Interventieoverzicht positieve gezondheid

Dimensies
Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelgroepDoelDimensieBeoordeling
Kleur je levenTrimbos-instituutOuderen; VolwassenenHet hoofddoel van Kleurjeleven.nl is depressieve klachten te verhelpen of verminderen en daarmee een toename van klachten dan wel een depressieve stoornis te voorkomen.Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenIV
Voluit LevenVoluit levenAlgemeen publiek; Patiënten / cliënten; VolwassenenHet doel van ‘Voluit leven’ is het verminderen van depressieve klachten door het vergroten van psychologische flexibiliteit.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingIV
Actief PlusOpen UniversiteitOuderenFysieke activiteit van vijftigplussers verbeteren en behouden en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren, en zorgkosten verlagen.Dagelijks functioneren; LichaamsfunctiesIII
Coach2MoveRadboud universitair medisch centrum, Radboud Institute for Health Sciences, IQ healthcareMantelzorgers / vrijwilligers; Ouderen; Patiënten / cliënten; ZorgverlenersDuurzaam vergroten van lichamelijke activiteit en zelfredzaamheid, om kwetsbaarheid en kwaliteit van leven van de zeventigplussers met mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken te verbeteren.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingIII
In de put, uit de put bij volwassenen: zelf depressiviteit overwinnenTrimbos-instituutVolwassenenIn de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt.Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenIII
Jellinek Online ZelfhulpArkin, afdeling JellinekAlgemeen publiek; VerslaafdenHet doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen van, of stoppen met, het gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.Dagelijks functioneren; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevindenIII
Minder drinkenTrimbos-instituutVerslaafden; VolwassenenHet doel van MinderDrinken is om op een laagdrempelige wijze te ondersteunen bij het zelfstandig minderen of stoppen van het alcoholgebruik. Dagelijks functioneren; LichaamsfunctiesIII
Online klachtgerichte mini-interventies Beter slapen, Minder stress, Minder piekeren: Snelbeterinjevel.nlTrimbos-instituutVolwassenenHet doel van de online KMI’s is het verminderen van depressieve klachten en het voorkomen van een depressieve stoornis door het verminderen van slaapproblemen, stress en piekeren. Slaap-, stress- en piekerklachten hangen aantoonbaar samen en zi...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevindenIII
Op verhaal komenUniversiteit TwenteOuderen; VolwassenenDe interventie heeft als doel om depressieklachten te verminderen en welbevinden te bevorderen.Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; ZingevingIII
ProMuscle in de PraktijkWageningen UROuderen; Sport- en beweegprofessionals; ZorgverlenersHet overstijgende doel is het doorbreken van de neerwaartse spiraal in fysiek functioneren van ouderen door het succesvol implementeren van ProMuscle in de Praktijk, een innovatieve combinatie van voeding en beweging, in de dagelijkse praktijk en hie...Dagelijks functioneren; LichaamsfunctiesIII
Psyfit.nlTrimbos-instituutAlgemeen publiek; Patiënten / cliëntenHet hoofddoel van Psyfit is het versterken van de mentale fitheid (welbevinden en positief functioneren).Mentaal welbevinden; ZingevingIII
RookVrijHartOpen UniversiteitChronisch zieken; Patiënten / cliëntenOp patiëntniveau: Roker opgenomen met een coronaire hartziekte stopt met roken en houdt dit vol. Op niveau van Intermediairs: Cardiologieverpleegkundigen passen de VAV methode toe en maken een afspraak met Luchtsignaal / Medipro om patië...LichaamsfunctiesIII
SLIMMERGGD Noord- en Oost-GelderlandChronisch zieken; Lage ses; Patiënten / cliënten; VolwassenenHet hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draag bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen) en aan soc...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevindenIII
SMARTsizeVU - afdeling GezondheidswetenschappenAlgemeen publiek; VolwassenenSMARTsize richt zich op het verbeteren van vaardigheden en mogelijkheden van mensen met overgewicht/obesitas om adequate porties en producten met een lage energiedichtheid te selecteren, bereiden en consumeren ten einde minimaal 5% gewichtsverlies in...LichaamsfunctiesIII
Bewegen WerktBewegen werktLage sesHoofddoel: Deelnemers stijgen na deelname aan BW op de participatieladder.Subdoelen: verbeteren van werknemersvaardigheden, fysieke fitheid, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, leefstijl, kennis/regelmogelijkheden rondom leefstijl/gezondheid. Dagelijks functioneren; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenII
BigMove GGZBig Move Institute Chronisch zieken; Patiënten / cliëntenHet doel van het BigMove GGZ programma is dat het functioneren en de invloed die hierop ervaren wordt van de deelnemers verbetert uitgaande van de gestelde persoonlijke doelen van de deelnemers. Subdoelstellingen: Verbetering van de ervaren gezon...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingII
CooL (Coaching op Leefstijl)Expertisecentrum LeefstijlinterventiesChronisch zieken; VolwassenenHet CooL-programma is een GLI uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingII
Omgaan met borderline: psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenenTrimbos-instituutMantelzorgers / vrijwilligers; Ouders / opvoeders; Partners / familieleden; VolwassenenVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingII
Omgaan met mensen met een depressie: psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenenTrimbos-instituutMantelzorgers / vrijwilligers; Ouders / opvoeders; Partners / familieleden; VolwassenenVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingII
Psychische problemen in de familieTrimbos-instituutOuders / opvoeders; Partners / familieledenPIF heeft als doel: voorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingII
Psychische problemen in de familie (PIF): schizofrenieTrimbos-instituutMantelzorgers / vrijwilligers; Ouders / opvoeders; Partners / familieleden; VolwassenenVoorkomen van depressieve klachten bij volwassen naasten van mensen met psychische problemen door vermindering van hun ervaren overbelasting en het vergroten van hun ervaren grip op de situatie.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingII
Samen Sportief in BewegingGezonde Leefstijl CompanyChronisch zieken; Lage ses; Sport- en beweegprofessionals; ZorgverlenersHet doel is dat deelnemers na afloop een gezonder gewicht hebben en dat kunnen behouden, door een structurele aanpassing van hun beweeg- en eetpatroon. Dit wordt bereikt door een vergroting van hun bewustzijn ten aanzien van hun beweeg- en eetpatroon...Dagelijks functioneren; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenII
Stevig OuderschapNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)Lage ses; Allochtone Nederlanders; Ouders / opvoeders; TienermoedersHet doel van deze interventie is het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling. Dit doel wordt bereikt door verbetering, versterking en vergroting van: ouderschaps/opvoedings-kennis, -inzicht, -vaardigheden en -a...Dagelijks functioneren; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenII
Assertiviteit: zeggen wat je vindtIndigo PreventieAlgemeen publiek; VolwassenenHet doel is het vergroten van de mogelijkheden van deelnemers om assertief te handelen, door hen te helpen een assertief gedragsrepertoire op te bouwen en de psychologische factoren die een assertieve houding belemmeren weg te nemen.Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenI
Back2BasicsKoninklijke Nederlandse Voetbalbond (knvb)Algemeen publiek; Management / directie / bestuur; Sport- en beweegprofessionalsDoel van Back2Basics is om de betrokkenheid van leden te verhogen. Verenigingen met een hogere ledenbetrokkenheid zijn beter in staat om leden te werven, leden langdurig(er) aan de sportvereniging te binden en te betrekken en activeren omtrent het fu...Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingI
Denken en DoenNederlandse Bridge BondOuderenOuderen (60+) krijgen door deelname aan Denken en Doen meer sociale contacten en vergroten daardoor hun sociale netwerk, waardoor eenzaamheid vermindert of wordt voorkomen. Hierbij wordt bridge ingezet als middel om mensen met elkaar in contact te br...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingI
Een kindje krijgenStichting BabywerkOuders / opvoeders; Partners / familieleden; LaaggeletterdenEen kindje krijgen stimuleert een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door de parenting self-efficacy, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevindenI
FitStapKoninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)Chronisch zieken; Ouderen; VolwassenenNa 12 weken voldoen deelnemers van FitStap beter aan de Beweegrichtlijnen doordat zij langer, vaker en/of intensiever bewegen. Inactieven bereiken na 12 weken FitStap het niveau semi-actief. Semi-actieven bereiken na 12 weken FitStap het niveau norm...Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenI
Gezond kopen, gezond kokenGGD AmsterdamLage ses; Allochtone NederlandersHet doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren” Tegengaan van overconsumptie: &...Dagelijks functioneren; LichaamsfunctiesI
Goed Gevoed Ouder WordenStuurgroep OndervoedingMantelzorgers / vrijwilligers; Ouderen; Partners / familieleden; ZorgverlenersDe bewustwording vergroten met betrekking tot de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder, hoe men (verhoogd risico op) ondervoeding herkent en hoe (verhoogd risico...Dagelijks functioneren; LichaamsfunctiesI
Goedkoop gezonde voedingGGD Zuid-LimburgLage sesDeelnemers aan de cursus maken een paar voor hen haalbare en relevante gedragsstapjes richting een gedragspatroon waarbij ze minder of hetzelfde geld uitgeven aan voeding. Tegelijkertijd consumeren ze meer groenten en fruit en/of minder producten met...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Sociaal maatschappelijk participerenI
Het OTAGO thuisoefenprogrammaVeiligheidNLOuderenHet voorkomen van valincidenten, door: beter statisch en dynamisch evenwicht betere beenspierkracht betere loopvaardigheid meer zelfvertrouwen en minder valangst betere algemene conditie en ADL functioneren LichaamsfunctiesI
Ik heb diabetes, wat kan ik doenPharosChronisch zieken; Lage ses; Zorgverleners; LaaggeletterdenHet doel van deze interventie is diabeteszelfmanagement bevorderen van patiënten met diabetes type 2 met lage gezondheidsvaardigheden.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevindenI
In Balans: valpreventie programma voor ouderenVeiligheidNLAllochtone Nederlanders; OuderenHet doel van In Balans is het voorkomen van valongevallen bij ouderen door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.LichaamsfunctiesI
Juf, doet u ook aan seks?RutgersLeerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers; Scholieren / studentenHet doel is om aankomende leraren in het basisonderwijs zodanig toe te rusten dat zij in hun toekomstige vak als leerkracht kinderen binnen het primaire onderwijs kunnen begeleiden bij hun seksuele en relationele ontwikkeling. Dagelijks functioneren; Kwaliteit van levenI
Klachtgerichte aanpak depressiepreventieTrimbos-instituutAlgemeen publiek; VolwassenenHet doel van deze klachtgerichte aanpak van depressiepreventie is: voorkomen dat mensen met depressieve klachten een depressieve stoornis ontwikkelen door het verminderen van drie veelvoorkomende ‘dure’ klachten die aantoonbaar samenhange...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevindenI
Klachtgerichte mini-interventie: Beter slapen doe je zoTrimbos-instituutAlgemeen publiekDeelnemers aan de cursus 'Beter slapen doe je zo' maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van slaapproblemen. Verder doel is, mensen te stimuleren deze technieken blijvend toe te passen.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingI
Klachtgerichte mini-interventie: Minder piekerenTrimbos-instituutAlgemeen publiekDeelnemers aan de cursus 'Minder piekeren' maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van piekeren. Verder stimuleren we de deelnemers deze technieken blijvend toe te passen.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevindenI
Klachtgerichte mini-interventie: Minder stressTrimbos-instituutLage ses; Ouderen; Werkenden; VolwassenenDeelnemers aan de cursus 'Minder stress' maken kennis met basistechnieken gericht op het voorkomen en verminderen van overmatige stress. Verder doel is, mensen te stimuleren deze technieken blijvend toe te passen.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevindenI
Lekker in je LijfGGD Hollands Midden Lage sesDeelnemers gaan tijdens en na afloop van Lekker in je Lijf structureel meer bewegen en verbeteren hun gezondheid.  Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Sociaal maatschappelijk participerenI
Liever Bewegen dan MoeIndigo RijnmondLage ses; Allochtone NederlandersHet doel is om het risico op depressie te verminderen door een aanzet te geven tot een structureel meer gezonde leefstijl, in het bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Lichaamsfuncties; Sociaal maatschappelijk participerenI
MantelScanMovisieChronisch zieken; Mantelzorgers / vrijwilligers; Ouderen; Partners / familieledenHet hoofddoel van de MantelScan is het verkrijgen van inzicht in de kracht van het informele netwerk van een zorgvrager en in de risico’s van (over)belasting van de mantelzorgers binnen dat netwerk. Uit dat inzicht vloeit advies voort om de (ov...Kwaliteit van levenI
Mind-Spring Psycho-educatieArq Nationaal Psychotrauma CentrumAsielzoekers (incl. vluchtelingen); Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers; WelzijnsprofessionalsMind-Spring draagt bij aan het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van asielzoekers en vluchtelingen, teneinde het ontstaan of verergeren van psychische en psychiatrische klachten te voorkomen. Het einddoel van Mind-Spr...Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; ZingevingI
Moti-55MondriaanOuderen; Partners / familieleden; ZorgverlenersHet verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers die participeren in het traject Moti-55.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenI
Nationale Diabetes ChallengeBas van de Goor FoundationChronisch zieken; Lage ses; Volwassenen; Mensen met een beperkingHet doel van de NDC is dat mensen met (een verhoogd risico op) T2DM in 16-20 weken structureel meer gaan bewegen met als doel een bijdrage te leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven en somatische gezondheid.Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Sociaal maatschappelijk participerenI
Omgaan met stressArkin, GGZAlgemeen publiekDoel van de interventie is dat de deelnemer na afloop adequaat copingvaardigheden toe kan passen ten behoeve van het voorkomen of verminderen van ongezonde stress. Dit komt tot stand via toegenomen kennis en vaardigheden van deelnemers op het gebied ...Dagelijks functioneren; Mentaal welbevindenI
Omgaan met stress OnlineArkin, GGZAlgemeen publiek; VolwassenenDoel van deze online cursus is dat deelnemers na afloop beter om kunnen gaan met stressvolle situaties. Subdoelen zijn: meer kennis hebben over- en geoefend hebben met gevoelens van controle, positiever denken, het vergroten van eigenwaarde, beter om...Dagelijks functioneren; Mentaal welbevindenI
Opvoeden & ZoStichting Preventief op MaatLage ses; Allochtone Nederlanders; Ouders / opvoedersOpvoeden & Zo heeft als doel de opvoedingscompetenties van ouders te vergoten. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden. Uiteindelijk wil Opvoeden & Zo daarmee em...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Mentaal welbevindenI
OuderkrachtStichting Leren en LevenKinderen / jongeren; Ouders / opvoedersHet hoofddoel van Ouderkracht is het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het verminderen van hun opvoedingsstress, doordat zij het gedrag van hun kind dat zij als probleem ervaren, effectief weten bij te sturen.Dagelijks functioneren; Kwaliteit van levenI
Revalidatie Sport en BewegenStichting Special Heroes NederlandChronisch zieken; Samenwerkingspartners; Sport- en beweegprofessionals; Mensen met een beperkingDeelnemers ontwikkelen tijdens revalidatie een actieve leefstijl (i.e. deelnemers voldoen aan de Beweegrichtlijnen en/of sporten wekelijks) en behouden deze tot 1 jaar na revalidatie.Sociaal maatschappelijk participerenI
Samen Gezond Eten en BewegenGezonde Leefstijl CompanyLage ses; VolwassenenDeelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden doo...Dagelijks functioneren; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participerenI
Training Meer ZelfvertrouwenIndigo PreventieVolwassenenHet doel van de training is het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers, door hen te helpen een realistischer zelfbeeld te creëren en vaardigheden in te zetten die zelfvertrouwen bevorderen. Deelnemers aan de cursus hebben na de train...Mentaal welbevindenI
Training Sterker dan de kickDichterbijMensen met een beperkingDoor het volgen van tien individuele sessies verandert gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie (vanuit de zelfdeterminatietheorie).Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Sociaal maatschappelijk participerenI
Valanalyse 65+VeiligheidNLOuderen; Patiënten / cliëntenHet hoofddoel van de Valanalyse 65+ is: betere opsporing van ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico en advies op maat aan deze ouderen zodat meer zelfstandig wonende ouderen voor hen relevante valpreventieve maatregelen nemen en daar...LichaamsfunctiesI
Voel je goed!Stichting Lezen & SchrijvenLage ses; Welzijnsprofessionals; Zorgverleners; LaaggeletterdenHet doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot...Dagelijks functioneren; Lichaamsfuncties; Sociaal maatschappelijk participerenI
X-Fittt 2.0Formupgrade en Sportbedrijf ArnhemLage ses; VolwassenenDoel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Minimale resultaten: Afname gewicht Afname buikomvang Verhoging kwaliteit van leven Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Sociaal maatschappelijk participeren; ZingevingI
ZekerBewegenJudo Bond Nederland OuderenHoofddoel van ZekerBewegen is het verminderen van valangst. Dit leidt tot vermindering van inactiviteit en verbetering van de bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid wil zeggen dat de senior zich gemakkelijker kan en durft te bewegen, waardoor de vrijhe...Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Sociaal maatschappelijk participerenI
Zwanger, bevallen, een kind (ZBK)Stichting BabywerkOuders / opvoeders; WelzijnsprofessionalsHet doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde (zowel fysieke als emotionele) ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door stress en angst bij (aanstaande) ouders te verminderen en (aanstaande) ouders fysiek en sociaal-emotioneel voor te ber...Dagelijks functioneren; Kwaliteit van leven; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevindenI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd