Determinanten beleidsscreening (DBS)

Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

De DBS beschrijft de beleidssectoren die kunnen bijdragen dragen aan een volksgezondheidsprobleem. De DBS gaat daarbij uit van de determinanten van het volksgezondheidsprobleem. Daarna wordt nagegaan welke beleidsmaatregelen beschikbaar zijn om de determinanten in gunstige richting te beïnvloeden en welke sectoren deze beleidsmaatregelen kunnen toepassen. Dit is een voorbeeld van pro-actief integraal gezondheidsbeleid (gericht op nog te ontwikkelen beleid).

Doel

Zicht op welke beleidssectoren kunnen bijdragen aan het verminderen van een gezondheidsprobleem.

Type instrument
  • Methodieken
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruikers zijn onderzoekers, professionals en beleidsmakers volksgezondheid

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

De DBS bestaat uit vijf stappen:

1. Kiezen van een gezondheidsprobleem.

2. Analyseren welke determinanten ten grondslag liggen.

3. Maken overzicht van maatregelen om determinanten in gunstige zin te beïnvloeden.

4. Bepalen welke gemeentelijke beleidssectoren een rol spelen een rol kunnen spelen

5. Opstellen van een plan van aanpak op basis van de informatie uit de voorgaande vier stappen.

 

Voor toepassing is informatie over gezondheidsproblemen en determinanten nodig en dat is niet altijd beschikbaar. Om de DBS effectief toe te passen moet een aantal voorwaarden worden gerealiseerd, te weten binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie bestaat draagvlak voor de methode; er is besloten welk team de methode gaat inzetten; de wijze van besluitvorming in de gemeente is duidelijk in kaart gebracht.

Indicatie van kosten

Contextafhankelijk (afhankelijk van aantal ingezette uren)

Laatste update 2004
Contactpersonen
NaamE-mailadresTelefoonnummerOrganisatie
RIVMinfo@rivm.nl030 - 274 91 11RIVM