Interventieoverzicht Drugs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Drugs

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingPijlerThemaBeoordeling
Jellinek Online ZelfhulpArkin, afdeling JellinekHet doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen van, of stoppen met, het gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.Thuis / gezin; WerkOndersteuningAlcohol; DrugsIII
Moti-4MondriaanHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.Instelling voor jeugd en gezin; Thuis / gezinEducatie; Ondersteuning; SignalerenAlcohol; DrugsIII
Wiet-CheckTrimbos-instituutDe motivatie om te minderen of stoppen met cannabisgebruik onder jongeren die fors blowen, te vergroten, door middel van het vergroten van de bewustwording van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere. M...GGZ / verslavingszorg; Onderwijs: hbo / wo; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijkEducatie; SignalerenDrugsII
Open en AlertTrimbos-instituutHet doel van Open & Alert is een open en alerte houding te realiseren bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de jongeren en jongvolwassenen die dit gebruiken.Het uiteindelijke doel van Open & Alert is problematisch ...Gevangeniswezen > Justitieel kader; Instelling voor jeugd en gezin; WelzijnsinstellingEducatie; OmgevingAlcohol; DrugsI
Preventief adviesgesprek over psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruikArkin, GGZHet Preventief Adviesgesprek beoogt volwassenen en jeugd die (hulp)vragen hebben over psychische klachten en/of verslavingsproblemen te informeren en te adviseren over problemen en mogelijke oplossingen. Het doel van het Preventief Adviesgesprek is d...GGZ / verslavingszorgOndersteuningAlcohol; DrugsI
ROC-AanvalsplanYouzHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Onderwijs: mboEducatie; SignalerenAlcohol; DrugsI
Take it personal!PlurynHet hoofddoel van Take it personal! is het verminderen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; WelzijnsinstellingEducatie; OndersteuningAlcohol; DrugsI
UnityArkin, afdeling JellinekHet hoofddoel van Unity is dat bezoekers van dance evenementen, die (de intentie hebben om) alcohol en/of andere drugs (te) gebruiken, risico-reducerende maatregelen toepassen om de risico’s die met dit gebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te b...Horeca / recreatieEducatie; SignalerenAlcohol; DrugsI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd