Interventieoverzicht Overgewicht

Aanbevolen interventies
Aanbevolen en goed beschreven interventies

Overzicht Aanbevolen en goed beschreven interventies voor Overgewicht

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
KrachtvoerUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten.Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14EducatieIII
RealfitHuis voor BewegingHet doel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar middels de methode RealFit zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Thuis / gezin13-18EducatieIII
SLIMMERGGD Noord- en Oost-GelderlandHet hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draag bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen) en aan soc...Niet-eerstelijns zorg; Sportorganisatie40-70Educatie; Ondersteuning; SignalerenIII
SMARTsizeVU - afdeling GezondheidswetenschappenSMARTsize richt zich op het verbeteren van vaardigheden en mogelijkheden van mensen met overgewicht/obesitas om adequate porties en producten met een lage energiedichtheid te selecteren, bereiden en consumeren ten einde minimaal 5% gewichtsverlies in...Eerstelijns zorg; Werk; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningIII
B-FitGelderse Sport FederatieHet doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs2-12EducatieII
BeweegkuurHuis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-75Ondersteuning; SignalerenII
BeweegKuur GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)Huis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningII
CooL (Coaching op Leefstijl)Expertisecentrum LeefstijlinterventiesHet CooL-programma is een GLI uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel...Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk19-99Educatie; OndersteuningII
LEFFStichting Gezonde JeugdIn de 10-weekse gecombineerde leefstijlinterventie is het hoofddoel een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen. Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- e...Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: primair onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk7-12Educatie; Omgeving; OndersteuningII
Lekker Fit! BasisonderwijsGemeente RotterdamLekker Fit! BO programma is onderdeel van het preventie-actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! De programmadoelstelling van Rotterdam Lekker Fit! is het bevorderen van een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd door een actieve leefstijl en een gezo...Onderwijs: primair onderwijs6-12EducatieII
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)GGD regio UtrechtHet hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H...Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk0-19Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Be InterACTive - vrouwen, sport met ons meeStichting Be InteractiveHet doel van Be InterACTive is het verbeteren van de fitheid, de gezondheid de sociale positie van de deelneemsters.Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-75Educatie; Omgeving; OndersteuningI
BeweegkriebelsHuis voor BewegingHoofddoel einddoelgroep Kinderen van 0-4 jaar gaan meer bewegen doordat ze, binnen de opvang, gebruik maken van een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod.   Hoofddoel intermediaire doelgroep Professionals binnen de opvang bieden kin...0-4Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Club Fit 4Sportservice provincie UtrechtBij kinderen van 4 t/m 16 jaar met matig overgewicht een verandering in leefstijl op het gebied van voeding en bewegen teweegbrengen die er uiteindelijk toe moet leiden dat hun overgewicht niet verder toeneemt of zelfs afneemt.Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk4-12Educatie; OmgevingI
Cool 2B Fit 8-13 jaarStichting Cool 2B FitDoel Het doel van deze interventie is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas een gezond(er) gewicht krijgen.Eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk8-13Educatie; OndersteuningI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandLeerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs11-20Educatie; Omgeving; RegelgevingI
De Reis van 5De Reis van 5Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen.Thuis / gezin4-10Educatie; Omgeving; OndersteuningI
DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers)Kenmerk EducatiefHet doel van DOiT is het voorkomen van obesitas bij kinderen en jongeren op het VMBO, door blijvende positieve gedragsverandering met betrekking tot gezonde voeding en voldoende beweging.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-14Educatie; OmgevingI
Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshopStichting Voedingscentrum NederlandHet hoofddoel is om ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren om vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen en ...Wijk / faciliteiten in de wijk0-4Educatie; OmgevingI
EU-Schoolfruit- en groenteprogrammaSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitTussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht...Onderwijs: primair onderwijs4-15Educatie; Omgeving; RegelgevingI
FitGaaf!FitGaafStimuleren van bewustwording rond gezond eten en bewegen, en consolidatie danwel verbetering van eigen ervaren fitheid en emotioneel welbevinden van kinderen.Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Thuis / gezin2-12EducatieI
Fun & Health Summer ProgramThe BootClubHet hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl. Dit keerpunt wordt bereikt met behulp van bijdragen aan de volgende 5 pijlers: Stimulatie sociaal emot...Horeca / recreatie9-16Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Gewichtige Gezinnen JongerenAvant sanareHet doel van Gewichtige Gezinnen Jongeren is dat het BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseert of verlaagt, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Instelling voor jeugd en gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-18Educatie; OndersteuningI
Gezond kopen, gezond kokenGGD AmsterdamHet doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren” Tegengaan van overconsumptie: &...Thuiszorg; Wijk / faciliteiten in de wijk25-55Educatie; OmgevingI
Lekker Fit! kleutersGemeente RotterdamHet programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.Onderwijs: primair onderwijs4-6Educatie; OndersteuningI
Lekker Fit! lespakketKenmerk EducatiefHet doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken. Onderwijs: primair onderwijs4-12EducatieI
Nijntje BeweegdiplomaKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden. Met als uiteindelijke doelstelling meer bewegen en hogere sportdeelname op latere leeftijd.  Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Sportaccommodatie; Sportorganisatie2-6OmgevingI
OverbruggingsplanVUMC, EMGO-instituut, afdeling Sociale GeneeskundeHet doel van het Overbruggingsplan is om na signalering van overgewicht, zoals beschreven in de Richtlijn Overgewicht voor de JGZ, een verdere gewichtstoename in vergelijking met de lengtetoename door groei te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door...Instelling voor jeugd en gezin0-18Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Simpel Fit!GGD Noord- en Oost-GelderlandHet beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie v...Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk0-12EducatieI
TeenpowerABCesar oefentherapieHet doel is het reduceren of stabiliseren van BMI bij jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst met matig of zwaar overgewicht (obesitas) door het bevorderen van een gezond voedings- en beweegpatroon.Sportaccommodatie; Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk12-16Educatie; OndersteuningI
WIJS Wat Is Jouw StijlHealth bvHet einddoel van de interventie is een duurzame daling van de BMI bij kinderen met matig of ernstig overgewicht.Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: primair onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk9-12EducatieI
Balanz4KidzFysioCompany StationstraatJeugd met overgewicht en/of obesitas leert een gezonde leefstijl te creëren door het plezier in bewegen en plezier van goede eetgewoontes te ervaren en hen meer zelfvertrouwen te geven. Er wordt een koppeling gemaakt tussen Balanz4Kidz en lokale...Eerstelijns zorg; Sportaccommodatie; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling7-17Educatie; OndersteuningO
Een Gezonde StartStichting Voedingscentrum NederlandHet beoogde doel is: kinderen in de kinderopvang een gezonde en veilige omgeving bieden waar medewerkers zelf het gezonde voorbeeld geven. Hiervoor is het nodig de deskundigheid van professionals binnen een KDV, PSZ/voorschool en bso verhogen en te ...0-4EducatieO
Fitcoach LeefstijlplanEFAATe weinig actieven begeleiden naar een duurzaam actieve leefstijl op gebied van voeding, beweging en motivatie.Eerstelijns zorg; Sportaccommodatie; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling15-85Educatie; OndersteuningO
Gezond eten werkt beterEnerjoyHet hoofddoel is het structureel verbeteren van het eetgedrag van werknemers om fysieke klachten en vermoeidheid te verminderen, de gezondheid en veiligheid te verbeteren en de productiviteit en werkplezier te verhogen. Subdoelen zijn: meer kennis ov...Werk18-67Educatie; Omgeving; OndersteuningO
Ik eet het beterAlbert HeijnHet overdragen van kennis en het inspireren tot zowel een korte als een lange termijn gezond en evenwichtig voedingspatroon bij basisschoolkinderen, van groep 5 tot en met 8.Onderwijs: primair onderwijs8-12EducatieO
IVN BiowalkingIVN Instituut voor NatuureducatieDoel IVN Biowalking Mensen met chronische gezondheidsklachten laten ervaren wat het effect van bewegen in de natuur op hun welzijn en gezondheid heeft, waardoor mensen vaker en meer gaan bewegen in de natuur. Bewegen wordt een onderdeel van zelfmana...Eerstelijns zorg18-99Omgeving; OndersteuningO
NL Actief LeefstijlprogrammaFit!vakNa het volgen van de interventie heeft de deelnemer een gezonde(re) leefstijl gerealiseerd en zet hij of zij deze voort, zelfstandig of onder begeleiding.Eerstelijns zorg; Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk18-75Educatie; OmgevingO
Praten over gewicht - informatiemap voor JGZ-professionalsStichting Voedingscentrum NederlandOuders van peuters en kleuters met (dreigend) overgewicht hebben na bezoek aan het consultatiebureau/CJG, waarbij gebruik is gemaakt van de map ‘Praten over gewicht’, meer inzicht in het (dreigende) overgewicht van hun kind en hebben hand...Instelling voor jeugd en gezin0-6Educatie; OndersteuningO
Scoren met GezondheidStichting FC TwenteHoofddoel van de interventie SMG is het bevorderen van positieve ontwikkelingen op het vlak van gezondheid en participatie. Meer specifiek: om de kans op deelname aan de samenleving te vergroten heeft de deelnemer aan het eind van het traject een pos...Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Werk; Wijk / faciliteiten in de wijk18-50Educatie; OmgevingO
Skills4LifeRiskCarePreventieDoel Skills4Life interventie Het hoofddoel van de interventie Skills4Life is: Het bewerkstelligen van een gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 19...Eerstelijns zorg; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportaccommodatie; Thuis / gezin12-19Educatie; OndersteuningO
StapjefitterWelzijn WoerdenHet doel van de interventie is het vergroten van de kans op re-integratie bij uitkeringsgerechtigden door een toename van de gezonde leefstijl en competenties voor (vrijwilligers)werk. Om het doel te bereiken kun je vele factoren aanpakken, deze inte...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-67OndersteuningO
Weet Wat Je EetStichting Voedingscentrum NederlandVerbetering van de kennis van leerlingen van 12 tot 15 jaar met betrekking tot gezond, veilig en bewust eten. Daarnaast krijgen leerlingen inzicht in het eigen voedingsgedrag en kunnen ze aangeven in hoeverre dat veilig en gezond is.Onderwijs: voortgezet onderwijs12-16EducatieO

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven