Interventieoverzicht Overgewicht

Overzicht Aanbevolen interventies voor Overgewicht

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
KrachtvoerUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten.Onderwijs: voortgezet onderwijs12-14EducatieIII
RealfitHuis voor BewegingHet doel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar middels de methode RealFit zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen.Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Thuis / gezin13-18EducatieIII
SLIMMERGGD Noord- en Oost-GelderlandHet hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draag bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen) en aan soc...Niet-eerstelijns zorg; Sportorganisatie40-70Educatie; Ondersteuning; SignalerenIII
SMARTsizeVU - afdeling GezondheidswetenschappenSMARTsize richt zich op het verbeteren van vaardigheden en mogelijkheden van mensen met overgewicht/obesitas om adequate porties en producten met een lage energiedichtheid te selecteren, bereiden en consumeren ten einde minimaal 5% gewichtsverlies in...Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningIII
B-FitGelderse Sport FederatieHet doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs2-12EducatieII
BeweegkuurHuis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-75Ondersteuning; SignalerenII
BeweegKuur GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)Huis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningII
CooL (Coaching op Leefstijl)Expertisecentrum LeefstijlinterventiesHet CooL-programma is een GLI uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel...Eerstelijns zorg; Wijk / faciliteiten in de wijk19-99Educatie; OndersteuningII
Cool 2B Fit 8-13 jaarStichting Cool 2B FitDe deelnemers in de leeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas hebben na de interventie een gezond(er) gewicht d.m.v. de subdoelen: 1. Een positieve gedragsverandering op het gebied van voeding dat voldoet aan de Schijf van 5 van het Voedi...Eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk8-13Educatie; OndersteuningII
LEFFStichting Gezonde JeugdIn de 10-weekse gecombineerde leefstijlinterventie is het hoofddoel een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen. Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- e...Instelling voor jeugd en gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk7-12Educatie; Omgeving; OndersteuningII
Lekker Fit! BasisonderwijsGemeente RotterdamLekker Fit! BO programma is onderdeel van het preventie-actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! De programmadoelstelling van Rotterdam Lekker Fit! is het bevorderen van een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd door een actieve leefstijl en een gezo...Onderwijs: primair onderwijs6-12EducatieII
Samen Sportief in BewegingGezonde Leefstijl CompanyHet doel is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon. Dit wordt bereikt door een vergroting van hun bewustzijn ten aanzien van hun beweeg- en eetpatroon...Eerstelijns zorg; Sportorganisatie; Sportschool / fitness; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-80Educatie; OndersteuningII
B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)GGD regio UtrechtHet hoofddoel voor deze projectperiode (2018-2021) is het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak, om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. H...Niet-eerstelijns zorg; Onderwijs: primair onderwijs; Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk0-19Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Be InterACTive - vrouwen, sport met ons meeStichting Be InteractiveHet doel van Be InterACTive is het verbeteren van de fitheid, de gezondheid de sociale positie van de deelneemsters.Sportorganisatie; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-75Educatie; Omgeving; OndersteuningI
BeweegkriebelsHuis voor BewegingHoofddoel einddoelgroep Kinderen van 0-4 jaar gaan meer bewegen doordat ze, binnen de opvang, gebruik maken van een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod.   Hoofddoel intermediaire doelgroep Professionals binnen de opvang bieden kin...0-4Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Club Fit 4Sportservice provincie UtrechtBij kinderen van 4 t/m 16 jaar met matig overgewicht een verandering in leefstijl op het gebied van voeding en bewegen teweegbrengen die er uiteindelijk toe moet leiden dat hun overgewicht niet verder toeneemt of zelfs afneemt.Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk4-12Educatie; OmgevingI
De Gezonde SchoolkantineStichting Voedingscentrum NederlandLeerlingen/studenten van scholen die hebben deelgenomen aan het programma De Gezonde Schoolkantine kopen gezondere producten in de schoolkantine. De definitie van gezond is bepaald in de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs11-20Educatie; Omgeving; RegelgevingI
De Reis van 5De Reis van 5Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen.Thuis / gezin4-10Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Een Gezonde StartStichting Voedingscentrum NederlandDoel van de scholing is dat pedagogisch medewerkers en gastouders leren hoe aandacht voor gezonde leefstijl te verweven in hun dagelijks werk, waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld geven, en zo kinderen in de opvang een gezonde omgeving bieden en ge...0-4EducatieI
Eetplezier en Beweegkriebels ouderworkshopStichting Voedingscentrum NederlandHet hoofddoel is om ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren om vaker opvoedstrategieën (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen en ...Wijk / faciliteiten in de wijk0-4Educatie; OmgevingI
EU-Schoolfruit- en groenteprogrammaSteunpunt Smaaklessen & EU-SchoolfruitTussen 2017 en 2022 moet de consumptie van fruit en groente door kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn verhoogd, zowel thuis als op school, en moet de kennis van gezonde eetgewoonten bij die kinderen zijn toegenomen en vaker in praktijk zijn gebracht...Onderwijs: primair onderwijs; Speciaal onderwijs4-12Educatie; Omgeving; RegelgevingI
FitGaaf!FitGaafKinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn...Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Thuis / gezin2-12EducatieI
Fun & Health Summer ProgramThe BootClubHet hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl. Dit keerpunt wordt bereikt met behulp van bijdragen aan de volgende 5 pijlers: Stimulatie sociaal emot...Horeca / recreatie9-16Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Gewichtige Gezinnen JongerenAvant sanareHet doel van Gewichtige Gezinnen Jongeren is dat het BMI van de deelnemers gedurende de interventie stabiliseert of verlaagt, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht op de gezondheid.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportaccommodatie; Sportorganisatie; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-18Educatie; OndersteuningI
Gezond kopen, gezond kokenGGD AmsterdamHet doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren” Tegengaan van overconsumptie: &...Thuiszorg; Wijk / faciliteiten in de wijk25-55Educatie; OmgevingI
Lekker Fit! kleutersGemeente RotterdamHet programmadoel van Lekker Fit! is het stabiliseren van overgewicht en het verminderen van bewegingsarmoede bij kleuters. Het interventiedoel is gezonder eten en meer en kwalitatief beter bewegen van kleuters op school.Onderwijs: primair onderwijs4-6Educatie; OndersteuningI
Lekker Fit! lespakketKenmerk EducatiefHet doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken. Onderwijs: primair onderwijs4-12Educatie; OmgevingI
Lekker in je LijfGGD Hollands Midden Deelnemers gaan tijdens en na afloop van Lekker in je Lijf structureel meer bewegen en verbeteren hun gezondheid.  18-99EducatieI
nijntje BeweegdiplomaKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden. Met als uiteindelijke doelstelling meer bewegen en hogere sportdeelname op latere leeftijd.  Kinderopvang / VVE / BSO; Onderwijs: primair onderwijs; Sportaccommodatie; Sportorganisatie2-6OmgevingI
OverbruggingsplanVUMC, EMGO-instituut, afdeling Sociale GeneeskundeHet doel van het Overbruggingsplan is om na signalering van overgewicht, zoals beschreven in de Richtlijn Overgewicht voor de JGZ, een verdere gewichtstoename in vergelijking met de lengtetoename door groei te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door...Instelling voor jeugd en gezin0-18Educatie; Omgeving; Ondersteuning; SignalerenI
Samen Gezond Eten en BewegenGezonde Leefstijl CompanyDeelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden doo...Sportorganisatie; Thuiszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; Omgeving; OndersteuningI
Simpel Fit!GGD Noord- en Oost-GelderlandHet beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie v...Thuis / gezin; Wijk / faciliteiten in de wijk0-12EducatieI
Skills4LifeRiskCarePreventieMet de interventie willen wij bereiken dat de jongeren en hun ouders, middels beweegtrainingen, voedingslessen en workshops de kennis en vaardigheden bijbrengen om een gezonde leefstijl aan te wenden, vast te houden en de sociaal-emotionele ontwikkel...Eerstelijns zorg; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Sportaccommodatie; Thuis / gezin12-19Educatie; OndersteuningI
Voel je goed!Stichting Lezen & SchrijvenHet doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot...Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-99Educatie; OndersteuningI
WIJS: Wat Is Jouw StijlLeefstijlcentrum WorkOutWijsHet einddoel van de interventie is een duurzame daling van de BMI bij kinderen met matig of ernstig overgewicht.Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: primair onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijk9-12EducatieI
X-Fittt 2.0Formupgrade en Sportbedrijf ArnhemDoel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Minimale resultaten: Afname gewicht Afname buikomvang Verhoging kwaliteit van leven Sportschool / fitness; Wijk / faciliteiten in de wijk18-65Educatie; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd