Een gezondere regio. Handvatten gebruik VTV-2014 (scenario’s)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

De handreiking 'Een gezondere regio' biedt handvatten om lokaal of regionaal met de informatie uit de VTV-2014 aan de slag te gaan. De handreiking helpt om de afwegingen tussen gezondheidsproblemen, politieke doelen en maatschappelijke waarden op speelse wijze te bespreken, om zo tot (integrale) beleids- en besluitvorming te komen. Bijvoorbeeld om een lokale of regionale volksgezondheidnota te ontwikkelen.

Doel

Het doel is om handvatten te bieden om met de informatie uit de VTV-2014 aan de slag te gaan.De VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) brengt elke vier jaar een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid en zorg in Nederland.

Type instrument
  • Werkvormen
  • (spel)materialen
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruikers zijn onderzoekers, adviseurs (GGD en gemeenten) of andere professionals

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

De handreiking ‘Een gezondere regio’ geeft inzicht, werkvormen, inspiratie en materialen om lokaal of regionaal te discussiëren over volksgezondheid, samenwerking, keuzen en besluiten. Deze handreiking biedt praktische handvatten als: basisinformatie over de VTV-2014, werkvormen VTV-2014: presentaties, oefeningen en VTV spel (inclusief materialen), voorbeelden van modules (programma met samengestelde werkvormen)

Indicatie van kosten

Geen kosten, alleen tijdsinvestering

Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM