Interventieoverzicht kinderwens/zwangerschap

Overzicht Aanbevolen interventies voor Zwangerschap

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelThemaBeoordeling
Slimmer ZwangerErasmus Universiteit RotterdamHet verbeteren van één of meerdere leefstijlgedragingen van vrouwen en mannen vóór en tijdens de zwangerschap zodat hiermee de kans op een (gezonde) zwangerschap en een gezond kind wordt vergroot.Gezonde leefstijl; Voeding; III
VoorZorgNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)Het hoofddoel is het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van kinderen in gezinnen in zeer kwetsbare situaties door cumulatie van risicofactoren. Binnen het gezin is een gezond opvoedklimaat en wordt kindermishandeling en huiselijk geweld voork...Algemene psychische gezondheid; Gezondheidsverschillen; Kindermishandeling; Opvoeding; Relaties / vriendschap; III
Ouder-baby interventieImpluzHet doel is het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen depressieve moeders en hun baby en het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie. Met als uiteindelijk doel het voorkomen dat het kind op latere leeftijd zelf psychosociale pr...Depressie; Diverse psychische stoornissen; KOPP / KVO; Opvoeding; Relaties / vriendschap; II
CenteringPregnancyTNOHet doel van CenteringPregnancy™ is een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling.Voor intermediairen is het doel dat zij zorg leveren in nauwe samenwerking...Algemene gezondheid; Algemene psychische gezondheid; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Participatie / empowerment; I
Een kindje krijgenStichting BabywerkEen kindje krijgen stimuleert een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door de parenting self-efficacy, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.Algemene psychische gezondheid; Gezonde leefstijl; Gezondheidsverschillen; Relaties / vriendschap; I
PowerMamaCore AcademyDe einddoelgroep van de PowerMama interventie zijn de vrouwen en moeders die deelnemen aan het PowerMama Programma. Het PowerMama Programma is er voor alle vrouwen die willen sporten tijdens en na de zwangerschap en voor vrouwen die langer geleden be...Algemene gezondheid; Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Gezonde leefstijl; Overgewicht; Participatie / empowerment; Relaties / vriendschap; Sport; Sportblessurepreventie; Thema afhankelijk van behoefte doelgroep; Veilig sportklimaat; Voeding; I
Zwanger, bevallen, een kind (ZBK)Stichting BabywerkHet doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde (zowel fysieke als emotionele) ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door stress en angst bij (aanstaande) ouders te verminderen en (aanstaande) ouders fysiek en sociaal-emotioneel voor te ber...Bewegen; Borstvoeding; Opvoeding; I

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven