Interventieoverzicht Overgewicht

Overzicht Aanbevolen interventies voor Overgewicht

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
KrachtvoerUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet overkoepelende doel is het bevorderen van gezonde voedingskeuzes. De specifieke gedragsdoelen zijn dat leerlingen: - meer gaan voldoen aan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid van 2 gevarieerde porties fruit per dag - vaker gaan kiezen voor sna...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14EducatieIII
RealFitHuis voor BewegingJongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar met een te hoge BMI (vanaf 21,9 tot en met 30, zie tabel 1), die meedoen aan RealFit, realiseren duurzaam een afname of stabilisatie van hun overgewicht.Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Thuis / gezin13-18EducatieIII
SLIMMERGGD Noord- en Oost-GelderlandHet hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen) en aan so...Eerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorg; Sportorganisatie18-75Educatie; Ondersteuning; SignalerenIII
SMARTsizeVU - afdeling GezondheidswetenschappenSMARTsize richt zich op het verbeteren van vaardigheden en mogelijkheden van mensen met overgewicht/obesitas om adequate porties en producten met een lage energiedichtheid te selecteren, bereiden en consumeren ten einde minimaal 5% gewichtsverlies in...Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningIII
B-FitGelderse Sport FederatieHet tegengaan van overgewicht en motorische achterstand bij kinderen in de basisschoolleeftijd door het stimuleren en inbedden van een gezonde en actieve leefstijl. Hierbij is er binnen B-Fit aandacht voor de thema’s Beweeg je Fit, Eet je Fit, ...Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs2-12Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Regelgeving; SignalerenII
BeweegkuurHuis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-75Ondersteuning; SignalerenII
BeweegKuur GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)Huis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningII
CooL (Coaching op Leefstijl)Expertisecentrum LeefstijlinterventiesHet CooL-programma is een GLI uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel...Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk19-99Educatie; OndersteuningII
Cool 2B Fit 8-13 jaarStichting Cool 2B FitDe deelnemers in de leeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas hebben na de interventie een gezond(er) gewicht d.m.v. de subdoelen: 1. Een positieve gedragsverandering op het gebied van voeding dat voldoet aan de Schijf van 5 van het Voedi...Eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk8-13Educatie; OndersteuningII
Keer Diabetes2 OmStichting Voeding LeeftHet hoofddoel van de leefstijlbehandeling KDO is het omkeren dan wel het in remissie brengen van DM2 in combinatie met een verbetering in kwaliteit van leven bij de deelnemers, door middel van duurzame gedragsverandering. ‘Omkeren’ houdt ...Eerstelijns zorg; Niet-eerstelijns zorg18-80Educatie; OndersteuningII
LEFFStichting Gezonde JeugdIn de 10-weekse gecombineerde leefstijlinterventie is het hoofddoel een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen. Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- e...Instelling voor jeugd en gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk7-12Educatie; Omgeving; OndersteuningII
Lekker Fit! BasisonderwijsGemeente RotterdamHet doel van Lekker Fit! BO is het realiseren van een gezonder voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij basisschoolkinderen in groep 3 t/m 8. Drie jaar na de start Lekker Fit! BO: Heeft 80% van de kinderen een...Onderwijs: primair onderwijs6-12Educatie; Omgeving; Ondersteuning; Regelgeving; SignalerenII
Samen Sportief in BewegingGezonde Leefstijl CompanyHet doel is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon. Dit wordt bereikt door een vergroting van hun bewustzijn ten aanzien van hun beweeg- en eetpatroo...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-80Educatie; OndersteuningII
SuperFITStichting Ecsplore1. Het bevorderen van gezonde voeding (groenten en fruit, tussendoortjes en drank) bij peuters bij de opvang en thuis door het creëren van een sociale, fysieke en beleidsomgeving die stimuleert tot gezond eten op de opvang en thuis. 2. Het verm...Openbare ruimte / playground; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk2-4Educatie; OmgevingII
X-Fittt GLIFormupgradeGewichtsreductie en blijvende gedragsverandering. Resultaten zijn o.a. afname van gewicht en middelomtrek en een verhoging van kwaliteit van leven. Dit wordt bereikt door kennis en bewustzijn van beweeg- en voedingsgedrag te vergroten, intensieve beg...Sportaccommodatie; Sportschool / fitness16-99EducatieII
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)GGD regio UtrechtHet hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H...Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk0-19Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
BeweegkriebelsHuis voor BewegingKinderen in Nederland van 0 tot 4 jaar binnen de kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen en opvang.   Intermediaire doelgroep Professionals in de kinderopvang, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voorscholen0-4Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Club Fit 4Sportservice provincie UtrechtAan het einde van de interventie hebben deelnemende kinderen een gezonde(re) leefstijl op het gebied van voeding, bewegen en een gezond slaappatroon. Gemiddeld is hun BMI gedaald met minimaal 5%. Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk4-12Educatie; OmgevingI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandHet doel van de interventie De Gezonde Schoolkantine is dat leerlingen en studenten in de leeftijd van 11 tot 20 jaar gezondere voedselkeuzes kunnen maken op v(s)o- en mbo-scholen in Nederland.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs11-20Educatie; Omgeving; RegelgevingI
De Reis van 5De Reis van 5Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen.Thuis / gezin4-10Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Een Gezonde StartStichting Voedingscentrum NederlandPedagogisch medewerkers en gastouders leren hoe aandacht voor gezonde leefstijl te verweven in hun dagelijks werk, waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven, en zo kinderen in de opvang een gezonde omgeving bieden en gezonde leefstijl stimuleren.0-4EducatieI
EU-Schoolfruit- en groenteprogrammaSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitTussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht...Onderwijs: primair onderwijs4-12Educatie; Omgeving; RegelgevingI
FitGaaf!FitGaafKinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn...Onderwijs: primair onderwijs; Thuis / gezin2-12EducatieI
Fun & Health Summer ProgramThe BootClubHet hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl. Dit keerpunt wordt bereikt met behulp van bijdragen aan de volgende 5 pijlers: Stimulatie sociaal emot...Horeca / recreatie9-16Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Gewichtige Gezinnen JongerenAvant sanareHet doel van Gewichtige Gezinnen Jongeren is dat het BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseert of verlaagt, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid.Instelling voor jeugd en gezin; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-18Educatie; OndersteuningI
Gezond kopen, gezond kokenGGD AmsterdamHet doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren” Tegengaan van overconsumptie: &...Thuiszorg; Wijk / faciliteiten in de wijk25-55Educatie; OmgevingI
Goedkoop gezonde voedingGGD Zuid-LimburgDeelnemers aan de cursus maken een paar voor hen haalbare en relevante gedragsstapjes richting een gedragspatroon waarbij ze minder of hetzelfde geld uitgeven aan voeding. Tegelijkertijd consumeren ze meer groenten en fruit en/of minder producten met...Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningI
Lekker Fit! kleutersGemeente RotterdamHet programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.Onderwijs: primair onderwijs4-6Educatie; OndersteuningI
Lekker Fit! lespakketKenmerk EducatiefHet doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken. Onderwijs: primair onderwijs4-12Educatie; OmgevingI
Lekker in je LijfGGD Hollands Midden Deelnemers gaan tijdens en na afloop van Lekker in je Lijf structureel meer bewegen en verbeteren hun gezondheid.  18-99EducatieI
nijntje BeweegdiplomaKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden.   Kinderen ontwikkelen zich van nature, zonder expliciete oefening gaan ook hun motorische vaardigheden in een paar maanden tijd vooruit. Dankzij...Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Sportaccommodatie; Sportorganisatie2-6OmgevingI
OverbruggingsplanVUMC, EMGO-instituut, afdeling Sociale GeneeskundeHet doel van het Overbruggingsplan is om na signalering van overgewicht, zoals beschreven in de Richtlijn Overgewicht voor de JGZ, een verdere gewichtstoename in vergelijking met de lengtetoename door groei te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door...Instelling voor jeugd en gezin0-18Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Samen Gezond Eten en BewegenGezonde Leefstijl CompanyDeelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden doo...Sportorganisatie; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Samen Happie! Het stimuleren van gezonde gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken bij ouders van jonge kinderenRadboud University, Behavioural Science InstituteHet hoofddoel van Samen Happie! is om ouders te stimuleren vaker opvoedstrategieën op het gebied van eten, drinken, slapen en bewegen/schermtijd toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen om zodoende een gezonder gewic...Wijk / faciliteiten in de wijk2-4EducatieI
Simpel Fit!GGD Noord- en Oost-GelderlandHet beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie v...Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk0-12EducatieI
Skills4LifeRiskCarePreventieMet de interventie willen wij bereiken dat de jongeren en hun ouders, middels beweegtrainingen, voedingslessen en workshops de kennis en vaardigheden bijbrengen om een gezonde leefstijl aan te wenden, vast te houden en de sociaal-emotionele ontwikkel...Eerstelijns zorg; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportaccommodatie; Thuis / gezin12-19Educatie; OndersteuningI
StapjefitterWelzijn WoerdenNa afloop van het 18 weken durende programma zijn de deelnemers van Stapjefitter minimaal 1 trede gestegen op de participatieladder. De subdoelen zijn het verbeteren van de competenties voor vrijwilligerswerk (zoals het aanbrengen van een dagstructu...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-67OndersteuningI
Voel je goed!Stichting Lezen & SchrijvenHet doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot...Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningI
WoWijsHealth-C bvHet doel is een duurzame daling van de BMI., door het ontwikkeling van een gezonde, actieve leefstijl en het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. Het volhouden van een gezonde actieve leefstijl leidt op ...Instelling voor jeugd en gezin; Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Sportaccommodatie; Wijk / faciliteiten in de wijk8-12EducatieI
X-Fittt 2.0Formupgrade en Sportbedrijf ArnhemDoel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Minimale resultaten: Afname gewicht Afname buikomvang Verhoging kwaliteit van leven Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk18-65Educatie; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd