Interventieoverzicht Tabak

Overzicht Aanbevolen interventies voor Tabak

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
Steun bij Stoppen 1.0Universiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlRokers stimuleren om te stoppen met roken en hen te begeleiden bij hun stoppoging en het volhouden van het stopgedrag via persoonlijke feedback.Thuis / gezin18-65Educatie; OndersteuningIV
Stoppen met roken op maat 2.0Universiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet doel van Stoppen met roken op maat 2.0 is om rokers te stimuleren om te stoppen met roken en hen vervolgens te begeleiden bij hun stoppoging en het volhouden van het stopgedrag.Thuis / gezin18-99Educatie; OndersteuningIV
Jellinek Online ZelfhulpArkin, afdeling JellinekHet doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen van, of stoppen met, het gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.Thuis / gezin; Werk18-99OndersteuningIII
RookVrijHartOpen UniversiteitOp patiëntniveau: Roker opgenomen met een coronaire hartziekte stopt met roken en houdt dit vol. Op niveau van Intermediairs: Cardiologieverpleegkundigen passen de VAV methode toe en maken een afspraak met Luchtsignaal / Medipro om patië...Niet-eerstelijns zorg18-99OndersteuningIII
Smokefree ChallengeTrimbos-instituutSFC beoogt bij te dragen aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Specifieke doelen zijn het voorkomen dat jongeren in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs beginnen met het experimenteren met roken en dat het beginnen met roken minimaal...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14EducatieIII
Be wise, think twiceTrimbos-instituutBWTT heeft als doel de leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik en daarmee hun houding ten opzichte van middelengebruik op een gunstige manier te beïnvloeden.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs11-14Educatie; SignalerenI
ROC-AanvalsplanYouzHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Onderwijs: mbo16-23Educatie; SignalerenI
Rookvrij schoolterreinTrimbos-instituutHet doel van de interventie is dat alle Nederlandse scholen in het PO, VO en MBO het schoolterrein geheel rookvrij maken en houden, met minimale neveneffecten. Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs12-18OmgevingI
Samen SlagenYouzHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-18Educatie; Ondersteuning; RegelgevingI
StopstoneTrimbos-instituutHet doel van Stopstone is om rokers in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar te ondersteunen bij het stoppen met roken en het volhouden daarvan.16-24Educatie; OndersteuningI
Voel je Vrij! Doorlopende groepstraining Stoppen met RokenMomentum Training & CoachingHet doel is om te stoppen met roken, om in geval van terugval opnieuw te stoppen en om gestopt te blijven.Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningI
Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining GGZMomentum Training & CoachingHet doel van de interventie is het vergroten van de urgentie van stoppen met roken bij cliënten en medewerkers GGZ. Dit moet leiden tot een geslaagde stoppoging van vijftien procent van de deelnemers (cliënten en medewerkers) een jaar na de...GGZ / verslavingszorg; Gevangeniswezen > Justitieel kader; Langdurige zorg; Niet-eerstelijns zorg18-85Educatie; OndersteuningI
Wat vind ik van mijn rokenVilansHet hoofddoel van de interventie is dat de motivatie van cliënten met een LVB om te stoppen of minderen met roken is vergroot.Welzijnsinstelling; Woonzorginstelling18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd