school; Weerbaarheid / sociale competentiesDoor judo in te zetten als middel levert Schooljudo een bijdrage aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Door middel van judo-, stoei- en spelvormen willen wij kinderen Skills for Life meegeven. De volgende subdoelstellingen ...Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingI
SchoolsOUT - seksuele en genderdiversiteit op schoolGGD Gelderland-ZuidParticipatie / empowerment; Pesten; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheidSchoolsOUT wil een positieve norm realiseren omtrent seksuele en genderdiversiteit op scholen. Leerlingen en medewerkers weten dat er naast heteroseksuele ook LHBTIQ+ mensen zijn, vinden dit normaal, laten zich niet negatief over hen uit, behandelen ...Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidI
Sense.infoSoa Aids NederlandSeksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; SoaSense.info ondersteunt jongeren in een gezonde, prettige en veilige seksuele ontwikkeling, preventie van seksueel risicogedrag, soa’s en zwangerschappen en dwang, en de bevordering van seksuele gezondheid. Het hoofddoel van Sense.info is dat jo...Homo- en biseksuelen; Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Omgeving; OndersteuningI
Skills4LifeRiskCarePreventieBewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; VoedingMet de interventie willen wij bereiken dat de jongeren en hun ouders, middels beweegtrainingen, voedingslessen en workshops de kennis en vaardigheden bijbrengen om een gezonde leefstijl aan te wenden, vast te houden en de sociaal-emotionele ontwikkel...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; OndersteuningI
Sport HeroesStichting Special Heroes NederlandADHD; Autisme; Bewegen; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Motorische ontwikkeling; SportMeer leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs sporten/bewegen structureel (i.e. tenminste tweemaal per week) en zijn lid van een sport/beweegaanbieder (vereniging).  Chronisch zieken; Mensen met een lichamelijke beperking; Scholieren/studentenOmgeving; OndersteuningI
Suicidepreventie AmsterdamGGD AmsterdamAngst(stoornissen); Depressie; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Overlijden / rouwverwerking; Zelftoegebracht letsel / su├»cideDoel van het project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam. Nabestaanden; Patienten / clienten; Welzijnsprofessionals; ZorgverlenersOndersteuning; Problemen signaleren; SchoolbeleidI
Toolkit L.O.V.E. OnlineSoa Aids NederlandMediaopvoeding / mediawijsheid; Pesten; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheidJongeren op het praktijkonderwijs en vmbo basis/kader hebben gewenste en respectvolle online contacten, relaties en seks als ze daar klaar voor zijn. Daarnaast ontvangen ze hulp en ondersteuning als ze zorgen over en/of problemen hebben bij online re...Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
UP2U (afkorting van Up to You)Centrum Media en GezondheidRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van UP2U is het onder jongeren (15-19 jaar) aan de hand van interactieve gedramatiseerde scènes bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang en het laten zien en aanreiken van handelingsalternatieven. De dramali...Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
VlaggensysteemMovisieSeksualiteit / seksuele gezondheidHet Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsProblemen signalerenI
Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefdeSirizSeksualiteit / seksuele gezondheidHet hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt. Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven