Intersectorale kosten en baten van (preventieve) interventies Classificatie, identificatie en kostprijzen (IKB’en)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

De handleiding biedt onderzoekers handvatten voor het classificeren, identificeren en waarderen van IKB’en. De in deze handleiding vermelde kostprijzen kunnen worden gebruikt om IKB’en binnen de sectoren ‘onderwijs’ en ‘veiligheid en justitie’ te waarderen. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een completere waardering van de kosten en baten van preventie. De toepassingsmogelijkheden van de handleiding zijn echter nog breder

Doel

Het doel van deze handleiding is het ondersteunen van onderzoekers en beleidsmakers bij het uitvoeren en beoordelen van onderzoek naar IKB’en van preventieve interventies in de gezondheidszorg. De handleiding biedt handvatten voor het classificeren en identificeren van IKB’en en biedt kostprijzen voor het waarderen van deze kosten- en batenposten

Type instrument
  • Meetinstrument
Het instrument zelf
Fase proces
  • Evaluatie
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruiker is onderzoeker

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

De handleiding beperkt zich tot IKB’en, oftewel ‘de kosten- en baten voor sectoren buiten gezondheidszorg, waarop preventieve interventies in de gezondheidszorg van invloed kunnen zijn’. Deze beslaan slechts een deel van de totale kosten en baten van een preventieve interventie. De onderzoeker dient voor ondersteuning bij het classificeren, identificeren en waarderen van ‘niet-IKB’en’ andere bronnen te raadplegen. Deze handleiding hoopt onderzoekers hierin te ondersteunen en via deze weg integraal werken bij beleidsmakers te stimuleren

Onderzoek naar IKB’en kan tevens bijdragen aan een completere maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

Indicatie van kosten

Contextafhankelijk

Laatste update 2014
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
R. Drostr.drost@maastrichtuniversity.nl+31(0)43 38 81570Maastricht University
A. Paulusa.paulus@maastrichtuniversity.nl+31(0)43 38 81570Maastricht University