Interventieoverzicht Mentale gezondheid

Aanbevolen interventies
Aanbevolen en goed beschreven interventies

Overzicht Aanbevolen en goed beschreven interventies voor Mentale gezondheid

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
Kleur je levenNewHealth CollectiveHet hoofddoel van Kleurjeleven.nl is depressieve klachten te verhelpen of verminderen en daarmee een toename van klachten dan wel een depressieve stoornis te voorkomen.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuis / gezin18-99OndersteuningIV
Voluit LevenVoluit levenHet doel van ‘Voluit leven’ is het verminderen van depressieve klachten door het vergroten van psychologische flexibiliteit.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuis / gezin18-70Educatie; OndersteuningIV
VRIENDENErasmus MC-Sophia KinderziekenhuisVRIENDEN richt zich op het voorkomen en behandelen van angstige en depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren.Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: primair onderwijs; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin4-16Educatie; OndersteuningIV
In de put, uit de put bij volwassenen: zelf depressiviteit overwinnenTrimbos-instituutIn de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt.GGZ / verslavingszorg18-55OndersteuningIII
Online klachtgerichte mini-interventies Beter slapen, Minder stress, Minder piekeren: Snelbeterinjevel.nlTrimbos-instituutHet doel van de online KMI’s is het verminderen van depressieve klachten en het voorkomen van een depressieve stoornis door het verminderen van slaapproblemen, stress en piekeren. Slaap-, stress- en piekerklachten hangen aantoonbaar samen en zi...18-99Educatie; OndersteuningIII
Op verhaal komenUniversiteit TwenteDe interventie heeft als doel om depressieklachten te verminderen en welbevinden te bevorderen.GGZ / verslavingszorg40-99OndersteuningIII
Preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij werknemers met een hoog risicoUniversiteit Maastricht, vakgroep EpidemiologieHet doel van de preventieve interventie is tweeledig: ten eerste het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en ten tweede het reduceren van depressieve klachten.GGZ / verslavingszorg; Werk18-67Educatie; OndersteuningIII
Grip op je dip onlineStichting GripopjedipHet hoofddoel van Gripopjedip is depressieve klachten bij jongeren te verhelpen of verminderen en daarmee depressie te voorkomen.Thuis / gezin16-25Educatie; OndersteuningII
Omgaan met borderline: psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenenTrimbos-instituutVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.GGZ / verslavingszorg18-99OndersteuningII
Omgaan met mensen met een depressie: psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenenTrimbos-instituutVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.GGZ / verslavingszorg18-99OndersteuningII
Ouder-baby interventieImpluzHet doel is het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen depressieve moeders en hun baby en het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie. Met als uiteindelijk doel het voorkomen dat het kind op latere leeftijd zelf psychosociale pr...Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuis / gezin0-1Educatie; OndersteuningII
Psychische problemen in de familieTrimbos-instituutPIF heeft als doel: voorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg18-99OndersteuningII
Psychische problemen in de familie (PIF): schizofrenieTrimbos-instituutVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.GGZ / verslavingszorg18-99OndersteuningII
HappylesTrimbos-instituutVersterking van de mentale fitheid bij alle leerlingen uit de doelgroep. Vermindering van somberheids- of depressieve klachten bij de subdoelgroep. Vroegtijdig signaleren van somberheidsklachten en/of depressie en voorkomen van het ontstaan of vererg...Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs12-25Educatie; OndersteuningI
Klachtgerichte aanpak depressiepreventieTrimbos-instituutHet doel van de KMI’s is het verminderen of verhelpen van drie soorten aan depressie gerelateerde klachten: slaapproblemen, stress- en piekerklachten en daarmee een depressie te voorkomen.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Welzijnsinstelling18-99Educatie; OndersteuningI
KopOpOuders OnlineTrimbos-instituutDe doelstelling van KopOpOuders is dat aan het einde van de cursussen het psychosociaal welbevinden van KOPP/KOV-kinderen is verbeterd door vergroting van de opvoedcompetentie van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.GGZ / verslavingszorg; Thuis / gezin1-18OndersteuningI
Liever Bewegen dan MoeIndigo RijnmondHet doel is om het risico op depressie te verminderen door een aanzet te geven tot een structureel meer gezonde leefstijl, in het bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging komen. GGZ / verslavingszorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk18-64Educatie; OndersteuningI
Pak aanUniversiteit Gent Vakgroep Ontwikkelings- en PersoHet hoofddoel van Pak aan is het verminderen van depressieve klachten. Subdoelen zijn:1. Gevoelens herkennen, benoemen en differentiëren 2. Oefenen met de relatie gedachten- gevoelens, gevoelens-gedachten 3. Een relatie leren leggen tussen gevoe...GGZ / verslavingszorg; Niet-eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling9-13Educatie; OndersteuningI
PratenOnlineKenter JeugdhulpPratenOnline streeft ernaar om in een vroeg stadium angst- en depressieve klachten van jongeren te laten afnemen zodat erger wordt voorkomen en de kans op herstel groter is. Subdoelen zijn gericht op het voeren van eigen regie op het herstelproces en...Thuis / gezin12-23OndersteuningI
Preventief adviesgesprek over psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruikArkin, GGZHet Preventief Adviesgesprek beoogt volwassenen en jeugd die (hulp)vragen hebben over psychische klachten en/of verslavingsproblemen te informeren en te adviseren over problemen en mogelijke oplossingen. Het doel van het Preventief Adviesgesprek is d...GGZ / verslavingszorg18-99OndersteuningI
Somberheid: wat kun je er zelf aan doen?Arkin, GGZHet doel is het verminderen van somberheidsklachten bij mensen met een niet-westerse achtergrond, waardoor het risico op een depressie afneemt. Dit wordt bereikt door toegenomen gezondheidsvaardigheden, toegenomen kennis over - en ervaringen met plez...Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk21-99Educatie; OndersteuningI
Leren signalerenGGZ Noord-Holland NoordDe training ‘Leren signaleren’ heeft tot doel intermediairs te trainen in het vroegtijdig signaleren van psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar), omdat dit risicofactoren voor suïcide zijn. GGZ / verslavingszorg; Horeca / recreatie; Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-23Educatie; SignalerenO
Test je LeefstijlStichting TestjeleefstijlNa uitvoering van TestJeLeefstijl heeft de mbo-student een groter inzicht in de eigen leefstijl, is zich bewust van zijn leefstijl en weet wat een gezonde leefstijl is. De schoolleiding heeft inzicht en advies over de leefstijl van haar studentenOnderwijs: hbo / wo; Onderwijs: mbo15-24Educatie; SignalerenO
Welzijn op receptLandelijk kennisnetwerk Welzijn op ReceptHet doel is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Zij hebben hun mentale gezondheid en veerkracht zelf actief verhoogd. Doel voor de eerstelijnszorgverleners is dat ze mensen uit de primaire doelgroep met &l...Eerstelijns zorg; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk9-99OndersteuningO

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven