Interventieoverzicht seksuele gezondheid

Overzicht Aanbevolen interventies voor Seksualiteit

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
KanjertrainingStichting KanjertrainingenDe Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. In de training gewerkt aan vier voorwa...Instelling voor jeugd en gezin; Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk3-16Educatie; Omgeving; OndersteuningIV
Boys R UsRutgersBoys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs10-15EducatieI
Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteitRutgersGirls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en...Asielzoekerscentrum; Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk10-18EducatieI
Kriebels in je buikRutgersHoofddoel:Het bevorderen van een gezonde en veilige relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.  Subdoelen:Het vergroten van kennis, bijdragen aan een positief zelf- en lichaamsbeeld, bevorderen van respectvolle omgang,...Onderwijs: primair onderwijs4-12EducatieI
Opgroeien met liefde. Handleiding voor het begeleiden van ouders bij de seksuele opvoedingRutgersHet hoofddoel is dat ouders beter zijn toegerust om hun kinderen seksueel op te voeden. De subdoelen zijn: Ouders vinden seksuele opvoeding belangrijk. Ouders hebben kennis van de seksuele ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Ouders achten ...Instelling voor jeugd en gezin; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk0-18Educatie; OndersteuningI
SchoolsOUTGGD Gelderland-ZuidHet doel is het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit.Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs10-20Educatie; Regelgeving; SignalerenI
VlaggensysteemSensoaHet Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: primair onderwijs; Speciaal onderwijs0-18Educatie; SignalerenI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd