Interventieoverzicht middelbaar beroepsonderwijs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Mbo

Overzicht interventies
NaamEigenaarThemaDoelSpecifieke doelgroepNiveauBeoordeling
Moti-4MondriaanAlcohol; Drugs; Gokken; Verslaving; Weerbaarheid / sociale competentiesHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.  Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenIII
Alleen jij bepaalt wie je bentMinisterie van Veiligheid en JustitieBewegen; SportHet doel van de interventie is het voorkomen van de ontwikkeling van overlastgevend en/of delinquent gedrag en het verminderen van reeds aanwezig overlastgevend en/of delinquent gedrag. Hiervoor zijn in totaal negen subdoelstellingen geformuleerd die...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenII
M@ZL op het mboNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)ZiekteverzuimHet doel van de interventie is het op korte termijn stabiliseren en op lange termijn verlagen van de ziekteverzuimcijfers, zowel het aantal ziekmeldingen (frequentie) als de totale duur van het ziekteverzuim (omvang), waardoor langdurig thuiszitten e...Scholieren/studentenRegelgeving; SchoolomgevingII
Wiet-CheckTrimbos-instituutDrugs; VerslavingDe motivatie om te minderen of stoppen met cannabisgebruik onder jongeren die fors blowen, te vergroten, door middel van het vergroten van de bewustwording van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere. M...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signalerenII
Bordspel SeCZ TaLK; praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoeningRutgersGezonde leefstijl; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van het bordspel SeCZ TaLK is relaties, intimiteit en seksualiteit op een prettige manier bespreekbaar te maken op plaatsen waar zorg, ondersteuning of onderwijs gegeven wordt aan jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het bord...Chronisch zieken; Kinderen / jongeren; Mensen met een lichamelijke beperking; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandOvergewicht; VoedingLeerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Regelgeving; SchoolomgevingI
Gender & Sexuality Alliances op scholenCOC Nederland Participatie / empowerment; Pesten; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesLhbti+ leerlingen in het vo en lhbti+ studenten in het mbo hebben het gevoel zichzelf te kunnen zijn op school.Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingI
Girls TalkRutgersRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competentiesGirls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Kinderen / jongeren; Lage ses; TienermoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenI
HappylesTrimbos-instituutDepressie; Diverse psychische stoornissen; KOPP / KVO; Weerbaarheid / sociale competenties; ZiekteverzuimVersterking van de mentale fitheid bij alle leerlingen uit de doelgroep. Vermindering van somberheids- of depressieve klachten bij de subdoelgroep. Vroegtijdig signaleren van somberheidsklachten en/of depressie en voorkomen van het ontstaan of vererg...Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Lang Leve de Liefde - mboRutgersRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingHet doel van LLL-mbo is: jongeren ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Make a MoveRutgersOpvoeding; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesMake a Move heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Met Make a Move wordt beoogd dat jongens binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en...Kinderen / jongeren; Lage ses; WelzijnsprofessionalsGezondheidseducatieI
ROC-AanvalsplanYouzAlcohol; Drugs; Gezonde leefstijl; Gokken; Roken; Schooluitval; Verslaving; Weerbaarheid / sociale competentiesHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Intern begeleider (onderwijs); Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; SchoolbeleidI
Rookvrij schoolterreinTrimbos-instituutOpenbare ruimte; Roken; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van de interventie is dat alle Nederlandse scholen in het PO, VO en MBO het schoolterrein geheel rookvrij maken en houden, met minimale neveneffecten. Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Management / directie / bestuur; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenSchoolbeleid; SchoolomgevingI
SchoolsOUTGGD Gelderland-ZuidEenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Participatie / empowerment; Pesten; Seksualiteit / seksuele gezondheidSchoolsOUT wil een positieve norm realiseren omtrent seksuele en genderdiversiteit op scholen. Leerlingen en medewerkers weten dat er naast heteroseksuele ook LHBTIQ+ mensen zijn, vinden dit normaal, laten zich niet negatief over hen uit, behandelen ...Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidI
Sense.infoSoa Aids NederlandRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingSense.info ondersteunt jongeren in een gezonde, prettige en veilige seksuele ontwikkeling, preventie van seksueel risicogedrag, soa’s en zwangerschappen en dwang, en de bevordering van seksuele gezondheid. Het hoofddoel van Sense.info is dat jo...Homo- en biseksuelen; Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Ondersteuning; SchoolomgevingI
Suicidepreventie AmsterdamGGD AmsterdamAngst(stoornissen); Depressie; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Overlijden / rouwverwerking; Zelftoegebracht letsel / su├»cideDoel van het project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam. Nabestaanden; Patienten / clienten; Welzijnsprofessionals; ZorgverlenersOndersteuning; Problemen signaleren; SchoolbeleidI
UP2U (afkorting van Up to You)Centrum Media en GezondheidRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van UP2U is het onder jongeren (15-19 jaar) aan de hand van interactieve gedramatiseerde scènes bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang en het laten zien en aanreiken van handelingsalternatieven. De dramali...Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
VlaggensysteemSensoaOpvoeding; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsProblemen signalerenI
Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefdeSirizSeksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingHet hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt. Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven