Interventieoverzicht Alcohol

Overzicht Aanbevolen interventies voor Alcohol

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
Moti-4MondriaanHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.Instelling voor jeugd en gezin; Thuis / gezin12-24Educatie; Ondersteuning; SignalerenIII
Adviesgesprek Alcohol JongerenVerslavingszorg Noord-Nederland (VNN)Jongeren Jongeren van 12 t/m 23 jaar kunnen de risico’s van (eigen) alcoholgebruik benoemen en zijn gemotiveerd om hun alcoholgebruik te stoppen of te minderen na het gesprek. Ouder(s)/opvoeder(s) Ouders kunnen risico’s van alc...GGZ / verslavingszorg12-23Educatie; OndersteuningI
Alcohol AlertUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet doel van Alcohol Alert is dat 15- en 16-jarige adolescenten niet gaan binge-drinken, en dat 15- en 16-jarige adolescenten die al binge-drinken hiermee stoppen.Onderwijs: voortgezet onderwijs15-16Educatie; OndersteuningI
Helder op School: Be wise, think twiceTrimbos-instituutBWTT heeft als doel de leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik en daarmee hun houding ten opzichte van middelengebruik op een gunstige manier te beïnvloeden.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs11-14Educatie; SignalerenI
Helder op School: Samen FrisTrimbos-instituutHelder op School: Samen Fris heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik om hun houding en de ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik te beïnvloeden. Voor ouders is het doel hen te stimuleren...Onderwijs: voortgezet onderwijs13-15EducatieI
Open en AlertTrimbos-instituutHet doel van Open & Alert is een open en alerte houding te realiseren bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de jongeren en jongvolwassenen die dit gebruiken.Het uiteindelijke doel van Open & Alert is problematisch ...Gevangeniswezen > Justitieel kader; Instelling voor jeugd en gezin; Welzijnsinstelling12-25Educatie; OmgevingI
ROC-AanvalsplanYouzHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Onderwijs: mbo16-23Educatie; SignalerenI
Samen SlagenYouzHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-18Educatie; Ondersteuning; RegelgevingI
Take it personal!PlurynHet hoofddoel van Take it personal! is het verminderen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; Welzijnsinstelling14-30Educatie; OndersteuningI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd