Interventieoverzicht primair onderwijs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Primair onderwijs

Overzicht interventies
NaamEigenaarThemaDoelSpecifieke doelgroepNiveauBeoordeling
KanjertrainingStichting KanjertrainingenPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesDe Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. In de training gewerkt aan vier voorwa...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkersGezondheidseducatie; Ondersteuning; SchoolomgevingIV
Programma Alternatieve Denkstrategie├źn (PAD)Seminarium voor Orthopedagogiek Agressie; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Pesten; Weerbaarheid / sociale competentiesHet PAD-leerplan heeft als hoofddoel gedragsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar te voorkomen middels het aanleren van sociale en emotionele competenties. Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingIV
VRIENDENErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisAlgemene psychische gezondheid; Angst(stoornissen); Depressie; Weerbaarheid / sociale competentiesVRIENDEN richt zich op het voorkomen en behandelen van angstige en depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studenten; WelzijnsprofessionalsGezondheidseducatie; OndersteuningIV
Alles kidzzz: individuele sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9-12 jaar.Stichting Alles kidzzzAgressie; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Opvoeding; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is verminderen van agressief en bevorderen van pro-sociaal gedrag. Langetermijn doel is reduceren van de kans op ontwikkeling van een gedragsstoornis. Subdoelen zijn gericht op: a) bevorderen van een positief zelfbeeld b) stimuleren van posi...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signaleren; SchoolomgevingIII
Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)TNO Behavioral and Societal SciencesWeerbaarheid / sociale competentiesHoofddoel is het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen door: Een ondersteunende groepsomgeving te bieden om spanningen als gevolg van (echt)scheiding van de ouders te verminderen; Kinderen specifieke vaardigheden bij te brengen...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersOndersteuning; SchoolomgevingIII
Ik kies voor zelfcontroleUniversiteit UtrechtADHD; Agressie; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Weerbaarheid / sociale competentiesDe training heeft als doel om (externaliserende) gedragsproblemen zoals agressief gedrag en disruptief gedrag van de kinderen te verminderen, zodat het kind en zijn omgeving daar minder onder lijden.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningIII
KiVaKiVa School / Rijksuniversiteit GroningenAlgemene gezondheid; Pesten; Veiligheid op school; Weerbaarheid / sociale competentiesKiVa is een evidence based, preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwi...Intern begeleider (onderwijs); Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingIII
PLAYgrounds 6-12 jaarAmsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bewegen; Motorische ontwikkelingHet doel van de interventie is om kinderen dagelijks minimaal 15 minuten matig intensief actief te laten newegen op het schoolplein tijdens de ochtendpauze (rond 10 uur). Uit onderzoek blijkt dat 60% van de kinderen niet voldoende actief is tijdens h...Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; SchoolomgevingIII
Plezier op schoolVincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorgGedragsstoornissen / gedragsproblemen; Pesten; Stressklachten / spanning / werkstress; Weerbaarheid / sociale competenties‘Plezier op school’ heeft tot doel de sociale competenties van de aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en pesterijen verkl...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieIII
TaakspelCED-GroepGedragsstoornissen / gedragsproblemen; Gezonde leefstijl; Pesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesTaakspel is gericht op het doen toenemen van taakgericht gedrag en het daardoor doen afnemen van regelovertredend gedrag bij leerlingen en op het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Het uiteindelijke doel van Taakspel is beginnend probleemg...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Regelgeving; SchoolomgevingIII
B-FitGelderse Sport FederatieBewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatieII
Cool 2B Fit 8-13 jaarStichting Cool 2B FitBewegen; Opvoeding; Overgewicht; Sport; Voeding; Weerbaarheid / sociale competentiesDe deelnemers in de leeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas hebben na de interventie een gezond(er) gewicht d.m.v. de subdoelen: 1. Een positieve gedragsverandering op het gebied van voeding dat voldoet aan de Schijf van 5 van het Voedi...Algemeen publiek; Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; ZorgverlenersGezondheidseducatie; OndersteuningII
De Vreedzame SchoolCED-GroepOpvoeding; Weerbaarheid / sociale competentiesHoofddoel is de vorming van sociale en burgerschapscompetenties van de leerlingen. Kinderen kunnen: 1) op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen; 2) constructief conflicten oplossen; 3) verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor d...Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingII
Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)Stichting GKGKAlgemene gezondheid; Bewegen; Motorische ontwikkeling; SportGezondheid van kinderen (6 t/m 12) verbeteren doordat zij: motorisch fitter worden, gezond gewicht behouden of verkrijgen en minder achter beeldschermen zitten, minder sedentair en inactief gedrag vertonen en meer en kwalitatief beter slapen. Kinderen / jongerenII
Lekker Fit! BasisonderwijsGemeente RotterdamBewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; VoedingLekker Fit! BO programma is onderdeel van het preventie-actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! De programmadoelstelling van Rotterdam Lekker Fit! is het bevorderen van een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd door een actieve leefstijl en een gezo...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieII
Prima - Modulaire aanpak van pesten voor scholenVeiligheidNLPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesEinddoel is zorgen voor een pro-sociaal en veilig schoolklimaat. Subdoelen: Pestgedrag... voorkomen door sociaal gedrag te stimuleren, ouders te betrekken en het groeps- en schoolklimaat te versterken; beter signaleren door pestgedrag actief te...Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolomgevingII
SmaaklessenSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitAlgemene gezondheid; Duurzaamheid; Gezonde leefstijl; VoedingLeerlingen van 4-12 jaar op de basisschool via smaakopvoeding interesseren voor voedsel en voeding en hen voedselvaardigheden aanleren zodat zij op latere leeftijd bewustere keuzes kunnen maken voor een gevarieerd, gezond en duurzaam eetpatroon.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieII
Vallen is ook een sportVeiligheidNLBewegen; Motorische ontwikkeling; ValpreventieHet verminderen van het aantal en de ernst van letsels als gevolg van een val bij kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenII
!JES Het brugproject!JES jij en scheidenEenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Opvoeding; Weerbaarheid / sociale competenties!JES het brugproject is een preventieve training en heeft als hoofddoel kinderen te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding van hun ouders zodat zij zich leeftijdsadequaat kunnen blijven ontwikkelen. De nadelige effecten van het meemaken va...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; OndersteuningI
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)GGD regio UtrechtBewegen; Gezonde leefstijl; Gezondheidsverschillen; Opvoeding; Overgewicht; VoedingHet hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H...Kinderen / jongeren; Lage ses; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signaleren; SchoolomgevingI
Beweeg WijsBeweeg WijsBewegen; Gezonde leefstijl; Motorische ontwikkeling; Openbare ruimte; Opvoeding; Veilig sportklimaat; Veiligheid openbare ruimteHet doel van Beweeg Wijs is dat kinderen van 4-12 jaar na twee jaar Beweeg Wijs meer en gevarieerder bewegen tijdens het spelen op het schoolplein in de ochtend- en middagpauze. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotion...Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
Boys R UsRutgersRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesBoys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
EU-Schoolfruit- en groenteprogrammaSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitOvergewicht; VoedingTussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Regelgeving; SchoolomgevingI
FitGaaf!FitGaafBewegen; Gezonde leefstijl; Opvoeding; Overgewicht; VoedingKinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn...Kinderen / jongeren; Lage ses; Ouders / opvoeders; SamenwerkingspartnersGezondheidseducatieI
Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteitRutgersGezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Zwangerschap / bevallingGirls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Je bibbers de baasW.M. van der Zalm-GrisnichAngst(stoornissen); Weerbaarheid / sociale competenties'Je bibbers de baas' heeft als doel het verminderen faalangst bij kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, door hen te leren omgaan met hun angstLeerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
Kids in actionBeweegcentrum WinschotenAlgemene gezondheid; Bewegen; Gezonde leefstijl; OvergewichtHet hoofddoel van Kids in Action is dat deelnemers met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 6 tot 16 jaar door deelname aan de interventie binnen 6 maanden na aanvang van de interventie gaan voldoen aan de normen van de beweegrichtlijnen (Gezon...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersOuderparticipatieI
Kriebels in je buikRutgersRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Soa; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingHoofddoel:Het bevorderen van een gezonde en veilige relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.  Subdoelen:Het vergroten van kennis, bijdragen aan een positief zelf- en lichaamsbeeld, bevorderen van respectvolle omgang,...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkersGezondheidseducatieI
KwinkKwintessens Uitgevers AmersfoortProbleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesKwink is een preventieve interventie die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en om van de klas een positieve groep te maken.Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
LeefstijlEdu'Actief Uitgeverij, training en dienstenAlgemene psychische gezondheid; Gezonde leefstijl; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis om hen zo uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Dit wordt gedaan middels het aanleren van ...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
Lekker Fit! kleutersGemeente RotterdamGezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; OuderparticipatieI
Lekker Fit! lespakketKenmerk EducatiefAlgemene gezondheid; Algemene psychische gezondheid; Bewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; Sport; VoedingHet doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken. Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
nijntje BeweegdiplomaKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)Bewegen; Gezonde leefstijl; Motorische ontwikkeling; Overgewicht; SportKinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden. Met als uiteindelijke doelstelling meer bewegen en hogere sportdeelname op latere leeftijd.  Kinderen / jongeren; PeutersOuderparticipatie; SchoolomgevingI
Rookvrij schoolterreinTrimbos-instituutOpenbare ruimte; Roken; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van de interventie is dat alle Nederlandse scholen in het PO, VO en MBO het schoolterrein geheel rookvrij maken en houden, met minimale neveneffecten. Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenSchoolbeleid; SchoolomgevingI
School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)PI ResearchAlgemene psychische gezondheid; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Participatie / empowerment; Pesten; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van SWPBS is het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingI
Schooljudo.nlSchooljudo B.V.Algemene gezondheid; Bewegen; Motorische ontwikkeling; Multiculturele problematiek; Opvoeding; Sport; Valpreventie; Veilig sportklimaat; Veiligheid op school; Weerbaarheid / sociale competentiesDoor judo in te zetten als middel levert Schooljudo een bijdrage aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Door middel van judo-, stoei- en spelvormen willen wij kinderen Skills for Life meegeven. De volgende subdoelstellingen ...Kinderen / jongeren; Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
SchoolsOUTGGD Gelderland-ZuidEenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Participatie / empowerment; Pesten; Seksualiteit / seksuele gezondheidHet doel is het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit.Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidI
Semmi-trainingSemmi Begeleiding en TherapieAlgemene psychische gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van de Semmi-training is het verminderen van sociale problemen bij kinderen van 9-12 jaar.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Sport HeroesStichting Special Heroes NederlandADHD; Autisme; Bewegen; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Motorische ontwikkeling; SportMeer leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs sporten/bewegen structureel (i.e. tenminste tweemaal per week) en zijn lid van een sport/beweegaanbieder (vereniging).  Chronisch zieken; Mensen met een lichamelijke beperking; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingI
Sta Sterk op SchoolStichting Omgaan met PestenPesten; Weerbaarheid / sociale competentiesDe Sta Sterk Training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt, en de kennis van ouders op het gebied van pesten en het omgaan met hun ...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Stoere SchildpaddenTNO Behavioral and Societal SciencesWeerbaarheid / sociale competentiesHet hoofddoel van Stoere Schildpadden is het voorkomen of beperken van emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar na een (echt)scheiding van hun ouders. Er zijn vijf subdoelen waar in de verschillende sessies aan wordt gewer...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; OndersteuningI
SuperChefsStichting Voedingscentrum NederlandVoedingKinderen die hebben deelgenomen aan SuperChefs geven daarna aan gezonde gerechten te kunnen klaarmaken op een veilige manier. Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
The Daily MileJongeren Op Gezond GewichtBewegen; Gezonde leefstijlThe Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is ongeveer tussen 6 en 12 jaar.Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; SchoolomgevingI
Trammelant in TandenlandGGD AmsterdamHygi├źne; Mondgezondheid; OpvoedingHet doel van Trammelant in Tandenland is dat de mondgezondheidgewoonten bij kinderen en hun ouders verbetert en cariës afneemt. Hiervoor zijn doelen gesteld op 1) tandenpoetsen (aantal keer, poetsduur en napoetsen door ouders), 2) aantal eet- en...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatieI
VlaggensysteemSensoaOpvoeding; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsProblemen signalerenI
Voedingsbeleid Jump-inGGD AmsterdamGezonde leefstijl; Gezondheidsverschillen; VoedingHet hoofddoel van de interventie is dat kinderen gezond eten en drinken op school door het invoeren van een gezond voedingsbeleid wat bijdraagt aan het voorkomen van overgewicht op de lange termijn. Het voedingsbeleid is conform de Schijf van Vijf.Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolomgevingI
Voor je het weet zijn ze groOtGGD AmsterdamBewegen; Opvoeding; VoedingHet doel is om ouders te versterken in hun opvoedvaardigheden om hun kinderen gezonde voedings- en beweeggewoonten aan te leren.Kinderen / jongeren; Lage ses; Ouders / opvoedersOndersteuning; OuderparticipatieI
WIJS: Wat Is Jouw StijlLeefstijlcentrum WorkOutWijsBewegen; Overgewicht; Voeding; Weerbaarheid / sociale competentiesHet einddoel van de interventie is een duurzame daling van de BMI bij kinderen met matig of ernstig overgewicht.Kinderen / jongeren; Lage sesGezondheidseducatieI
Zippy's VriendenStichting Kids en Emotionele CompetentiesAngst(stoornissen); Depressie; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Opvoeding; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van Zippy's Vrienden is het verbeteren van copingvaardigheden en het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat kinderen (later) psychosociale en emotionele problemen of stoornissen ontwikkelen.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven