Concept Map IGB

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

De concept map biedt een referentiekader voor het identificeren van aandachtsgebieden bij het in kaart brengen van integraal gezondheidsbeleid (IGB). Tevens kan de concept map fungeren als een discussietool, als hulpmiddel bij het ontwikkelen en implementeren van IGB.

Doel

Het scheppen van een kader om op IGB te reflecteren. Dat kan behulpzaam zijn bij het typeren van IGB zoals zich dat in praktijk manifesteert en bij het verhelderen van de ontwikkeling en implementatie (waarop inzetten?) en het meten van IGB (welk aspect en/of welke instrumenten?).

Type instrument
  • Referentiekader
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Evaluatie
  • Doorvoeren verbeteringen
  • Meerdere fasen
Doelgroep van instrument

Iedereen die geïnteresseerd is in IGB en/of wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan.

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

De concept map (onderstaande figuur) bestaat uit vijf thema’s die samen 11 aspecten omvatten. De thema’s gezondheid en integratie gaan voornamelijk in op aspecten van beleidsintegratie, zowel inhoudelijk (welke doelen? welke determinanten?) als structureel (welke sectoren? in hoeverre is de aanpak geïntegreerd te noemen?). Het thema capaciteiten gaat over het beleidsproces en de voorwaarden voor het opzetten van IGB.

Om (de betekenis van) de concept map te kunnen begrijpen en er op voort te kunnen bouwen dient men enige kennis over gezondheidswetenschap en (lokaal gezondheids)beleid te bezitten.

Indicatie van kosten

Geen kosten

Laatste update 2014
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM