Interventieoverzicht seksuele gezondheid

Overzicht Aanbevolen interventies voor Seksualiteit

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
Lang Leve de Liefde - OnderbouwSoa Aids NederlandHet doel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid en het voorkomen van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting.Onderwijs: voortgezet onderwijs13-16EducatieIII
Benzies & Batchies +Stichting KikidPreventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij adolescenten en het bevorderen van hun seksuele weerbaarheid door: een grotere negatieve waardering van grensoverschrijdend gedrag en seksualiserende boodschappen, minder gender-stereotype uitgang...Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling12-16Educatie; OndersteuningI
Bordspel SeCZ TaLK; praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoeningRutgersHet doel van het bordspel SeCZ TaLK is relaties, intimiteit en seksualiteit op een prettige manier bespreekbaar te maken op plaatsen waar zorg, ondersteuning of onderwijs gegeven wordt aan jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het bord...Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs; Welzijnsinstelling; Woonzorginstelling12-25EducatieI
Boys R UsRutgersBoys R Us is bedoeld voor jongens van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: jongere jongens van 10 tot en met 12 jaar en oudere jongens van 13 tot en met 15 jaar.Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs10-15EducatieI
Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)RutgersJongeren bewust maken van risicosituaties voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en ze laten oefenen.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-18EducatieI
Girls TalkRutgersGirls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk14-21Educatie; Ondersteuning; SignalerenI
Girls Talk+RutgersGirls' Talk+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking te vergroten om seksuele grensoverschrijding (online en in real life), ongeplande zwangerschap en soa’s te voorkomen. De subdoelen van het p...Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk14-21Educatie; OndersteuningI
Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteitRutgersGirls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en...Asielzoekerscentrum; Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk10-18EducatieI
Je lijf, je Lief!MovisieHet doel van het lesprogramma is jongeren in het praktijkonderwijs beter in staat te stellen de eigen grenzen te herkennen en duidelijk te maken aan anderen én tevens de grenzen van anderen op het gebied van seksualiteit te herkennen en te res...Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-14Educatie; OndersteuningI
Juf, doet u ook aan seks?RutgersHet doel is om aankomende leraren in het basisonderwijs zodanig toe te rusten dat zij in hun toekomstige vak als leerkracht kinderen binnen het primaire onderwijs kunnen begeleiden bij hun seksuele en relationele ontwikkeling. Onderwijs: hbo / wo18-67EducatieI
JuliaQpido (Spirit)Julia heeft als doel het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling bij meisjes die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen en zo het risico op herhaald of ernstiger seksueel grensoverschrijdend gedrag...Instelling voor jeugd en gezin13-19Educatie; OndersteuningI
Kriebels in je buikRutgersHoofddoel:Het bevorderen van een gezonde en veilige relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.  Subdoelen:Het vergroten van kennis, bijdragen aan een positief zelf- en lichaamsbeeld, bevorderen van respectvolle omgang,...Onderwijs: primair onderwijs4-12EducatieI
Lang Leve de Liefde - BovenbouwSoa Aids NederlandLLL-BB heeft als doel het bevorderen van gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele diversiteit.Onderwijs: voortgezet onderwijs15-18EducatieI
Lang Leve de Liefde - mboRutgersHet doel van LLL-mbo is: jongeren ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.Onderwijs: mbo15-25EducatieI
Lang Leve de Liefde HerhalingsmoduleSoa Aids NederlandHet doel van de LLL Herhalingsmodule voor bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo, is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren vanuit een positieve insteek voor prettige, veilige en gewenste relaties en seks. Het voorkomen van soa’s e...Onderwijs: voortgezet onderwijs15-16EducatieI
Lang leve de liefde. Jij en de MediaRutgersHet doel van Jij en de media is dat jongeren in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar) een kritische houding krijgen ten aanzien van geseksualiseerde en/of geïdealiseerde beelden in diverse media en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke invlo...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-15EducatieI
Lesbrief Seksuele Diversiteit en genderdiversiteit bij Lang Leve de LiefdeSoa Aids NederlandJongeren hebben respect voor seksuele diversiteit (incl. genderdiversiteit) van leeftijdgenoten en mensen om hen heen.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs13-16EducatieI
Liefde is... voor meisjesQpido (Spirit)Het vergroten van kennis, het aannemen van een positieve attitude en het aanleren van vaardigheden, ten aanzien van prettige, gewenste en veilige relaties en sekualiteit. Hiermee zijn voorwaarden gecreëerd om de seksuele interactiecompetentie va...Onderwijs: voortgezet onderwijs13-16Educatie; OndersteuningI
Liefde, seks en islam, online voorlichting aan jongeren van Marokkaanse afkomstSoa Aids NederlandHet doel van Liefde, seks en islam is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Marokkaanse afkomst.Thuis / gezin12-25Educatie; OndersteuningI
Lovensex.nlSoa Aids NederlandHet doel is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Antillaanse afkomst, door het bevorderen van kennis, houding, eigen effectiviteit en vaardigheden wat betreft het voorkomen van soa’s en ongewenste zwangerschap, en het kunn...Thuis / gezin12-25Educatie; OndersteuningI
Make a MoveRutgersMake a Move heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Met Make a Move wordt beoogd dat jongens binnen relationele en seksuele interacties aanvaardbaar en...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-17EducatieI
Make a Move+RutgersMake a Move+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. Dit voorkomt seksuele grensoverschrijding (als slachtoffer en pleger, online en offline) en bevordert seksuele gezondheid. De subdo...Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk14-21EducatieI
Man tot ManSoa Aids NederlandOverkoepelend doel van Man tot Man is het bevorderen van de seksuele gezondheid van mannen die seks hebben met mannen in Nederland door het verminderen van de verspreiding van hiv en andere soa’s onder MSM.Thuis / gezin16-99EducatieI
Motiverende gespreksvoering in de soa- en hiv-bestrijdingSoa Aids NederlandVoorkomen van verspreiding van soa en hiv door het bevorderen van gezonde keuzes op het gebied van seksueel gedrag van cliënten tijdens een verpleegkundig consult. De sociaal-verpleegkundige kan door de toepassing van MGV met een cliënt: ...Eerstelijns zorg; Gevangeniswezen > Justitieel kader; Niet-eerstelijns zorg18-99Educatie; OndersteuningI
RomeoQpido (Spirit)Het doel van Romeo is versterking van de seksuele interactiecompetentie van de jongen waarmee herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt.   Instelling voor jeugd en gezin; Thuis / gezin12-18Educatie; OndersteuningI
SchoolsOUTGGD Gelderland-ZuidHet doel is het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit.Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs10-20Educatie; Regelgeving; SignalerenI
Sense.infoSoa Aids NederlandSense.info ondersteunt jongeren in een gezonde, prettige en veilige seksuele ontwikkeling, preventie van seksueel risicogedrag, soa’s en zwangerschappen en dwang, en de bevordering van seksuele gezondheid. Het hoofddoel van Sense.info is dat jo...Onderwijs: hbo / wo; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-24Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Toolkit L.O.V.E. OnlineSoa Aids NederlandJongeren op het praktijkonderwijs en vmbo basis/kader hebben gewenste en respectvolle online contacten, relaties en seks als ze daar klaar voor zijn. Daarnaast ontvangen ze hulp en ondersteuning als ze zorgen over en/of problemen hebben bij online re...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-15Educatie; OndersteuningI
UP2U (afkorting van Up to You)Centrum Media en GezondheidHet doel van UP2U is het onder jongeren (15-19 jaar) aan de hand van interactieve gedramatiseerde scènes bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang en het laten zien en aanreiken van handelingsalternatieven. De dramali...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs15-19EducatieI
VlaggensysteemSensoaHet Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs0-18SignalerenI
Wat doe jij?... Wensen en grenzen in de liefdeSirizHet hoofddoel van de lessenserie is dat jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt. Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-21EducatieI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd