Interventieoverzicht Alcohol

Aanbevolen interventies
Aanbevolen en goed beschreven interventies

Overzicht Aanbevolen en goed beschreven interventies voor Alcohol

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelSettingLeeftijdPijlerBeoordeling
Jellinek Online ZelfhulpArkin, afdeling JellinekHet doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen van, of stoppen met, het gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.Thuis / gezin; Werk18-99OndersteuningIII
Minder drinkenTrimbos-instituutHet doel van MinderDrinken is om op een laagdrempelige wijze te ondersteunen bij het zelfstandig minderen of stoppen van het alcoholgebruik. Thuis / gezin; Werk18-99Educatie; Ondersteuning; SignalerenIII
Moti-4MondriaanHet terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.  Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: hbo / wo; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Thuis / gezin12-24Educatie; Ondersteuning; SignalerenIII
Adviesgesprek Alcohol JongerenVerslavingszorg Noord-Nederland (VNN)Op lange termijn: Voorkomen en verminderen van alcoholproblematiek bij jongeren van 12 tot en met 23 waarbij een vermoeden is van risicovol alcoholgebruik. We spreken van risicovol alcoholgebruik als een jongere te veel en te vaak drinkt (binged...GGZ / verslavingszorg12-23Educatie; OndersteuningI
Alcohol AlertUniversiteit Maastricht Vakgroep GezondheidsvlHet doel van Alcohol Alert is dat 15- en 16-jarige adolescenten niet gaan binge-drinken, en dat 15- en 16-jarige adolescenten die al binge-drinken hiermee stoppen.Onderwijs: voortgezet onderwijs15-16Educatie; OndersteuningI
Make up your MindJeugdhulp FrieslandJongeren tussen de 12-18 jaar in de jeugdzorg die zich in fase 1, 2 of 3 van middelengebruik bevinden, zijn na deelname aan Make up your Mind gestopt met het gebruik van genotmiddelen of gebruiken deze middelen op verantwoorde wijze.   Sub...GGZ / verslavingszorg; Gevangeniswezen > Justitieel kader; Instelling voor jeugd en gezin12-18Educatie; OndersteuningI
Moti-55MondriaanHet verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers die participeren in het traject Moti-55.Eerstelijns zorg; GGZ / verslavingszorg; Thuis / gezin; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk; Woonzorginstelling55-85Educatie; OndersteuningI
Open en AlertTrimbos-instituutHet doel van Open & Alert is een open en alerte houding te realiseren bij professionals in risicosettings tegenover alcohol en drugs en de jongeren en jongvolwassenen die dit gebruiken.Het uiteindelijke doel van Open & Alert is problematisch ...Gevangeniswezen > Justitieel kader; Instelling voor jeugd en gezin; Welzijnsinstelling12-25Educatie; OmgevingI
Preventief adviesgesprek over psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruikArkin, GGZHet Preventief Adviesgesprek beoogt volwassenen en jeugd die (hulp)vragen hebben over psychische klachten en/of verslavingsproblemen te informeren en te adviseren over problemen en mogelijke oplossingen. Het doel van het Preventief Adviesgesprek is d...GGZ / verslavingszorg18-99OndersteuningI
ROC-AanvalsplanYouzHet hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).Onderwijs: mbo16-23Educatie; SignalerenI
Samen SlagenYouzHet hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs12-18Educatie; Ondersteuning; RegelgevingI
Take it personal!PlurynHet hoofddoel van Take it personal! is het verminderen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.Instelling voor jeugd en gezin; Speciaal onderwijs; Welzijnsinstelling14-30Educatie; OndersteuningI
UnityArkin, afdeling JellinekHet hoofddoel van Unity is dat bezoekers van dance evenementen, die (de intentie hebben om) alcohol en/of andere drugs (te) gebruiken, risico-reducerende maatregelen toepassen om de risico’s die met dit gebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te b...Horeca / recreatie18-35Educatie; SignalerenI
Be AwareStichting Be AwareHet hoofddoel van de interventie is bij jongeren van 13-16 jaar kennis te bevorderen over verslaving in brede zin, de symptomen van een beginnende verslaving te leren herkennen en kennis over mogelijke gedragsopties om verslaving te voorkomen.Onderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs; Thuis / gezin12-18Educatie; OndersteuningO
Drugsenuitgaan.nl en de Red alert appTrimbos-instituutHet voorkomen of verminderen van gezondheidsincidenten door riskant alcohol- en drugsgebruik. De website en app worden als instrument ingezet om dit doel te bereiken door oa kennis te delen over de werking en risico’s van uitgaansdrugs en hoe d...Horeca / recreatie; Thuis / gezin16-26Educatie; OndersteuningO
Help, mijn kind kan niet zonderBrijder Ouders nemen vaak verantwoordelijkheden van hun kind over en begrenzen het (verslavings-)gedrag onvoldoende. De interventie wil dit ‘enabling gedrag’ bij ouders verminderen door hen te leren leeftijdsadequate verantwoordelijkheden terug t...Thuis / gezin20-60Educatie; Omgeving; OndersteuningO
HotSpotTheatergroep PlayBackJongeren (14-17) hebben meer kennis en inzicht met betrekking tot – de sociale normen en attitudes rond- het gebruik van alcohol en softdrugsOnderwijs: voortgezet onderwijs; Speciaal onderwijs; Sportorganisatie13-17EducatieO
LEGSpeditionTerwilleHet hoofddoel is dat jongeren zich bewust worden van balans op LEGS en de invloed van hun keuzes hierop. Daarmee worden jongeren versterkt in gezonde identiteit (stevig op hun LEGS), kunnen zij gezonde keuzes maken, leren NEE te zeggen tegen risicoge...Onderwijs: voortgezet onderwijs12-15EducatieO
Leren signalerenGGZ Noord-Holland NoordDe training ‘Leren signaleren’ heeft tot doel intermediairen te trainen in het vroegtijdig signaleren van psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar  Subdoelen: na afloop van de training kent de dee...GGZ / verslavingszorg; Horeca / recreatie; Instelling voor jeugd en gezin; Onderwijs: mbo; Onderwijs: voortgezet onderwijs; Welzijnsinstelling; Wijk / faciliteiten in de wijk12-23Educatie; SignalerenO
Weerbaar zijn doe je zoWeerbaar zijn doe je zoDoel kinderenHet weerbaar maken van jonge kinderen in het omgaan met genotmiddelengebruik, door het op gang brengen van bewustwording en het leren maken van eigen keuzes, in relatie tot alcohol, tabak, drugs, gamen & social media. Doel oudersHet...Onderwijs: primair onderwijs10-12Educatie; OndersteuningO

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd
O
Goed beschreven