Interventieoverzicht Drugs

Overzicht Aanbevolen interventies voor Drugs

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingPijlerThemaBeoordeling
Moti-4MondriaanHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.Instelling voor jeugd en gezin; Thuis / gezinEducatie; Ondersteuning; SignalerenAlcohol; DrugsIII
Wiet-CheckTrimbos-instituutDe motivatie om te minderen of stoppen met cannabisgebruik onder jongeren die fors blowen, te vergroten, door middel van het vergroten van de bewustwording van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere. M...GGZ / verslavingszorg; Onderwijs: hbo / wo; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Wijk / faciliteiten in de wijkEducatie; SignalerenDrugsII
Helder op School: Be wise, think twiceTrimbos-instituutBWTT heeft als doel de leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik en daarmee hun houding ten opzichte van middelengebruik op een gunstige manier te beïnvloeden.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijsEducatie; SignalerenAlcohol; DrugsI
Helder op School: Samen FrisTrimbos-instituutHelder op School: Samen Fris heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik om hun houding en de ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik te beïnvloeden. Voor ouders is het doel hen te stimuleren...Onderwijs: voortgezet onderwijsEducatieAlcohol; Drugs; RokenI
Open en AlertTrimbos-instituutHet doel van Open & Alert is een open en alerte houding te realiseren bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de jongeren en jongvolwassenen die dit gebruiken.Het uiteindelijke doel van Open & Alert is problematisch ...Gevangeniswezen > Justitieel kader; Instelling voor jeugd en gezin; WelzijnsinstellingEducatie; OmgevingAlcohol; DrugsI
ROC-AanvalsplanYouzHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Onderwijs: mboEducatie; SignalerenAlcohol; DrugsI
Samen SlagenYouzHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijsEducatie; Ondersteuning; RegelgevingAlcohol; DrugsI
Take it personal!PlurynHet hoofddoel van Take it personal! is het verminderen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; WelzijnsinstellingEducatie; OndersteuningAlcohol; DrugsI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd