Spelsimulatie knowledge align lab (KA-Lab)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

Knowledge Aling Lab (KA-Lab) is een spelsimulatie om samenwerkingsrelaties inzichtelijk te maken. Het spel wordt gespeeld aan de hand van een metafoor: topic is niet gezondheid, maar onderwijs, waarbij ook diverse stakeholders uit beleid, onderzoek en praktijk zijn betrokken. De reden daarvoor is om de inhoudelijke expertise van deelnemers ‘uit te schakelen’ en in het spel vooral een beroep te doen op meer ‘intuïtieve’ werkwijzen en vermogens van deelnemers.

Doel

Enerzijds zicht op de processen en voortgang van afstemming, coördinatie en verantwoording tussen de beleidsmakers, onderzoekers en uitvoerende professionals in het opzetten van gezamenlijk onderzoek binnen een samenwerkingsverband. Anderzijds creëren van reflectie en dialoog tussen de deelnemers over de ervaringen in het spel, gerelateerd aan ervaringen in de dagelijkse praktijk, om daarmee een gezamenlijke agenda samen te stellen voor vervolg

Type instrument
  • Onderzoeksinstrument
Het instrument zelf
Fase proces
  • Evaluatie
  • Doorvoeren verbeteringen
Doelgroep van instrument

Medewerkers van de diverse organisaties die overwegen om in een samenwerkingsverband met onderzoeksinstituten gezamenlijk onderzoek te gaan uitvoeren, zoals in een Academische Werkplaats.

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

De spelsimulatie maakt dus onzichtbare patronen in denken en werken zichtbaar, en faciliteert de dialoog en reflectie tussen deelnemers om te verkennen in hoeverre deze patronen de totstandkoming van effectieve afstemming en samenwerking bevorderen of mogelijk ook belemmeren. Hieruit kunnen zij afleiden wat in hun context nuttig en relevant is in de aanpassing van processen, randvoorwaarden, en/of bijsturing van afspraken. Een teamdag of een afdelingsdag leent zich ook prima voor een dergelijke spelsimulatie en dan kan een facilitator worden ingehuurd. Door deze oefening RIVM onder te brengen bij een teamdag, kan het wellicht worden beschouwd als opleidingsuren.

Indicatie van kosten

Personele kosten voor een dag en inhuur facilitator

Laatste update 2014
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM