Interventieoverzicht seksuele gezondheid

Aanbevolen interventies
Aanbevolen en goed beschreven interventies

Overzicht Aanbevolen en goed beschreven interventies voor Seksualiteit

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
Lang Leve de Liefde - OnderbouwSoa Aids NederlandHet doel van de interventie is dat leerlingen een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling doormaken en dat ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting worden voorkómen.Onderwijs: voortgezet onderwijs13-16EducatieIII
Be-LovedWeerbaar in SeksualiteitDe leerlingen binnen het voortgezet (orthodox-)christelijk onderwijs hebben meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding over seksualiteit en relaties waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit.Onderwijs: voortgezet onderwijs11-18EducatieI
Benzies & Batchies +Stichting KikidPreventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij adolescenten en het bevorderen van hun seksuele weerbaarheid door: een grotere negatieve waardering van grensoverschrijdend gedrag en seksualiserende boodschappen, minder gender-stereotype uitgang...Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling12-16Educatie; OndersteuningI
Boys R UsRutgersBoys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs10-15EducatieI
Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)RutgersHet doel: een bijdrage leveren aan de vermindering van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren, door (1) bewustwording te vergroten van het belang van communicatie over wensen en grenzen; (2) risicoperceptie te verhogen; (3) vaardigheden t...Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-18EducatieI
Girls TalkRutgersGirls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk14-21Educatie; Ondersteuning; SignalerenI
Girls Talk+RutgersGirls' Talk+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking te vergroten om seksuele grensoverschrijding (online en in real life), ongeplande zwangerschap en soa’s te voorkomen. De subdoelen van het p...Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk14-21Educatie; OndersteuningI
Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteitRutgersGirls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en...Asielzoekerscentrum; Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk10-15EducatieI
Je Lijf, je Lief!MovisieHet hoofddoel van Je Lijf, je Lief! is: Jongeren in het praktijkonderwijs zijn na het volgen van het lesprogramma Je Lijf, je Lief! beter dan daarvoor in staat hun eigen grenzen te herkennen en duidelijk te maken aan anderen, én de grenzen van...Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-14Educatie; OndersteuningI
JuliaQpido (Spirit)Julia heeft als doel het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij meisjes die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen, en zo het risico op herhaald of ernstiger seksueel grensoverschrijdend gedra...Instelling voor jeugd en gezin13-19Educatie; OndersteuningI
Kriebels in je buikRutgersHet bevorderen van een gezonde en veilige relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.  Het vergroten van kennis, bijdragen aan een positief zelf- en lichaamsbeeld, bevorderen van respectvolle omgang, vergroten seksuele w...Onderwijs: primair onderwijs4-12EducatieI
Kriebels in je Buik SORutgersEen gezonde, prettige en veilige relationele en seksuele ontwikkeling bevorderen bij leerlingen van 4 tot 12 jaar in het speciaal onderwijs. Het lespakket is gebaseerd op de leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML (CED-groep & Rutgers, 2014) wa...Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; Woonzorginstelling4-12EducatieI
Lang Leve de Liefde - BovenbouwSoa Aids NederlandHet doel van LLL-B is het bevorderen en ondersteunen van leerlingen in gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele en genderdiversiteit.Onderwijs: voortgezet onderwijs15-18EducatieI
Lang Leve de Liefde HerhalingsmoduleSoa Aids NederlandHet doel van de LLL Herhalingsmodule voor bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo, is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren vanuit een positieve insteek voor prettige, veilige en gewenste relaties en seks. Het voorkomen van soa’s e...Onderwijs: voortgezet onderwijs15-16EducatieI
Lang Leve de Liefde mboRutgersHet doel van LLL mbo is: jongeren ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.Onderwijs: mbo15-25EducatieI
Lang leve de liefde. Jij en de MediaRutgersHet doel van Jij en de media is dat jongeren in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar) een kritische houding krijgen ten aanzien van geseksualiseerde en/of geïdealiseerde beelden in diverse media en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke invlo...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-15EducatieI
Lesbrief Seksuele Diversiteit en genderdiversiteit bij Lang Leve de LiefdeSoa Aids NederlandJongeren hebben respect voor seksuele diversiteit (incl. genderdiversiteit) van leeftijdgenoten en mensen om hen heen.Onderwijs: voortgezet onderwijs13-16EducatieI
Liefde is... voor jongensQpido (Spirit)De jongens hebben na de lessen significante vooruitgang geboekt op kennis, vaardigheden, positieve attitudes en intenties, en zelfvertrouwen om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezonde, gewenste, gelijkwaardige en prettige relaties ...Onderwijs: voortgezet onderwijs; Woonzorginstelling13-16EducatieI
Liefde is... voor meisjesQpido (Spirit)De meisjes hebben na de lessen significante vooruitgang geboekt op seksuele kennis, vaardigheden, attitudes, intenties, zelfvertrouwen en zijn bewuster van sociale invloeden om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van gezonde, gewenste, gel...Onderwijs: voortgezet onderwijs13-16Educatie; OndersteuningI
Make a MoveRutgersMake a Move heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Met Make a Move wordt beoogd dat jongens binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-17EducatieI
Make a Move+RutgersMake a Move+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. Dit voorkomt seksuele grensoverschrijding (als slachtoffer en pleger, online en offline) en bevordert seksuele gezondheid. De subdo...Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk14-21EducatieI
Man tot ManSoa Aids NederlandOverkoepelend doel van Man tot Man is het bevorderen van de seksuele gezondheid van mannen die seks hebben met mannen in Nederland door het verminderen van de verspreiding van hiv en andere soa’s onder MSM.Thuis / gezin16-99EducatieI
Motiverende gespreksvoering in de soa- en hiv-bestrijdingSoa Aids NederlandVoorkomen van verspreiding van soa en hiv door het bevorderen van gezonde keuzes op het gebied van seksueel gedrag van cliënten tijdens een verpleegkundig consult. De sociaal-verpleegkundige kan door de toepassing van MGV met een cliënt: ...Eerstelijns zorg; Gevangeniswezen > Justitieel kader; Niet-eerstelijns zorg18-99Educatie; OndersteuningI
RomeoQpido (Spirit)Het doel van Romeo is versterking van de seksuele interactiecompetentie van de jongen waarmee herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt.   Instelling voor jeugd en gezin; Thuis / gezin12-18Educatie; OndersteuningI
SchoolsOUT - seksuele en genderdiversiteit op schoolGGD Gelderland-ZuidSchoolsOUT wil een positieve norm realiseren omtrent seksuele en genderdiversiteit op scholen. Leerlingen en medewerkers weten dat er naast heteroseksuele ook LHBTIQ+ mensen zijn, vinden dit normaal, laten zich niet negatief over hen uit, behandelen ...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-18Educatie; Regelgeving; SignalerenI
Sense.infoSoa Aids NederlandSense.info ondersteunt jongeren in een gezonde, prettige en veilige seksuele ontwikkeling, preventie van seksueel risicogedrag, soa’s en zwangerschappen en dwang, en de bevordering van seksuele gezondheid. Het hoofddoel van Sense.info is dat jo...Onderwijs: hbo / wo; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-24Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Toolkit L.O.V.E. OnlineSoa Aids NederlandJongeren op het praktijkonderwijs en vmbo basis/kader hebben gewenste en respectvolle online contacten, relaties en seks als ze daar klaar voor zijn. Daarnaast ontvangen ze hulp en ondersteuning als ze zorgen over en/of problemen hebben bij online re...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-15Educatie; OndersteuningI
UP2U (afkorting van Up to You)Centrum Media en GezondheidHet doel van UP2U is het onder jongeren (15-19 jaar) aan de hand van interactieve gedramatiseerde scènes bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang en het laten zien en aanreiken van handelingsalternatieven. De dramali...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs15-19EducatieI
VeiligwijsCare for Sexuality FoundationHet bevorderen van een gezonde relationele en seksuele vorming van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen weten wat onder relaties en seksualiteit wordt verstaan en gaan respectvol met zichzelf en elkaar om. Daarnaast zijn kinderen weerbaar, zij k...Onderwijs: primair onderwijs4-12EducatieI
VlaggensysteemMovisieHet Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs0-18SignalerenI
Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefdeSirizHet hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt. Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-21EducatieI
De Roze LoperRoze 50+LHBT-vriendelijkheid in zorginstellingen is vergroot.Woonzorginstelling50-99OmgevingO
Educatieve Escaperoom 'Het stopt bij jou!'Weerbaar in SeksualiteitLeerlingen leren welke impact het eigen gedrag heeft op het voorkomen van shame-sexting en oefenen, door het spelen van de escaperoom, hoe ze adequaat kunnen handelen.Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling11-17EducatieO
Ik ben van mij!MovisieHet hoofddoel van ‘Ik ben van mij!’ is: Jongeren zijn zich bewust van seksuele wensen en grenzen, gedragen zich seksueel weerbaar(der) en stimuleren andere jongeren om hetzelfde te doen, zodat zij minder risico lopen op het meemaken of ve...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk14-18EducatieO
Lang Leve de Liefde mbo entreeRutgersHet hoofddoel van Lang Leve de Liefde - mbo entree is dat studenten bewuste keuzes maken over hun relaties, seksualiteit, kinderwens en anticonceptiegebruik en op die manier onbedoelde zwangerschappen voorkomen.Onderwijs: mbo16-30EducatieO
Lang Leve de Liefde Mbo-digilessenRutgersLLL Mbo-digilessen heeft als doel om jongeren, van niveau 2 en 3 van het mbo, te ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.Onderwijs: mbo16-20EducatieO
Lang Leve de Liefde VSORutgersHet doel van het lespakket is dat zeer moeilijk lerende jongeren prettige, veilige en vrijwillige relaties hebben en respect hebben voor ieders seksuele identiteitSpeciaal onderwijs; Woonzorginstelling12-20EducatieO
Les(s) & MoreGGD Gelderland MiddenJongeren op MBO niveau entree & 2 worden bewust gemaakt van hun (risico)gedrag ten opzichte van seksualiteit (online en offline) en worden toe geleid naar passende hulpverlening waardoor hun gezondheid en leefstijl verbetert. Onderwijs: mbo16-24EducatieO
Living LovingWeerbaar in SeksualiteitDe leerlingen binnen het voortgezet onderwijs hebben meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteitOnderwijs: voortgezet onderwijs12-18EducatieO
Love & SenseGGD Noord- en Oost-GelderlandHet hoofddoel van de interventie is om jongeren op het MBO in staat te stellen gezonde en verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot liefde, relaties en seks en het gesprek over seksualiteit te kunnen voeren met leeftijdsgenoten. Onderwijs: mbo17-25Educatie; Omgeving; OndersteuningO
LovebuzzRutgersHet hoofddoel van Lovebuzz is om het inzicht van leerlingen te vergroten met betrekking tot verschillende omgangsvormen, normen en waarden ten aanzien van vriendschap, liefdesrelaties, beginnende seksualiteit en genderrolgedrag.Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14EducatieO
Merel van Groningen - projectMerel van GroningenHet hoofddoel van het Merel van Groningen-project is de preventie van loverboyproblematiek onder jongeren, door kennis en inzicht onder jongeren te vergroten met behulp van het themapakket.Onderwijs: voortgezet onderwijs12-16EducatieO
No NonsenseScharlaken KoordHet hoofddoel van No Nonsense is om jongens en meisjes van 14 tot en met 16 jaar in het vmbo en pro zich meer bewust te laten worden van hun eigen seksuele identiteit en seksuele wensen en grenzen, en die van anderen. Dit gebeurt middels het bevorder...Onderwijs: voortgezet onderwijs14-16EducatieO
Welkom op school: mentormethode voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijsPharosDe lessen van de methode hebben als doel het welzijn van nieuwkomers in het voortgezet onderwijs te verbeteren, sociaal-emotionele problemen te verminderen en voorkomen en te zorgen voor een verbetering van de voorwaarden voor een prettige, gewenste ...Asielzoekerscentrum; Onderwijs: voortgezet onderwijs12-18Omgeving; OndersteuningO
Wonderlijk gemaaktDriestar EducatiefHet bevorderen van gezonde relationele en seksuele vorming en weerbaarheid van kinderen van 4 - 12 jaar.Onderwijs: primair onderwijs4-12EducatieO

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven