GES Stad & Milieu (ex ante)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

De GES Stad & Milieu is een methode voor het in beeld brengen van gezondheidsaspecten in de planfase van bouwplannen

Doel

Zicht krijgen op gezondheidskundige knelpunten en kansen bij ontwikkelingsprojecten, wijzigingen in de ruimtelijke ordening of infrastructuur en landelijke herstructureringsprojecten.

Type instrument
  • Methodieken
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruikers zijn beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

Met dit instrument wordt vooraf inzicht verkregen in de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners. Gegevens over de aanwezige bronnen die het milieu en de gezondheid kunnen beïnvloeden zijn beschikbaar bij verschillende instanties (bijvoorbeeld verschillende gemeentelijke afdelingen, Rijkswaterstaat, milieudienst en provincie). Bij het uitvoeren van de GES komen al deze instanties bij elkaar aan tafel. Dit versterkt een integrale aanpak bij de planvorming en maakt het zoeken naar oplossingen eenvoudiger

Indicatie van kosten

Contextafhankelijk (afhankelijk van aantal ingezette uren)

Laatste update 2010
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
Bureau Medische Milieukunde en Fast Adviesinfo@fastadvies.com030-2518025Fast Advies