Volksgezondheid Toekomst Verkenningen spel

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

Het VTV-spel is een game om beleidskeuzes te maken vanuit diverse perspectieven en wordt gespeeld met de aanwezigen. Dat kan met een kleine én met grote groep. Na de inleiding op het spel wordt een opdracht voor 2040 gekozen en wordt bijbehorend doel toegelicht. Uiteindelijk moeten er twee doelen worden gehaald, enerzijds moet het doel van de gekozen opdracht worden behaald en anderzijds moeten de adviseurs tevreden worden gehouden. De adviseurs staan ieder voor een normatief perspectief en daarmee voor maatschappelijk belang dat breed draagvlak kent in de samenleving.

Doel

Zicht krijgen op afwegingen in beleidskeuzes vanuit integrale perspectieven en met samenwerkingspartners in gesprek gaan over kansen en keuzes, inclusief de link naar de inhoud van de VTV en link naar cijfermatige onderbouwing stand van zaken van de volksgezondheid

Type instrument
  • Werkvormen
  • Game
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
Doelgroep van instrument

Het spel is onder begeleiding van professionals volksgezondheid te spelen met collega’s, gemeenteambtenaren, raadsleden, wethouders, samenwerkingspartners.

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

Minimaal 8 en maximaal 32 aanwezigen om het spel te spelen. Om het spel te spelen is toelichting nodig op de vier perspectieven van gezondheid. Deze perspectieven vormen de basis van het VTV-spel.

Het spel wordt momenteel doorontwikkeld (via pilots in gemeenten) in VTV In2Action om vanuit verschillende rollen acties te ontwikkelen om gezondheid integraal in gunstige zin te beïnvloeden. Om deze acties te realiseren moet gezocht worden naar samenwerkingspartners.

Indicatie van kosten

Afhankelijk van aantal ingezette uren en locatie

Laatste update 2014
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
VTV team 2014info@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM