MKBA’s

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

De handreiking is een praktisch instrument om te werken aan maatschappelijk rendement. Het besef groeit dat er scherpe keuzen gemaakt moeten worden en dat een goede onderbouwing en verantwoording van publieke uitgaven belangrijk is. Het denken in termen van maatschappelijk rendement en het maken van kostenbatenanalyses kan hierbij helpen.

Doel

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengt op een systematische en samenhangende manier alle door een project veroorzaakte effecten in kaart en vergelijkt deze met de situatie waarin het project niet wordt uitgevoerd (het nulalternatief). Het geeft zicht op kosteneffectiviteit van maatregelen.

Type instrument
  • Rekeninstrument
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
  • Evaluatie
Doelgroep van instrument

Beleidsmakers en projectleiders bij rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties die overwegen om het maatschappelijk rendement van hun project of investering inzichtelijk te maken.

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

De handreiking presenteert oplossingen in een aanpak met drie modules:

1. Effecten in beeld met de “EffectenArena MKBA” 2. Naar een indicatieve MKBA 3. Effectmeting en monitoring.

Er is voldoende expertise nodig om MKBA op een goede manier uit te kunnen voeren, want het is minder eenvoudig dan het lijk.

Indicatie van kosten

Contextafhankelijk, maar een MKBA is kostbaar

Laatste update 2011
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM