Interventieoverzicht Roken

Overzicht Aanbevolen interventies voor Roken

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
Helder op School: Smokefree ChallengeTrimbos-instituutSFC beoogt bij te dragen aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Specifieke doelen zijn het voorkomen dat jongeren in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs beginnen met het experimenteren met roken en dat het beginnen met roken minimaal...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14EducatieIII
RookVrijHartOpen UniversiteitOp patiëntniveau: Roker opgenomen met een coronaire hartziekte stopt met roken en houdt dit vol. Op niveau van Intermediairs: Cardiologieverpleegkundigen passen de VAV methode toe en maken een afspraak met Luchtsignaal / Medipro om patië...Niet-eerstelijns zorg18-99OndersteuningIII
Helder op School: Samen FrisTrimbos-instituutHelder op School: Samen Fris heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik om hun houding en de ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik te beïnvloeden. Voor ouders is het doel hen te stimuleren...Onderwijs: voortgezet onderwijs13-15EducatieI
Rookvrij schoolterreinTrimbos-instituutHet doel van de interventie is dat alle Nederlandse scholen in het PO, VO en MBO het schoolterrein geheel rookvrij maken en houden, met minimale neveneffecten. Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs12-18OmgevingI
Rookvrij! Ook jij?SineFuma75% van de deelnemers is gestopt met roken voor 4 weken na de stopdatum (aan het einde van de interventie) en een succespercentage na 1 jaar van 35%. Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Niet-eerstelijns zorg; Werk; Wijk / faciliteiten in de wijk16-99OndersteuningI
Rookvrije sportNederlandse HartstichtingSportverenigingen realiseren een rookvrij sportterrein, waardoor kinderen niet langer worden blootgesteld aan (mee)roken en de mogelijk schadelijke gevolgen hiervan.Sportaccommodatie; Sportorganisatie0-18OmgevingI
Voel je Vrij! Doorlopende groepstraining Stoppen met RokenMomentum Training & CoachingHet doel is om te stoppen met roken, om in geval van terugval opnieuw te stoppen en om gestopt te blijven.Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningI
Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining GGZMomentum Training & CoachingHet vergroten van de urgentie van stoppen met roken bij cliënten en medewerkers GGZ. Dit moet leiden tot een geslaagde stoppoging van vijftien procent van de deelnemers (cliënten en medewerkers) een jaar na deelname aan de Voel je Vrij!-gro...GGZ / verslavingszorg; Gevangeniswezen > Justitieel kader; Langdurige zorg; Niet-eerstelijns zorg18-85Educatie; OndersteuningI
Wat vind ik van mijn rokenVilansHet hoofddoel van de interventie is dat de motivatie van cliënten met een LVB om te stoppen of minderen met roken is vergroot.Welzijnsinstelling; Woonzorginstelling18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd