Interventieoverzicht Overgewicht

Overzicht Aanbevolen interventies voor Overgewicht

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
KrachtvoerUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten.Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14EducatieIII
RealFitHuis voor BewegingJongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar met een te hoge BMI (vanaf 21,9 tot en met 30, zie tabel 1), die meedoen aan RealFit, realiseren duurzaam een afname of stabilisatie van hun overgewicht.Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Thuis / gezin13-18EducatieIII
B-FitGelderse Sport FederatieHet tegengaan van overgewicht en motorische achterstand bij kinderen in de basisschoolleeftijd door het stimuleren en inbedden van een gezonde en actieve leefstijl. Hierbij is er binnen B-Fit aandacht voor de thema’s Beweeg je Fit, Eet je Fit, ...Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs2-12Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Regelgeving; SignalerenII
Cool 2B Fit 8-13 jaarStichting Cool 2B FitDe deelnemers in de leeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas hebben na de interventie een gezond(er) gewicht d.m.v. de subdoelen: 1. Een positieve gedragsverandering op het gebied van voeding dat voldoet aan de Schijf van 5 van het Voedi...Eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk8-13Educatie; OndersteuningII
LEFFStichting Gezonde JeugdIn de 10-weekse gecombineerde leefstijlinterventie is het hoofddoel een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen. Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- e...Instelling voor jeugd en gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk7-12Educatie; Omgeving; OndersteuningII
Lekker Fit! BasisonderwijsGemeente RotterdamHet doel van Lekker Fit! BO is het realiseren van een gezonder voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij basisschoolkinderen in groep 3 t/m 8. Drie jaar na de start Lekker Fit! BO: Heeft 80% van de kinderen een...Onderwijs: primair onderwijs6-12Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Regelgeving; SignalerenII
SuperFITMaastricht University1. Het bevorderen van gezonde voeding (groenten en fruit, tussendoortjes en drank) bij peuters bij de opvang en thuis door het creëren van een sociale, fysieke en beleidsomgeving die stimuleert tot gezond eten op de opvang en thuis. 2. Het verm...Openbare ruimte / playground; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk2-4Educatie; OmgevingII
X-Fittt GLIFormupgradeGewichtsreductie en blijvende gedragsverandering. Resultaten zijn o.a. afname van gewicht en middelomtrek en een verhoging van kwaliteit van leven. Dit wordt bereikt door kennis en bewustzijn van beweeg- en voedingsgedrag te vergroten, intensieve beg...Sportaccommodatie; Sportschool / fitness16-99EducatieII
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)GGD regio UtrechtHet hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H...Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk0-19Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
BeweegkriebelsHuis voor BewegingKinderen in Nederland van 0 tot 4 jaar binnen de kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen en opvang.   Intermediaire doelgroep Professionals in de kinderopvang, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voorscholen0-4Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Club Fit 4Sportservice provincie UtrechtAan het einde van de interventie hebben deelnemende kinderen een gezonde(re) leefstijl op het gebied van voeding, bewegen en een gezond slaappatroon. Gemiddeld is hun BMI gedaald met minimaal 5%. Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk4-12Educatie; OmgevingI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandHet doel van de interventie De Gezonde Schoolkantine is dat leerlingen en studenten in de leeftijd van 11 tot 20 jaar gezondere voedselkeuzes kunnen maken op v(s)o- en mbo-scholen in Nederland.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs11-20Educatie; Omgeving; RegelgevingI
De Reis van 5De Reis van 5Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen.Thuis / gezin4-10Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Een Gezonde StartStichting Voedingscentrum NederlandDoel van de scholing is dat pedagogisch medewerkers en gastouders leren hoe aandacht voor gezonde leefstijl te verweven in hun dagelijks werk, waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven, en zo kinderen in de opvang een gezonde omgeving bieden en ge...0-4EducatieI
Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshopStichting Voedingscentrum NederlandHet hoofddoel is om ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren om vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen en ...Wijk / faciliteiten in de wijk0-4Educatie; OmgevingI
EU-Schoolfruit- en groenteprogrammaSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitTussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht...Onderwijs: primair onderwijs; Speciaal onderwijs4-12Educatie; Omgeving; RegelgevingI
FitGaaf!FitGaafKinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn...Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Thuis / gezin2-12EducatieI
Fun & Health Summer ProgramThe BootClubHet hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl. Dit keerpunt wordt bereikt met behulp van bijdragen aan de volgende 5 pijlers: Stimulatie sociaal emot...Horeca / recreatie9-16Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Gewichtige Gezinnen JongerenAvant sanareHet doel van Gewichtige Gezinnen Jongeren is dat het BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseert of verlaagt, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid.Instelling voor jeugd en gezin; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-18Educatie; OndersteuningI
Lekker Fit! kleutersGemeente RotterdamHet programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.Onderwijs: primair onderwijs4-6Educatie; OndersteuningI
Lekker Fit! lespakketKenmerk EducatiefHet doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken. Onderwijs: primair onderwijs4-12Educatie; OmgevingI
nijntje BeweegdiplomaKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden.   Kinderen ontwikkelen zich van nature, zonder expliciete oefening gaan ook hun motorische vaardigheden in een paar maanden tijd vooruit. Dankzij...Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Sportaccommodatie; Sportorganisatie2-6OmgevingI
OverbruggingsplanVUMC, EMGO-instituut, afdeling Sociale GeneeskundeHet doel van het Overbruggingsplan is om na signalering van overgewicht, zoals beschreven in de Richtlijn Overgewicht voor de JGZ, een verdere gewichtstoename in vergelijking met de lengtetoename door groei te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door...Instelling voor jeugd en gezin0-18Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Simpel Fit!GGD Noord- en Oost-GelderlandHet beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie v...Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk0-12EducatieI
Skills4LifeRiskCarePreventieMet de interventie willen wij bereiken dat de jongeren en hun ouders, middels beweegtrainingen, voedingslessen en workshops de kennis en vaardigheden bijbrengen om een gezonde leefstijl aan te wenden, vast te houden en de sociaal-emotionele ontwikkel...Eerstelijns zorg; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportaccommodatie; Thuis / gezin12-19Educatie; OndersteuningI
WoWijsHealth-C bvHet doel is een duurzame daling van de BMI., door het ontwikkeling van een gezonde, actieve leefstijl en het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. Het volhouden van een gezonde actieve leefstijl leidt op ...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: primair onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk8-12EducatieI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd