Maturity Model Health in All Policies (MM-HIAP)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

Het doel is zicht krijgen op hoe volwassen gemeenten of provincies zijn in het opzetten en uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid (IGB) aan de hand van zes fasen en op basis hiervan door te groeien naar een volgende fase (sturen op bewustwording, personen, processen, resultaten of continue verbetering).

Doel

Zicht krijgen op volwassenheid van IGB aan de hand van zes fasen en 14 kenmerken.

Type instrument
  • Onderzoeksinstrument
Het instrument zelf
Fase proces
  • Meerdere fasen
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruiker zijn onderzoekers die systematisch inzicht willen krijgen in volwassenheid van IGB

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

Het HIAP-MM bestaat uit zes niveaus van volwassenheid met 14 corresponderende kenmerken. Om de volwassenheid van IGB in kaart te brengen dienen semigestructureerde interviews plaats te vinden met betrokkenen. De mate van volwassenheid is te kwantificeren door het afnemen van een digitale vragenlijsten met stellingen bij betrokkenen.

Er moet bestuurlijk draagvlak zijn om met model aan de gang te gaan en IGB kennis van onderzoeker is essentiële voorwaarde

Indicatie van kosten

Afhankelijk van het aantal ingezette uren

Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM