Quick scan facetbeleid (QSF)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

De QSF bestaat uit twee delen. Het eerste deel - grove scan - laat zien welke onderwerpen relevant zijn voor de volksgezondheid en biedt met name ondersteuning bij de visieontwikkeling en prioriteitsbepaling. Het tweede deel - verfijnde scan - geeft meer gedetailleerde informatie over de kansrijkheid van integraal gezondheidsbeleid op één gekozen onderwerp en biedt ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak met actoren in netwerk.

Doel

Zicht in de kansrijkheid van integraal gezondheidsbeleid. En ook welke coalities met welke actoren nodig zijn, om de komende jaren een goed integraal gezondheidsbeleid te kunnen voeren.

Type instrument
  • Methodieken
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruikers zijn beleidsmakers, adviseurs, onderzoekers en professionals volksgezondheid

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

Er worden 3 factoren onderscheiden die de haalbaarheid van integraal gezondheidsbeleid bepalen: 1. Inhoudelijke haalbaarheid (de mate waarin het beoogde beleid invloed kan hebben op de gezondheidssituatie) 2. Instrumentele haalbaarheid (de mate waarin de gemeente maatregelen heeft om het gewenste doel te bereiken) 3. Politiek-bestuurlijke haalbaarheid (de mate waarin dit beleid bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak heeft).

Om de QSF te hanteren is in ieder geval informatie nodig over de activiteiten van diverse beleidsterreinen.

Indicatie van kosten

Contextafhankelijk (afhankelijk van aantal ingezette uren)

Laatste update 2004
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
TNO-PGwegwijzer@tno.nl088 866 08 66TNO