Interventieoverzicht Overgewicht

Overzicht Aanbevolen interventies voor Overgewicht

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
SLIMMERGGD Noord- en Oost-GelderlandHet hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen) en aan so...Eerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorg; Sportorganisatie18-75Educatie; Ondersteuning; SignalerenIII
SMARTsizeVU - afdeling GezondheidswetenschappenSMARTsize richt zich op het verbeteren van vaardigheden en mogelijkheden van mensen met overgewicht/obesitas om adequate porties en producten met een lage energiedichtheid te selecteren, bereiden en consumeren ten einde minimaal 5% gewichtsverlies in...Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningIII
BeweegkuurHuis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-75Ondersteuning; SignalerenII
BeweegKuur GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)Huis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningII
CooL (Coaching op Leefstijl)Expertisecentrum LeefstijlinterventiesHet CooL-programma is een GLI uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel...Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk19-99Educatie; OndersteuningII
Keer Diabetes2 OmStichting Voeding LeeftHet hoofddoel van de leefstijlbehandeling KDO is het omkeren dan wel het in remissie brengen van DM2 in combinatie met een verbetering in kwaliteit van leven bij de deelnemers, door middel van duurzame gedragsverandering. ‘Omkeren’ houdt ...Eerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorg18-80Educatie; OndersteuningII
Samen Sportief in BewegingGezonde Leefstijl CompanyHet doel is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon. Dit wordt bereikt door een vergroting van hun bewustzijn ten aanzien van hun beweeg- en eetpatroo...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-80Educatie; OndersteuningII
X-Fittt GLIFormupgradeGewichtsreductie en blijvende gedragsverandering. Resultaten zijn o.a. afname van gewicht en middelomtrek en een verhoging van kwaliteit van leven. Dit wordt bereikt door kennis en bewustzijn van beweeg- en voedingsgedrag te vergroten, intensieve beg...Sportaccommodatie; Sportschool / fitness16-99EducatieII
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandHet doel van de interventie De Gezonde Schoolkantine is dat leerlingen en studenten in de leeftijd van 11 tot 20 jaar gezondere voedselkeuzes kunnen maken op v(s)o- en mbo-scholen in Nederland.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs11-20Educatie; Omgeving; RegelgevingI
Gezond kopen, gezond kokenGGD AmsterdamHet doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren” Tegengaan van overconsumptie: &...Thuiszorg; Wijk / faciliteiten in de wijk25-55Educatie; OmgevingI
Lekker in je LijfGGD Hollands Midden Deelnemers gaan tijdens en na afloop van Lekker in je Lijf structureel meer bewegen en verbeteren hun gezondheid.  18-99EducatieI
Samen Gezond Eten en BewegenGezonde Leefstijl CompanyDeelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden doo...Sportorganisatie; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningI
StapjefitterWelzijn WoerdenNa afloop van het 18 weken durende programma zijn de deelnemers van Stapjefitter minimaal 1 trede gestegen op de participatieladder. De subdoelen zijn het verbeteren van de competenties voor vrijwilligerswerk (zoals het aanbrengen van een dagstructu...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-67OndersteuningI
Voel je goed!Stichting Lezen & SchrijvenHet doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot...Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningI
X-Fittt 2.0Formupgrade en Sportbedrijf ArnhemDoel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Minimale resultaten: Afname gewicht Afname buikomvang Verhoging kwaliteit van leven Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk18-65Educatie; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd