Monitor AWPG 2.0

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

Het instrument voorziet beleidsverantwoordelijken van gekwantificeerd inzicht in aangrijpingspunten voor een verbeterd functioneren van coalities, in het bijzonder in de context van de Academische Werkplaatsen. De informatie kan als benchmark dienen voor vergelijkingen tussen coalities, en waar nodig voor verbetering van de aansturing van deze coalities. Bij herhaalde metingen wordt groei en ontwikkeling van de coalitie in kaart gebracht.

Doel

Bieden van inzicht in aangrijpingspunten voor verbetering van de samenwerkingsprocessen en –prestaties

Type instrument
  • Onderzoeksinstrument
Het instrument zelf
Fase proces
  • Evaluatie
  • Doorvoeren verbeteringen
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruiker zijn onderzoekers die systematisch inzicht willen krijgen in aangrijpingspunten voor verbetering van samenwerkingsprocessen en –prestaties

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

Bij het ontwikkelen van de Monitor AWPG 2.0 is voortgebouwd op de voorloper die onder de naam ‘Monitor AWPG’ in 2012 was ontwikkeld en in twee opeenvolgende jaren empirisch was beproefd. De Monitor AWPG 2.0 meet globaal twee typen indicatoren: (1) outputindicatoren (ook wel samenwerkingsprestaties genoemd), en (2) procesindicatoren (ook wel verklaringsfactoren genoemd).

Voor data analyse door onderzoeker wordt een goede beheersing van de SPSS-software verondersteld, en afhankelijk van te beantwoorden onderzoeksvragen vaardigheden voor uitvoeren analysetechnieken.

Indicatie van kosten

Afhankelijk van het aantal ingezette uren onderzoeker

Laatste update 2014
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM