Interventieoverzicht primair onderwijs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Primair onderwijs

Overzicht interventies
NaamEigenaarThemaDoelSpecifieke doelgroepNiveauBeoordeling
KanjertrainingStichting KanjertrainingenPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesDe Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkersGezondheidseducatie; Omgeving; OndersteuningIV
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)Seminarium voor Orthopedagogiek Agressie; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Pesten; Weerbaarheid / sociale competentiesHet PAD-leerplan heeft als hoofddoel gedragsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar te voorkomen middels het aanleren van sociale en emotionele competenties. Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingIV
VRIENDENErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisAlgemene psychische gezondheid; Angst(stoornissen); Depressie; Weerbaarheid / sociale competentiesVRIENDEN richt zich op het voorkomen en behandelen van angstige en depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studenten; WelzijnsprofessionalsGezondheidseducatie; OndersteuningIV
Alles kidzzz: individuele sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9-12 jaar.Stichting Alles kidzzzAgressie; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Opvoeding; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is verminderen van agressief en bevorderen van pro-sociaal gedrag. Langetermijn doel is reduceren van de kans op ontwikkeling van een gedragsstoornis. Subdoelen zijn gericht op: a) bevorderen van een positief zelfbeeld b) stimuleren van posi...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Problemen signalerenIII
Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)TNO Behavioral and Societal SciencesWeerbaarheid / sociale competentiesHoofddoel is het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen door: Een ondersteunende groepsomgeving te bieden om spanningen als gevolg van (echt)scheiding van de ouders te verminderen; Kinderen specifieke vaardigheden bij te brengen...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersOmgeving; OndersteuningIII
Ik kies voor zelfcontroleUniversiteit UtrechtADHD; Agressie; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Weerbaarheid / sociale competentiesDe training heeft als doel om (externaliserende) gedragsproblemen zoals agressief gedrag en disruptief gedrag van de kinderen te verminderen, zodat het kind en zijn omgeving daar minder onder lijden.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningIII
KIES – Kinderen In Een ScheidingExpertise Centrum Kind en Scheiding Algemene psychische gezondheid; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Overlijden / rouwverwerking; Schooluitval; Slaapproblemen; Stressklachten / spanning / werkstress; Thema afhankelijk van behoefte doelgroep; Weerbaarheid / sociale competentiesHet preventieve interventieprogramma KIES is ontwikkeld om kinderen van 7 tot 12 jaar te ondersteunen in het omgaan met de scheiding van hun ouders. KIES heeft als doel om mogelijke problemen rondom de scheiding, zoals een zwakke band met ouders, int...Intern begeleider (onderwijs); Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; OndersteuningIII
KiVaKiVa School / Rijksuniversiteit GroningenPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesKiVa is een evidence based, preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwi...Intern begeleider (onderwijs); Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenOmgeving; OndersteuningIII
PLAYgrounds 6-12 jaarAmsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bewegen; Motorische ontwikkelingHet doel van de interventie is om kinderen dagelijks minimaal 15 minuten matig intensief actief te laten newegen op het schoolplein tijdens de ochtendpauze (rond 10 uur). Uit onderzoek blijkt dat 60% van de kinderen niet voldoende actief is tijdens h...Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; OmgevingIII
Plezier op schoolVincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorgGedragsstoornissen / gedragsproblemen; Pesten; Stressklachten / spanning / werkstress; Weerbaarheid / sociale competenties‘Plezier op school’ heeft tot doel de sociale competenties van de aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en pesterijen verkl...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
TaakspelCED-GroepGedragsstoornissen / gedragsproblemen; Gezonde leefstijl; Pesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesTaakspel is gericht op het doen toenemen van taakgericht gedrag en het daardoor doen afnemen van regelovertredend gedrag bij leerlingen en op het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Het uiteindelijke doel van Taakspel is beginnend probleemg...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Omgeving; RegelgevingIII
The Daily MileJongeren Op Gezond GewichtBewegen; Gezonde leefstijlKinderen (groep 3 tot en met 8 van de basisschool) hebben na drie maanden deelname aan The Daily Mile hun uithoudingsvermogen (aerobe fitheid) verbeterd (minimaal 0,5 trap hoger op de shuttleruntest).Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; OmgevingIII
B-FitGelderse Sport FederatieBewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet tegengaan van overgewicht en motorische achterstand bij kinderen in de basisschoolleeftijd door het stimuleren en inbedden van een gezonde en actieve leefstijl. Hierbij is er binnen B-Fit aandacht voor de thema’s Beweeg je Fit, Eet je Fit, ...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Ouderparticipatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidII
Cool 2B Fit 8-13 jaarStichting Cool 2B FitBewegen; Opvoeding; Overgewicht; Sport; Voeding; Weerbaarheid / sociale competentiesDe deelnemers in de leeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas hebben na de interventie een gezond(er) gewicht d.m.v. de subdoelen: 1. Een positieve gedragsverandering op het gebied van voeding dat voldoet aan de Schijf van 5 van het Voedi...Algemeen publiek; Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; ZorgverlenersGezondheidseducatie; OndersteuningII
De Vreedzame SchoolCED-GroepOpvoeding; Weerbaarheid / sociale competentiesHoofddoel is de vorming van sociale en burgerschapscompetenties van de leerlingen. Kinderen kunnen: 1) op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen; 2) constructief conflicten oplossen; 3) verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor d...Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingII
Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)Stichting GKGKAlgemene gezondheid; Bewegen; Motorische ontwikkeling; SportGezondheid van kinderen (6 t/m 12) verbeteren doordat zij: motorisch fitter worden, gezond gewicht behouden of verkrijgen en minder achter beeldschermen zitten, minder sedentair en inactief gedrag vertonen en meer en kwalitatief beter slapen. Kinderen / jongerenII
Lekker Fit! BasisonderwijsGemeente RotterdamBewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; VoedingHet doel van Lekker Fit! BO is het realiseren van een gezonder voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij basisschoolkinderen in groep 3 t/m 8. Drie jaar na de start Lekker Fit! BO: Heeft 80% van de kinderen een...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Ouderparticipatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidII
Prima - Modulaire aanpak van pesten voor scholenVeiligheidNLPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesEinddoel is zorgen voor een pro-sociaal en veilig schoolklimaat. Subdoelen: Pestgedrag... voorkomen door sociaal gedrag te stimuleren, ouders te betrekken en het groeps- en schoolklimaat te versterken; beter signaleren door pestgedrag actief te...Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Omgeving; Problemen signaleren; RegelgevingII
SmaaklessenSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitAlgemene gezondheid; Duurzaamheid; Gezonde leefstijl; VoedingLeerlingen van 4-12 jaar op de basisschool via smaakopvoeding interesseren voor voedsel en voeding en hen voedselvaardigheden aanleren zodat zij op latere leeftijd bewustere keuzes kunnen maken voor een gevarieerd, gezond en duurzaam eetpatroon.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieII
Vallen is ook een sportVeiligheidNLBewegen; Motorische ontwikkeling; Sportblessurepreventie; ValpreventieHet verminderen van het aantal en de ernst van letsels als gevolg van een val bij kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenII
!JES Het brugproject!JES jij en scheidenEenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Opvoeding; Weerbaarheid / sociale competenties!JES het brugproject is een preventieve training en heeft als hoofddoel kinderen te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding van hun ouders zodat zij zich leeftijdsadequaat kunnen blijven ontwikkelen. De nadelige effecten van het meemaken va...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; OndersteuningI
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)GGD regio UtrechtBewegen; Gezonde leefstijl; Gezondheidsverschillen; Opvoeding; Overgewicht; VoedingHet hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H...Kinderen / jongeren; Lage ses; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Omgeving; Ondersteuning; Problemen signalerenI
Beweeg WijsBeweeg WijsBewegen; Gezonde leefstijlHet doel van Beweeg Wijs is dat kinderen van 4-12 jaar na twee jaar Beweeg Wijs meer en gevarieerder bewegen tijdens het spelen op het schoolplein in de ochtend- en middagpauze. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotion...Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; OmgevingI
Boys R UsRutgersSeksualiteit / seksuele gezondheidBoys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
De superheldenaanpakNederlands Jeugdinstituut (NJi)Weerbaarheid / sociale competentiesDe superheldenaanpak heeft als doel om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinenKinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkersI
EU-Schoolfruit- en groenteprogrammaSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitOvergewicht; VoedingTussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Omgeving; RegelgevingI
FitGaaf!FitGaafBewegen; Gezonde leefstijl; Opvoeding; Overgewicht; VoedingKinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn...Kinderen / jongeren; Lage ses; Ouders / opvoeders; SamenwerkingspartnersGezondheidseducatieI
Futsal ChabbabFC Social WorkAgressie; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Schooluitval; Sport; Weerbaarheid / sociale competentiesFutsal Chabbab bestaat uit drie hoofddoelen. Het verminderen van schooluitval en het daarbij vergroten van kansen van de jongeren, overlast van de jongeren op straat verminderen en/of voorkomen en zelfontplooiing bevorderen d.m.v. sportbeoefening.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; RegelgevingI
Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteitRutgersGezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweldGirls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Je bibbers de baasW.M. van der Zalm-GrisnichAngst(stoornissen); Weerbaarheid / sociale competenties'Je bibbers de baas' heeft als doel het verminderen faalangst bij kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, door hen te leren omgaan met hun angstLeerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingI
Kids in actionBeweegcentrum WinschotenAlgemene gezondheid; Bewegen; Gezonde leefstijl; OvergewichtHet hoofddoel van Kids in Action is dat deelnemers met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 6 tot 16 jaar door deelname aan de interventie binnen 6 maanden na aanvang van de interventie gaan voldoen aan de normen van de beweegrichtlijnen (Gezon...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersOuderparticipatieI
Kriebels in je buikRutgersSeksualiteit / seksuele gezondheid; SoaHoofddoel:Het bevorderen van een gezonde en veilige relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.  Subdoelen:Het vergroten van kennis, bijdragen aan een positief zelf- en lichaamsbeeld, bevorderen van respectvolle omgang,...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkersGezondheidseducatieI
KwinkKwintessens Uitgevers AmersfoortGedragsstoornissen / gedragsproblemen; Pesten; Weerbaarheid / sociale competentiesKwink is een preventieve interventie die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en om van de klas een positieve groep te maken.Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingI
LeefstijlEdu'Actief Uitgeverij, training en dienstenAlgemene psychische gezondheid; Gezonde leefstijl; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis om hen zo uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Dit wordt gedaan middels het aanleren van ...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingI
Leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroonStichting Kids University For CookingGezonde leefstijl; VoedingHet hoofddoel (na het volgen van minimaal 4 leerstraten) van de interventie is het vergroten van de intentie van kinderen om groente en fruit te eten.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Lekker Fit! kleutersGemeente RotterdamGezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; OuderparticipatieI
Lekker Fit! lespakketKenmerk EducatiefAlgemene gezondheid; Algemene psychische gezondheid; Bewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken. Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; OmgevingI
nijntje BeweegdiplomaKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)Bewegen; Gezonde leefstijl; Motorische ontwikkeling; Overgewicht; SportKinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden.   Kinderen ontwikkelen zich van nature, zonder expliciete oefening gaan ook hun motorische vaardigheden in een paar maanden tijd vooruit. Dankzij...Kinderen / jongeren; PeutersOmgeving; OuderparticipatieI
Rookvrij schoolterreinTrimbos-instituutOpenbare ruimte; RokenHet doel van de interventie is dat alle Nederlandse scholen in het PO, VO en MBO het schoolterrein geheel rookvrij maken en houden, met minimale neveneffecten. Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenOmgeving; SchoolbeleidI
School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)PI ResearchAlgemene psychische gezondheid; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Participatie / empowerment; Pesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van SWPBS is het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenOmgeving; OndersteuningI
Schooljudo.nlSchooljudo B.V.Algemene gezondheid; Bewegen; Motorische ontwikkeling; Multiculturele problematiek; Opvoeding; Sport; Valpreventie; Weerbaarheid / sociale competentiesDoor judo in te zetten als middel levert Schooljudo een bijdrage aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Door middel van judo-, stoei- en spelvormen willen wij kinderen Skills for Life meegeven. De volgende subdoelstellingen ...Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OmgevingI
Semmi-trainingSemmi Begeleiding en TherapieAlgemene psychische gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van de Semmi-training is het verminderen van sociale problemen bij kinderen van 9-12 jaar.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Sport HeroesStichting Special Heroes NederlandADHD; Autisme; Bewegen; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Motorische ontwikkeling; SportMeer leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs sporten/bewegen structureel (i.e. tenminste tweemaal per week) en zijn lid van een sport/beweegaanbieder (vereniging).  Chronisch zieken; Mensen met een lichamelijke beperking; Scholieren/studentenOmgeving; OndersteuningI
Stoere SchildpaddenTNO Behavioral and Societal SciencesWeerbaarheid / sociale competentiesHet hoofddoel van Stoere Schildpadden is het voorkomen of beperken van emotioneleen gedragsproblemen bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar na een (echt)scheiding van hun ouders door: 1. Een ondersteunende groepsomgeving te bieden om spanningen als gev...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; OndersteuningI
SuperChefsStichting Voedingscentrum NederlandVoedingKinderen die hebben deelgenomen aan SuperChefs geven daarna aan gezonde gerechten te kunnen klaarmaken op een veilige manier. Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Trammelant in TandenlandGGD AmsterdamMondgezondheid; OpvoedingHet doel van Trammelant in Tandenland is dat de mondgezondheidgewoonten bij kinderen en hun ouders verbetert en cariës afneemt. Hiervoor zijn doelen gesteld op 1) tandenpoetsen (aantal keer, poetsduur en napoetsen door ouders), 2) aantal eet- en...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatieI
VeiligwijsCare for Sexuality FoundationSeksualiteit / seksuele gezondheidHet bevorderen van een gezonde relationele en seksuele vorming van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen weten wat onder relaties en seksualiteit wordt verstaan en gaan respectvol met zichzelf en elkaar om. Daarnaast zijn kinderen weerbaar, zij k...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatieI
VlaggensysteemMovisieSeksualiteit / seksuele gezondheidHet Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsProblemen signalerenI
Voedingsbeleid Jump-inGGD AmsterdamGezonde leefstijl; Gezondheidsverschillen; VoedingHet hoofddoel van de interventie is dat kinderen gezond eten en drinken op school door het invoeren van een gezond voedingsbeleid wat bijdraagt aan het voorkomen van overgewicht op de lange termijn. Het voedingsbeleid is conform de Schijf van Vijf.Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Omgeving; Problemen signaleren; RegelgevingI
WoWijsHealth-C bvAlgemene gezondheid; Bewegen; Eetstoornissen / eetproblemen; Overgewicht; VoedingHet doel is een duurzame daling van de BMI., door het ontwikkeling van een gezonde, actieve leefstijl en het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. Het volhouden van een gezonde actieve leefstijl leidt op ...Kinderen / jongeren; Lage sesGezondheidseducatieI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven