Methode Responsieve evaluatie integrale actie (RIA)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

RIA is methode om processen van integrale actie gelijktijdig te volgen en bespreken met relevante stakeholders. De projectleider of procesregisseur van het integrale programma of initiatief is samen met de stakeholders eigenaar van de responsieve evaluatie.

Doel

Inzicht verwerven in de mate van steun en draagvlak bij de betrokken stakeholders en beleidsuitvoerders.

Type instrument
  • Methodieken
Het instrument zelf
Fase proces
  • Uitvoering
  • Evaluatie
Doelgroep van instrument

Afhankelijk van het onderwerp diverse belanghebbenden binnen en buiten de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

Processen van integrale actie verlopen vaak grillig en zijn daardoor vaak onvoorspelbaar. De grondvraag die in alle ervaringen en onderzoeken steeds weer komt bovendrijven is niet alleen hoe je steun en draagvlak kunt verwerven, maar ook hoe je die kunt behouden. Draagvlak blijkt geen statische randvoorwaarde te zijn maar een proces dat onderhouden moet worden.

Het is het aanbevelenswaardig een onafhankelijke facilitator te betrekken die de dialogen kan leiden en eventuele conflicten vanuit een onafhankelijke positie kan begeleiden.

Indicatie van kosten

Op regionaal en lokaal niveau toe te passen

Laatste update 2014
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM