Interventieoverzicht middelbaar beroepsonderwijs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Mbo

Overzicht interventies
NaamEigenaarThemaDoelSpecifieke doelgroepNiveauBeoordeling
KanjertrainingStichting KanjertrainingenAlgemene psychische gezondheid; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Gezonde leefstijl; Opvoeding; Pesten; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesDe Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. In de training gewerkt aan vier voorwa...Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; SchoolomgevingIV
Moti-4MondriaanAlcohol; Drugs; Gokken; Verslaving; Weerbaarheid / sociale competentiesHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.  Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenIII
Alleen jij bepaalt wie je bentKenniscentrum SportBewegen; SportHet doel van de interventie is het voorkomen van de ontwikkeling van overlastgevend en/of delinquent gedrag en het verminderen van reeds aanwezig overlastgevend en/of delinquent gedrag. Hiervoor zijn in totaal negen subdoelstellingen geformuleerd die...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenII
Wiet-CheckTrimbos-instituutDrugs; VerslavingDe motivatie om te minderen of stoppen met cannabisgebruik onder jongeren die fors blowen, te vergroten, door middel van het vergroten van de bewustwording van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere. M...Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signalerenII
Adviesgesprek Alcohol JongerenVerslavingszorg Noord-Nederland (VNN)Alcohol; Opvoeding; Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit; Weerbaarheid / sociale competentiesOp lange termijn: Voorkomen en verminderen van alcoholproblematiek bij jongeren van 12 tot en met 23 waarbij een vermoeden is van risicovol alcoholgebruik. We spreken van risicovol alcoholgebruik als een jongere te veel en te vaak drinkt (binged...Kinderen / jongeren; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Begrijp me goedRutgersGezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is het verbeteren van de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij jongeren.Kinderen / jongeren; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Bordspel SeCZ TaLK; praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoeningRutgersGezonde leefstijl; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel van het bordspel SeCZ TaLK is relaties, intimiteit en seksualiteit op een prettige manier bespreekbaar te maken op plaatsen waar zorg, ondersteuning of onderwijs gegeven wordt aan jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het bord...Chronisch zieken; Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandOvergewicht; VoedingLeerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Regelgeving; SchoolomgevingI
Gay-Straight Alliances op middelbare scholenCOC Nederland Participatie / empowerment; Pesten; Relaties / vriendschap; Weerbaarheid / sociale competentiesHet doel is een positieve norm ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit (LHBT) waardoor het schoolklimaat voor LHBT-leerlingen veiliger is.Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenOndersteuning; SchoolomgevingI
Girls TalkRutgersRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competentiesGirls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Kinderen / jongeren; Lage ses; TienermoedersGezondheidseducatie; Ondersteuning; Problemen signalerenI
HappylesTrimbos-instituutDepressie; Diverse psychische stoornissen; KOPP / KVO; Schooluitval; Weerbaarheid / sociale competenties; ZiekteverzuimHet doel van Happyles is het bevorderen van welbevinden en geluk én om depressieklachten bij jongeren tussen de 13-25 jaar op het vmbo en mbo te voorkomen of verminderen.Lage ses; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; OndersteuningI
Lang Leve de Liefde - mboGGD Rotterdam-RijnmondRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingHet doel van LLL-mbo is: jongeren ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
Les(s) & MoreGGD Gelderland MiddenGezonde leefstijl; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Thema afhankelijk van behoefte doelgroep; Verslaving; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingDe interventie is bedoeld om hoogrisicojongeren (laagopgeleide en allochtone jongeren) met gezondheidsproblemen te bereiken en laagdrempelige zorg te bieden. De interventie beoogt gezondheidsproblemen onder deze jongeren te reduceren of voorkomen.Laaggeletterden; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI
M@ZL op het mboNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)ZiekteverzuimHet doel van de interventie is het op korte termijn stabiliseren en op lange termijn verlagen van de ziekteverzuimcijfers, waardoor voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen.Scholieren/studentenRegelgeving; SchoolomgevingI
Make a MoveRutgersOpvoeding; Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Weerbaarheid / sociale competentiesMake a Move heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Met Make a Move wordt beoogd dat jongens binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en...Kinderen / jongeren; WelzijnsprofessionalsI
ROC-AanvalsplanYouzAlcohol; Drugs; Gezonde leefstijl; Gokken; Roken; Schooluitval; Verslaving; Weerbaarheid / sociale competentiesHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; Intern begeleider (onderwijs); Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; SchoolbeleidI
SchoolsOUTGGD Gelderland-ZuidEenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Participatie / empowerment; Pesten; Seksualiteit / seksuele gezondheidHet doel is het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit.Homo- en biseksuelen; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren/studentenGezondheidseducatie; Problemen signaleren; Regelgeving; SchoolbeleidI
Sense.infoSoa Aids NederlandRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Seksueel geweld; Soa; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingSense.info ondersteunt jongeren in een gezonde, prettige en veilige seksuele ontwikkeling, preventie van seksueel risicogedrag, soa’s en zwangerschappen en dwang, en de bevordering van seksuele gezondheid. Het hoofddoel van Sense.info is dat jo...Homo- en biseksuelen; Kinderen / jongerenGezondheidseducatie; Ondersteuning; SchoolomgevingI
Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefdeSirizRelaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competenties; Zwangerschap / bevallingHet hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt. Kinderen / jongeren; Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Ouders / opvoeders; Scholieren/studentenGezondheidseducatieI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven